Continu in beweging


De IT Management Group is continu in beweging. Bekijk hier de laatste nieuwsberichten.

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken en registraties

Op onze trainingen en cursussen is de CRKBO registratie en het NRTO keurmerk van toepassing.

Home » Nieuws » OR-trainingen verzorgd door ITMG

OR-trainingen verzorgd door ITMG

De onderstaande OR-trainingen verzorgt ITMG op aanvraag en uitsluitend in-company

- informatie aanvragen -

De inhoud van deze training wordt op maat gemaakt op basis van een telefonische intake met een delegatie van uw OR. Rekening houdend met de behoeften en leerdoelen kan een keuze worden gemaakt uit de volgende componenten die worden afgestemd op de betreffende OR:

Training ‘De rol van de OR in Agile en DevOps transformaties’ (2 dagen)

Voorafgaand aan deze training kan een keuze worden gemaakt uit:
– ingrediënten van Agile en DevOps
– transformatie op Agile wijze
– Agile werkwijzen binnen de OR
– Agile in combinatie met de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
– Toepassing van het OR Manifesto en de bijbehorende principes
– Werken aan de OR-visie
– Stappen zetten op weg naar een pro-actieve OR
– Effectiever worden door het ontdekken van de ongeschreven regels in de groep
– Ingrediënten voor een goede relatie met de bestuurder
– In gesprek met de bestuurder

Training ‘OR-basistraining’ (1 dag of 2 dagen)

Voor de OR-basistraining kan een keuze worden gemaakt uit:
– Elkaar leren kennen en teambuilding
– Inzicht krijgen in de rechten en plichten van de OR (de WOR)
– Vaststellen van de werkwijze van de OR (o.a. rollen voorzitter, vice-voorzitter en secretaris en inplannen vergaderingen)
– Opstellen OR-reglement
– Oefenen met vergadertechnieken
– Groepsdynamiek en verschillende communicatiestijlen
– In kaart brengen wat er speelt
– Werken aan een OR-visie
– Stappen zetten op weg naar een pro-actieve OR
– Effectiever worden door het ontdekken van de ongeschreven regels in de groep
– Afspraken maken met de bestuurder
– Afspraken maken over communicatie met de achterban
– Vaststellen van speerpunten voor de komende 3 maanden

De dynamiek tussen bestuurder en OR bepaalt in grote mate de samenwerking en het verloop van advies- en instemmingstrajecten. Daarom is het bij een tweedaagse training wenselijk en gebruikelijk om een dagdeel te reserveren voor een bijeenkomst tussen bestuurder en OR. Tijdens dit dagdeel wordt aandacht besteed aan wederzijdse verwachtingen, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang.

In tegenstelling tot veel andere OR-trainers hebben onze OR-trainers zelf ook langdurig ervaring als lid van een Onderdeelscommissie, Ondernemingsraad, Centrale Ondernemingsraad en/of Europese Ondernemingsraad. Daarnaast hebben onze trainers uitgebreide ervaring in de IT-sector, een pré!

Alle aangeboden OR-trainingen worden verzorgd door 2 trainers tegelijk, waardoor optimaal rendement kan worden behaald.

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Kosten:

De kosten voor de eendaagse training bedragen €2320,- en voor de tweedaagse training €4640,-. Deze prijzen zijn inclusief (digitaal) lesmateriaal en exclusief BTW.
Dit is conform de SER-tarieven die voor Ondernemingsraadtrainingen worden gehanteerd.

- informatie aanvragen -