Continu in beweging


De IT Management Group is continu in beweging. Bekijk hier de laatste nieuwsberichten.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Home » Nieuws » ITIL® 4 – Wat is het en wat is het verschil met ITIL® 3?

ITIL® 4 – Wat is het en wat is het verschil met ITIL® 3?

Digitale transformatie en technologie drijven organisaties naar een nieuwe manier van werken in een snel veranderende omgeving. Daarom is het tijd voor een nieuwe editie van het meest gehanteerde best practice framework voor IT-servicemanagement ter wereld. ITIL is geëvolueerd en klaar om organisaties in de moderne tijd te ondersteunen. AXELOS, de eigenaar van het ITIL-framework, heeft ITIL 4 gepland voor begin 2019, in ieder geval het ITIL 4 Foundation niveau. In de loop van 2019 volgen de vervolgniveaus terwijl alle huidige ITIL v3 niveaus tot juni 2020 beschikbaar blijven.

ITIL 4 en niet ITIL v4

AXELOS voert een grootschalig updateproces uit om de traditionele ITIL-aanpak te veranderen naar de hedendaagse inzichten. Er is een wereldwijde gemeenschap van branchedeskundigen en gebruikers betrokken bij deze ontwikkeling. De onderzoeksfase heeft een jaar geduurd en heeft, zoals AXELOS aangeeft, een evenwichtig, actueel en diepgaand kader opgeleverd.
De officiële naam van de update is ITIL® 4. De vier geeft geen versienummer aan maar een verwijzing naar ‘de Vierde Industriële Revolutie’ die wordt gekenmerkt door robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, quantum computing, biotechnologie, the Internet of Things (IoT), 3D-printen, autonome voertuigen en nog veel meer.

Geïntegreerd servicemanagement

Omdat het niet nodig is om het goede te veranderen zijn de meeste ITIL-concepten behouden gebleven in ITIL 4. Hoewel er nog maar zeer weinig inhoudelijke details openbaar zijn gemaakt, is het duidelijk dat de focus van de nieuwe release ligt op geïntegreerd servicemanagement. Deze visie benadrukt de integratie van veel best practice-kaders zoals Lean, Agile en DevOps met ITIL 4. Dit klinkt nog enigszins vaag maar de eerste publicatie, die beschikbaar is gesteld aan de huidige ITIL-gecertificeerde organisaties en onderworpen is aan strikte vertrouwelijkheid, geeft hier een goede indruk van.
De nadruk ligt op de sleutelbegrippen binnen servicemanagement (dus niet meer specifiek IT-servicemanagement) en hoe de verschillende componenten en activiteiten van de organisatie samenwerken om waarde-creatie door IT-services mogelijk te maken. Dit lijkt de opmaat voor enterprise service management.

Een tipje van de sluier

De ITIL 4 basis wordt gevormd door het service value system (SVS), ter vervanging van het alom bekende ‘vliegwiel’ – de ITIL service lifecycle -, en het four dimensions model van waaruit elk onderdeel van het SVS overwogen dient te worden. De kerncomponenten van het SVS zijn de service waardeketen (the ITIL service chain), de werkwijzen (ITIL practices), de leidende principes (the ITIL guiding principles), de besturing (governance) en continue verbetering (continual improvement).
Een belangrijke constatering is dat de nadruk niet langer meer primair ligt op processen, maar op practices; werkwijzen en de toepassing hiervan. Processen zijn dan ook minder gedetailleerd beschreven en geven voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor de uitvoering ervan. De wijze van toepassing en implementatie wordt overgelaten aan de teams volgens de principes van Lean, Agile en DevOps.

ITIL 4 certificering

AXELOS heeft een nieuw ITIL-certificatieschema bekend gemaakt. Dit is (nog) meer gericht op de praktische toepassing van specifieke taken en behoeften in de markt, met twee routes; ITIL Managing Professional en ITIL Strategic Leader die leiden naar het niveau ITIL Master. De te examineren modules voor de beide routes zullen in de tweede helft van 2019 beschikbaar komen.

In de tussentijd blijft ITIL v3 training en certificering waardevol en mogelijk. De mogelijkheid tot v3 certificering blijft volledig beschikbaar tot juni 2020.
Wanneer al punten zijn behaald voor de huidige ITIL v3 intermediates (vanaf 6 behaalde punten) is het interessant om v3 punten te blijven verzamelen en daarna met de ITIL 4 overgangsmodule het ITIL Managing Professional niveau te halen. Voorwaarde is dat er 17 v3-punten zijn verzameld, met als voordeel dat de huidige v3 Managing across the Lifecycle training en examen niet nodig is.

Huidige ITIL v3 Experts kunnen met de ITIL 4 overgangsmodule direct het ITIL Managing Professional niveau halen.

Na het behalen van het ITIL Managing Professional niveau kan, als hier interesse voor is, het ITIL Strategic Leader niveau worden verkregen door het behalen van slechts één extra module; ITIL Leader.
Het ITIL Stategic Leader niveau kan, net als het ITIL Managing Professional niveau, ook op zich worden behaald met het doorlopen van de parallelle route.
Voorwaarde voor het behalen van het ITIL 4 Master niveau is dat beide routes, ITIL Managing Professional en ITIL Strategic Leader, zijn doorlopen.

ITIL 4 Foundation training

Wanneer iemand alleen in het bezit is van het ITIL v3 Foundation certificaat is de route om allereerst het ITIL 4 Foundation certificaat te behalen, in ieder geval als voorwaarde voor het certificeren van een of meerdere modulen binnen de nieuwe routes. De reden is de hoeveelheid nieuw materiaal die volgens de nieuwe ITIL 4 Foundation richtlijnen worden beoordeeld tijdens het examen.
Op basis van het door AXELOS, onder strikte vertrouwelijkheid beschikbaar gestelde ITIL 4 manuscript, wordt momenteel invulling gegeven aan de ITIL 4 Foundation training. Zodra de ITIL 4 publicatie officieel is en de officiële examens beschikbaar zijn willen we de nieuwe klassikale training aanbieden. Dit is naar verwachting begin 2019.
Graag willen we u al in de gelegenheid stellen om kennis te maken met ITIL 4. Begin 2019 zullen we dan ook een aantal sessies van een dagdeel organiseren waarin we in meer detail ingaan op het service value system (SVS), het four dimensions model en de kerncomponenten van het SVS.

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze Lead trainer voor ITIL is Jan Heunks. Jan is iemand die zijn vak verstaat en daar vol passie in op gaat. Hij is een harde werker met een praktische inslag, die oog heeft voor een optimaal resultaat.

Jan weet op uitstekende manier de essentie van ITIL over te brengen aan medewerkers op alle niveaus.

Eerstvolgende startdata ITIL 4 Foundation:

7 March 2023
Training ITIL 4 Foundation
ITMG Locatie
(Online)
_____ _____ _____
20 March 2023
Training ITIL 4 Foundation
ITMG Locatie
(Online)
_____ _____ _____


Ga naar nieuwsoverzicht