Sterk in structuur

De adviseurs van de IT Management Group ondersteunen u graag bij uw ICT vraagstuk. De IT Management Group is sterk in het aanbrengen van structuur en het bieden van kwalitatief goede inhoudelijke oplossingen.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto

INRICHTEN BEHEERORGANISATIE

Algemeen Inrichten beheerorganisatie Inrichten projectorganisatie ICT en duurzaamheid ICT-SCAN Managing Service Delivery with USM (ENG)

De IT Management Group is gespecialiseerd in de inrichting van uw beheerorganisatie. We hebben veel ervaring met het inrichten en optimaliseren van applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beheer in organisaties, afgestemd op uw bedrijfsprocessen. Wilt u een deel van uw IT beheer uitbesteden of juist inbesteden, dan ondersteunen wij u daarbij graag. Met een audit kunnen wij de volwassenheid van uw IT organisatie meten en u adviseren over de te nemen stappen om uw dienstverlening te verbeteren.

Inrichten van technisch beheer, functioneel beheer en applicatiebeheer

Een degelijke inrichting van het beheer van informatiesystemen wordt in toenemende mate belangrijk. De kosten van beheer bedragen tegenwoordiggemiddeld 70% van de totale kosten van een informatiesysteem. Het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie loont al snel de moeite. In Nederland maakt naar schatting 60% van de bedrijven voor de inrichting van het beheer gebruik van de best practices van ITIL wanneer het gaat om het (technisch) beheer van informatiesystemen. In de afgelopen jaren zijn ook best practices ontwikkeld voor applicatiebeheer en functioneel beheer, respectievelijk ASL en BiSL. Daarnaast is er ook de USM-methode waarmee zowel functioneel beheer, technisch beheer als applicatiebeheer in 1 geïntegreerd managementsysteem kan worden ondergebracht. Hoewel de best practices op het gebied van beheer in toenemende mate bij bedrijven bekend zijn, is het voor bedrijven vaak lastig de scope en het gewenste volwassenheidsniveau voor de eigen organisatie te bepalen.

Vraagstukken die daarbij dienen te worden opgelost, zijn onder meer:

  • Op welke wijze kunnen de IT beheerprocessen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen?
  • Welke beheerprocessen dienen te worden geïmplementeerd en welke kunnen (vooralsnog) achterwege worden gelaten?
  • Hoe kunnen ITIL, ASL, BiSL en USM optimaal worden verenigd/op elkaar worden afgestemd teneinde een goede basis voor regievoering te creëren?
  • Hoe kunnen de geselecteerde processen organisatorisch worden ingebed en worden afgestemd op de verschillende managementniveaus?
  • Wat is het gewenste volwassenheidsniveau van de beheerorganisatie?
  • Hoe bereikt u de organisatieverandering die hoort bij een procesgerichte (herinrichting van de) organisatie?
  • Hoe kunnen lijn-, proces- en projectorganisatie optimaal op elkaar worden afgestemd?

Wat doet de IT Management Group:

ITMG adviseert en ondersteunt bij het inrichten en optimaliseren van het IT-(service)management binnen uw organisatie. ITMG kan uw organisatie onder meer helpen met bovenstaande vraagstukken en ondersteunt uw bedrijf tevens door het verzorgen van professionele trainingen op o.a. het gebied van ITIL, ASL en BiSL en USM.

Outsourcing

Veel bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan daarin gespecialiseerde bedrijven en zich te richten op hun kernactiviteiten. Outsourcing van een deel van de werkzaamheden is geen eenvoudige opgave.

Vraagstukken die daarbij dienen te worden opgelost zijn onder meer:

  • Welke activiteiten kunnen worden uitbesteed en welke niet?
  • Hoe moet de regieorganisatie worden ingericht om de partij die de werkzaamheden overneemt optimaal aan te sturen?
  • Waar moet de regieorganisatie rekening mee houden bij het opstellen van het contract, het programma van eisen en de Service Level Agreement om ervoor te zorgen dat de regieorganisatie voldoende sturingsmogelijkheden heeft gedurende de contractperiode?

Wat doet de IT Management Group:

ITMG adviseert en ondersteunt bij het inrichten en optimaliseren van de uitbesteding van diensten en geeft advies en ondersteuning bij de inrichting van de regieorganisatie.

Audit IT organisatie

De IT Management Group beschikt over een geavanceerde analysetool waarmee wij in staat zijn de volwassenheid van uw beheerorganisatie te meten. Om de volwassenheid te bepalen, hanteert ITMG het CMM (Capability Maturity Model) volwassenheidsmodel. Het CMM is een uit de softwareontwikkeling afkomstig model om de volwassenheid van softwareontwikkeling te kunnen meten en sturen. Later is deze volwassenheidsindeling ook voor andere sectoren gebruikt. De vijf volwassenheidsfasen van CMM zijn: Initial, Repeatable, Defined, Managed en Optimized.

De IT Management Group kan voor uw organisatie een audit uitvoeren op een specifiek proces of op de beheerorganisatie als geheel.

Bent u benieuwd naar de prestaties van uw beheerorganisatie? De IT Management Group biedt u een scan aan van uw beheerorganisatie. Deze scan geeft u een goede indruk van de prestaties van uw beheerorganisatie en geeft aan waar mogelijke verbeterpunten liggen.

Wilt u meer informatie over de audit op de beheerorganisatie, neemt u dan vrijblijvend contact op met de IT Management Group.

Zie ook Managing Service Delivery with USM (ENG)