Sterk in structuur

De adviseurs van de IT Management Group ondersteunen u graag bij uw ICT vraagstuk. De IT Management Group is sterk in het aanbrengen van structuur en het bieden van kwalitatief goede inhoudelijke oplossingen.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken en registraties

Op onze trainingen en cursussen is de CRKBO registratie en het NRTO keurmerk van toepassing.

ICT en duurzaamheid

Algemeen Inrichten beheerorganisatie Inrichten projectorganisatie ICT en duurzaamheid ICT-SCAN

ICT en DuurzaamheidMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een terugkerend begrip dat ook steeds meer doorklinkt in de ICT wereld. ICT-afdelingen zijn volgens onderzoekers van Gartner wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van de totale CO2-uitstoot. Zo staat het energieverbruik van één enkele zoekopdracht op zoekmachines als Google en Yahoo gelijk aan dat van een uur lang een spaarlamp laten branden. En dat in enkele milliseconden. Veel mensen staan nauwelijks stil bij de wereld die achter hun computerscherm schuilgaat. De uitstoot van CO2 van de IT-industrie en internet is bijna net zo groot als die van alle vliegverkeer in de wereld. Door de snelle ontwikkeling van de technologie is de levensduur van apparatuur bijzonder kort. Mobiele telefoons worden bijna jaarlijks vervangen door een nieuw type, en ook elke pc is binnen een paar jaar weer aan vervanging toe.

Aan de andere kant kan IT een grote bijdrage leveren aan het controleren en reduceren van de overige 98 % CO2 die wordt uitgestoten. Nieuwe technologieën kunnen dit aandeel verkleinen. ICT kan wereldwijd duidelijk bijdragen aan de beperking van uitstoot en duurzaamheid in het algemeen. ICT kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan telewerken en daarmee de files verminderen. Ook kunnen informatiesystemen werkprocessen optimaliseren waardoor minder uitstoot ontstaat.
Helaas wordt ICT niet altijd even efficiënt ingezet. In veel rekencentrums staat dubbele of verouderde ICT apparatuur die een relatief hoge bijdrage aan de totale CO2 belasting levert en een relatief kleine bijdrage aan het bedrijfsproces. Een grote verbetering kan worden doorgevoerd door kritisch naar uw eigen rekencentrum of ICT omgeving te kijken. Steeds meer bedrijven willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zijn zich bewust van de noodzaak van duurzaamheid, ook bij het inzetten en het toepassen van ICT middelen.

Vraagstukken die bij onze klanten spelen zijn:

• hoe kan worden bepaald of ons rekencentrum of onze ICT oplossingen duurzaam zijn ingericht;
• welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in het rekencentrum of ICT omgeving;
• hoe kan duurzaamheid worden ingebed in onze ICT oplossingen;
• hoe zorg ik voor meer bewustzijn bij de gebruikers van ICT middelen.

Wat doet de IT Management Group op het gebied van duurzaamheid:

ITMG adviseert en ondersteunt bij het inrichten en optimaliseren van duurzame ICT binnen uw organisatie. ITMG kan uw organisatie onder meer ondersteunen bij het:

• bepalen in hoeverre uw bedrijf ICT op een duurzame manier inzet;
• uitvoeren van verbeteringen in uw rekencentra of ICT omgeving om de CO2 uitstoot te verminderen;
• uitvoeren van verbeteringen in uw ICT oplossingen zodat u en uw kanten bijdragen aan een duurzame inzet van ICT;
• bewust maken van de gebruikers van uw ICT voorzieningen.

Bent u benieuwd naar de duurzaamheid van uw ICT organisatie? De IT Management Group biedt u een duurzaamheidsscan aan van uw ICT organisatie. Deze scan geeft u een goede indruk van de huidige duurzaamheid van uw ICT organisatie en geeft aan waar mogelijke verbeterpunten liggen.

U kunt zich aanmelden voor deze duurzaamheidsscan door een e-mail te sturen via onze contactpagina. Na ontvangst van uw verzoek neemt de IT Management Group contact met u op voor het maken van een afspraak.