Continu in beweging


De IT Management Group is continu in beweging. Bekijk hier de laatste nieuwsberichten.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Home » Nieuws » ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support toegelicht

ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support toegelicht

Het leveren van services die zowel aan de vraag van de consument voldoen en tegelijkertijd stabiel en betrouwbaar blijven, is door de snelheid van IT-veranderingen nog belangrijker geworden. Iedere serviceorganisatie dient de juiste services te creëren, te leveren en te ondersteunen maar dient bovenal de vereiste vaardigheden en competenties te begrijpen.

De ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support (CDS) module biedt een universele leidraad die verder ingaat op ITIL® 4 Foundation geïntroduceerde concepten. Hierbij gaat het om de uitdagingen waarmee moderne organisaties te maken hebben, van de professionaliteit van medewerkers, teamcultuur en samenwerking tot het outsourcen van werk en het managen van meerdere toeleveranciers. De CDS-module is een logisch vervolg op de ITIL® 4 Foundation module en een must voor iedereen die binnen ITSM werkt.

De CDS-module gaat niet over technisch inhoudelijke aspecten van IT-servicemanagement. Er wordt op een hoger niveau bekeken wat er moet gebeuren in alle vier de servicemanagement dimensies die nodig zijn om op een effectieve en gestroomlijnde wijze de services te creëren en te beheren. De CDS-module is in het bijzonder gericht op de wat meer ervaren medewerker die verantwoordelijk is voor het toepasbaar maken van ITIL binnen een organisatie(onderdeel), bijvoorbeeld teamleiders, managers en procesconsultants; oftewel degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling, de levering en de ondersteuning van op IT-enabled services en digitale producten en services. Ondanks de doelgroep, de meer ervaren medewerker, geeft de CDS-module iedere ITSM-medewerker inzicht in wat er komt kijken bij het ontwerpen, ontwikkelen, leveren en ondersteunen van IT-enabled en digitale producten en services.

Vanuit een ITIL v3-perspectief zijn diverse concepten herkenbaar vanuit de lifecycle onderdelen serviceontwerp, transitie en productie. Een belangrijk verschil is dat de ITIL v3 richtlijnen zich grotendeels bezighielden met ‘hoe’ organisaties het werk uitvoeren (bijvoorbeeld hoe moeten incidenten worden beheerd), terwijl de ITIL® 4 richtlijnen gericht zijn op ‘wat’ de organisatie doet (bijvoorbeeld welke activiteiten voert de organisatie uit tijdens het beheren van een incident).

Hoe invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden is daarmee meer een keus van de organisatie zelf, afhankelijk van de omgeving waarbinnen wordt gewerkt en de beschikbare mensen en middelen. Dit biedt een grote mate van flexibiliteit. In de nieuwe ITIL-architectuur is de ‘hoe’-vraag beschreven als practice (sets van organisatorische middelen die behulpzaam zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden of het bereiken van een doelstelling) en de ‘wat’-vraag is de waardestroom (value stream) die op practices is gebaseerd.

Een belangrijk element binnen de CDS-module zijn waardestromen; de reeks stappen die een organisatie neemt om producten en diensten te creëren, te leveren en ondersteuning te verlenen aan een serviceconsument. Een waardestroom kan worden beschouwd als ‘een reis door de servicewaardeketen’ die de werkstroom, de waarde ervan en de benodigde informatie weergeeft in de hele organisatie, bij het omzetten van vraag (vanuit alle interne en externe belanghebbenden) in waarde (voor diezelfde belanghebbenden).

Als bijvoorbeeld een serviceaanvraag wordt ontvangen, wat is dan de organisatie-specifieke stroom van activiteiten die nodig is om aan de serviceaanvraag te voldoen? Wat doet de organisatie om de gebruiker te betrekken, het werk te plannen en de service-acties uit te voeren die nodig zijn om aan het verzoek te voldoen?

In praktische termen vraagt dit een overweging welke middelen (vaardigheden, financiering, besluitvorming, informatie, hulpmiddelen, leveranciers, processen, enz.) voor elke stap nodig is. Deze resources komen uit de practices, de sets van organisatorische middelen. In het voorbeeld van de serviceaanvraag heeft de organisatie dus mogelijk een standaardmanier nodig om te beschrijven wat kan worden aangevraagd (de practice service catalogue management), een communicatiekanaal (de practice servicedesk), informatie over hoe snel aan een aanvraag kan worden voldaan (de practice service level management), enzovoort.

Eerstvolgende startdata ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support:

11 April 2023
Training ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support
ITMG Locatie
(Klassikaal - Utrecht)
_____ _____ _____
31 May 2023
Training ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support
ITMG Locatie
(Klassikaal - Utrecht)
_____ _____ _____

Ga naar nieuwsoverzicht