Consultants op maat

De IT Management Group detacheert zowel eigen medewerkers als ZZP-ers uit ons brede netwerk!

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken en registraties

Op onze trainingen en cursussen is de CRKBO registratie en het NRTO keurmerk van toepassing.

Testspecialisten

Algemeen Enterprise en IT Architecten IT Management Professionals Projectmanagement Professionals Testspecialisten

De IT Management Group heeft veel ervaring met Testmanagement. Onze Testmanagers en Test Engineers combineren praktijkervaring met gedegen theoriekennis. Een aantal van onze Test consultants verzorgt tevens onze TMap Next Engineer en de TMap Suite Test Master trainingen.

Testmanager – Test coördinator
De testmanagers van de IT Management Goup zijn resultaatgericht en hebben uitstekende communicatieve eigenschappen. Onze testmanagers en testcoördinatoren coördineren het totale testtraject waarbij ze continu afstemming zoeken met de opdrachtgever en met de aangewezen stakeholders. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het mastertestplan op basis van een gedegen risico-evaluatie en zorgen voor een teststrategie en een testmethode. Naast de aansturing van het testtraject hebben onze testmanagers ook goede leidinggevende en coachende competenties. Ze begeleiden de inzet van testers en begeleiden en coachen de testers in hun werkzaamheden. De testmanager zorgt ervoor dat de testplannen worden opgesteld en het testtraject binnen het afgesproken budget en binnen de afgesproken deadlines wordt uitgevoerd. Afwijkingen op de planning of op het budget worden gerapporteerd en besproken met de opdrachtgever. Periodiek rapporteert de testmanager over de voortgang en zorgt voor een eindrapportage waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de kwaliteit van het geteste product en de door de testen afgedekte risico’s eventueel aangevuld met een overzicht van de resterende risico’s die zijn gesignaleerd.

Test Engineer – Testers
Onze test engineers zijn gericht op het opzetten en uitvoeren van testen. Ze ondersteunen bij het opstellen en valideren van test requirements, testspecificaties en acceptatiecriteria. Ook kunnen ze ondersteunen bij het selecteren van de testmethoden en de testtools. In afstemming met de testmanager stellen de test engineers testplannen op en rapporteren de test engineers over de uitvoering van de testen. Ze zijn bekwaam in het uitvoeren van de verschillende soorten testen zoals Unit Testen (UT), Systeem Testen (ST), Functionele Acceptatie Testen (FAT), Gebruikers Acceptatie Testen (GAT), Productie Acceptatie Testen (PAT), Regressietesten, Penetratietesten en Performance testen. Tenslotte zorgen de test engineers voor het toelichten en en documenteren van de testresultaten. Onze test engineers beschikken over de uitvoerende test competenties, zijn team players, zijn resultaatgericht en beschikken over goede contactuele eigenschappen.

Matching op maat
We hebben binnen de IT Management Group een diversiteit aan Testmanagers en Test Engineers. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van uw testtraject, de omgeving, de tools en de testobjecten zoeken wij een Testmanager of Test Engineer die past op uw testopdracht.

Opleiding
De Testmanagers en Test Engineers van de IT Management Group zijn ervaren in de praktijk en in de theorie. Ze hebben een afgeronde HBO opleiding en doorlopen een intern trainingsprogramma waarin in ieder geval de volgende opleidingen zijn opgenomen: ISTQB (ISEB), TMap Next Test Manager, Masterclass IT Risicomanagement, Requirements Engineering, PRINCE2 en ITIL. Daarnaast houden onze Test Managers zich constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Tools en testmethode
Onze Testmanagers en Test Engineers hebben kennis van en ervaring met de belangrijkste testtools en testmethoden zoals HP Quality Center (HPQC), Quick Test Professional (QTP), Selenium, SOAPUI, Agile SCRUM, RUP, Test Driven Development (TDD), Acceptance Test Driven Development (ATDD), Microsoft Test Manager, Fitnesse, IBM Rational, Atlassian Jira etcetera.

Wilt u graag tijdelijke ondersteuning van één van onze testspecialisten? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Wij kijken graag of wij (tijdelijke) kandidaten hebben die op uw vacature passen. De IT Management Group levert kwaliteit. Wij stellen alleen een kandidaat voor als we zeker weten dat hij of zij aan uw vereisten kan voldoen.