Continu in beweging


De IT Management Group is continu in beweging. Bekijk hier de laatste nieuwsberichten.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Home » Nieuws » ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve toegelicht

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve toegelicht

Ga direct naar training ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

Daar waar de CDS-module (Create, Deliver and Support) gericht is op het concreet leveren van services die aan de vraag van de consument voldoen is de DPI-module gericht op het sturen of plannen van de benodigde acties, gebaseerd op een gedefinieerde strategie en het voortdurend verbeteren van IT-enabled en digitale producten en services. De ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve (DPI) module gaat niet over (leiderschaps)vaardigheden die alleen voor de top van de organisatie gelden maar is gericht op iedereen, waar dan ook in de organisatie, die te maken heeft met planmatige werkzaamheden, sturen en verbeteren. Het gaat om iedereen die een vorm van leiderschapspositie heeft alsook degenen die hier meer in willen of moeten doen. Een belangrijk onderwerp is het verkrijgen van inzicht in de reikwijdte van de scope of control (het omspanningsvermogen) en de mate van invloed die kan worden uitgeoefend. Hiermee kunnen anderen worden geïnspireerd tot gezamenlijke actie in plaats van een ander te dwingen om aan iets te voldoen.

We hebben allemaal een bepaalde mate van invloed en controle, waarbij de reikwijdte van invloed vaak breder is dan de reikwijdte van controle. Binnen samenwerkingsconstructies is het belangrijk om de juiste manieren te vinden om dingen te beïnvloeden die buiten onze controle liggen. In ieder geval is invloed uitoefenen effectiever en duurzamer dan simpelweg anderen te bevelen en te controleren.

De DPI-module is primair gericht op de basisvaardigheden die cruciaal zijn om de afstemming tussen strategie en de operationele uitvoering tot stand te brengen. Uitgaande van het ITIL-principe ‘focus op waarde’ ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming over de belangrijkste dingen voor de organisatie, zowel intern als extern, en om gezamenlijk waarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden. Dit vraagt het ontwerpen van strategieën waarmee geprioriteerde eindresultaten (outcomes) kunnen worden behaald. Als de strategieën vervolgens worden geïmplementeerd en ook worden ondersteund door krachtige besturingsmechanismen, kunnen de concrete plannen worden afgestemd op de eindresultaten (outcomes). Het kiezen van de juiste en adequate metrics is een belangrijk aandachtspunt.

Mensen willen verder graag weten waar ze aan toe zijn, wat van ze wordt verwacht en waar de grenzen van handelen liggen. En hoewel ze vaak denken dat het gemakkelijker is om binnen de eigen (afgeschermde) silo te werken, dienen bedrijfsactiviteiten in werkelijkheid grensoverschrijdend opgepakt en georganiseerd te worden. De DPI-module omvat daarom technieken die een te kortzichtig beeld voorkomt. ITIL® 4 spreekt in dit kader over waardeketens (value chains) en waardestromen (value streams), waarbij de grenzen op natuurlijke wijze worden overschreden in plaats van te focussen op silo-gerichte werkmethoden. De DPI-module kijkt naar de waardeketen als totaal systeem, met verschillende onderdelen die samenkomen en samenwerken. Hierdoor begrijpen mensen beter waar ze passen binnen het grotere geheel en wat hun bijdrage aan het systeem is.

Het idee om te focussen op gewenste eindresultaten (outcomes) en het creëren van waarde (value) maakt het voor een organisatie meer vanzelfsprekend elementen vanuit andere frameworks of methodologieën samen te brengen met de ITIL-kaders. Hierdoor worden verschillende methoden in een operationeel uitvoeringsmodel samengebracht waarmee het co-creëren van waarde wordt gemaximaliseerd. De DPI-module omvat principes die mensen helpen om te herkennen dat ze niet geïsoleerd werken maar deel uitmaken van een groter geheel. Verder komt aan bod dat het adopteren van de ene methode boven de andere methode niet verstandig is maar dat een meer allesomvattende aanpak met ITIL® 4 gemakkelijker en duidelijker wordt omarmd.

Andere belangrijke elementen binnen de DPI-module die essentieel zijn voor het behalen van succes zijn een aantal praktische technieken en methoden. Het omvat richtlijnen voor belangrijke dingen zoals het definiëren van beleid, het instellen van controles, het selecteren van assessment-methoden, het samenstellen van business cases en het stimuleren van voortdurende verbetering.

Theorie is niet genoeg dus de deelnemers krijgen de nodige handvatten voor de praktische toepasbaarheid en in het bijzonder het toepassen van het ITIL continual improvement model dat behulpzaam is bij willekeurig welk verbeterinitiatief en het beheren van organisatieveranderingen; gericht op het mens-aspect en ervoor zorgen dat wijzigingen en verbeteringen echt succesvol zijn.

Voorafgaand aan de training Direct, Plan and Improve raden wij aan de volgende ITIL trainingen te volgen:

ITIL® 4 Foundation module
ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support

Eerstvolgende startdata ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve:

9 February 2023
Training ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve
ITMG Locatie
(Klassikaal - Utrecht en Online)
_____ _____ _____
24 August 2023
Training ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve
ITMG Locatie
(Klassikaal - Utrecht)
_____ _____ _____

Ga naar nieuwsoverzicht