Continu in beweging


De IT Management Group is continu in beweging. Bekijk hier de laatste nieuwsberichten.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Home » Nieuws » ITIL® 4 – Inzoomen op de vervolgmodulen

ITIL® 4 – Inzoomen op de vervolgmodulen

Sinds maart 2019 is de ITIL® 4 Foundation training beschikbaar. De vraag naar deze training is groot en er zijn in een korte periode al veel deelnemers op dit niveau gecertificeerd. De ervaringen zijn meer dan goed en er is veel waardering voor de vernieuwde modelering en een hedendaagse kijk op geïntegreerd servicemanagement. Ondanks de aanzienlijke verschillen tussen ITIL 4 en ITIL v3 zijn de meeste ITIL-concepten behouden gebleven en is er integratie met veel best practice-kaders, methodologieën en/of frameworks zoals Lean, Agile en DevOps maar bijvoorbeeld ook met COBIT, SIAM, IT4IT en ISO. Zie voor een uitgebreidere beschrijving over de verschillen tussen ITIL 4 en ITIL v3 de eerdere blog: ITIL 4 wat is het en wat is het verschil met ITIL 3.

Een belangrijke kernboodschap binnen ITIL® 4 is de aandacht te richten op de samenwerking van de verschillende componenten en activiteiten van de organisatie om waarde-creatie door IT-services mogelijk te maken. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de vier dimensies van servicemanagement, de samenhangende resource-groepen;
1. Organisaties en mensen
2. Informatie en technologie
3. Partners en toeleveranciers
4. Waardestromen & processen.

Dit geheel wordt beperkt en beïnvloedt door verschillende externe factoren, zoals wetswijzigingen en technologische ontwikkeling, die vaak buiten de eigen beïnvloeding en controle liggen maar ook de invloed van disruptieve ontwikkelingen. Het geheel in samenhang managen is voor veel organisaties een grote uitdaging! Het doel is zorgen voor een flexibel, gecoördineerd en geïntegreerd systeem voor een effectieve besturing en management van IT-enabled services.

Kortom, digitale transformatie en technologie drijven organisaties naar een nieuwe manier van werken in een snel veranderende servicemanagement-omgeving. De organisatie dient de behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid in evenwicht te brengen, met een toenemende behoefte aan operationele behendigheid en verhoogde snelheid. Dit is en blijft mensenwerk en vraagt de nodige aandacht om een gemeenschappelijk gedachtengoed te adopteren en toepasbaar te maken binnen een organisatie(cultuur). Deze onderwerpen lopen als een rode draad door de verschillende ITIL-vervolgmodulen.

Ter ondersteuning van het voorgaande geeft ITIL® 4 een belangrijk cultureel werkkader, als de ‘ruggengraat’ van de werkzaamheden. Dit betreft ‘basisprincipes’ waarbinnen de organisatie haar werkzaamheden verricht, als een set van aanbevelingen die een organisatie onder alle omstandigheden begeleidt, ongeacht veranderingen in doelen, strategieën, soort werk of managementstructuur. Een belangrijk principe is ‘focus op waarde’ dat helpt te begrijpen wat waarde betekent voor belangrijke stakeholders, van klanten tot leveranciers en zelfs de medewerkers. Een ander principe is ‘werk samen en bevorder zichtbaarheid’ en ‘houd het eenvoudig en praktisch’. Principes kunnen aangepast worden aan een specifieke organisatiegerichte werksituatie en zijn qua toepassing afhankelijk van de beschikbare mensen en middelen. De wijze waarop aan de principes invulling wordt gegeven is dan ook organisatie-specifiek.

In de komende periode zullen we de verschillende ITIL-vervolgmodulen nader toelichten qua inhoud en doelgroep en zullen we aangeven welke voordelen er te behalen zijn. De grote vraag is hoe bepaalde theoretische kaders praktische toepasbaar gemaakt kunnen worden. Ook deze vraag zal zoveel mogelijk worden beantwoord. Deze aspecten spelen in ieder geval een belangrijke rol in de trainingen, dus niet alleen theoretische kennis maar ook praktische toepasbaarheid. Maar altijd met het grotere geheel in gedachte, namelijk het ITIL-servicewaardesysteem (service value system). Daarbij rekening houdend met de beschikbare resources versus de benodigde resources om IT-services te realiseren die een positieve bijdrage hebben bij het bereiken van waarde-creatie voor stakeholders en het bereiken van hun eindresultaten (outcomes).

Als onderdeel van de Managing Professional certificering worden vier individuele modulen onderscheiden waarin accreditatie mogelijk is, te weten:
ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support (de eerste training is gepland op 05-02-2020, 06-02-2020 en 07-02-2020)
ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (de eerste training is gepland op 25-02-2020, 26-02-2020 en 27-02-2020)
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (de eerste training is gepland op 14-04-2020, 15-04-2020 en 22-04-2020) –
ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (de eerste training is gepland op 10-06-2020, 16-06-2020 en 17-06-2020) –
De module ITIL Strategist maakt ook onderdeel uit van de Strategic Leader certificering, naast een tweede individuele module waarin accreditatie mogelijk is, te weten:
ITIL® 4 Leader: Digital & IT Strategy (de eerste training is nog niet gepland, de inhoud wordt in de eerste helft van 2020 bekend)

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze Lead trainer voor ITIL is Jan Heunks. Jan is iemand die zijn vak verstaat en daar vol passie in op gaat. Hij is een harde werker met een praktische inslag, die oog heeft voor een optimaal resultaat.

Jan weet op uitstekende manier de essentie van ITIL over te brengen aan medewerkers op alle niveaus.

Eerstvolgende startdata ITIL 4 Foundation:

7 March 2023
Training ITIL 4 Foundation
ITMG Locatie
(Online)
_____ _____ _____
20 March 2023
Training ITIL 4 Foundation
ITMG Locatie
(Online)
_____ _____ _____


Ga naar nieuwsoverzicht