Kernwaarden


Betrouwbaar, Bekwaam, Daadkrachtig, Doelgericht, Flexibel en Ondernemend

Klanten van ITMG


DUO
Biblotheekservice
Universitair Medisch Centrum
Enschede
Oxfam Novib
Spaarne
Enduris
DSV
Overzicht klanten

Certificeringen


BTW Vrijstelling

Algemeen Klanten van ITMG Inschrijven nieuwsbrief Online betalen BTW vrijstelling Algemene voorwaarden Missie en visie Klachtenprocedure Privacyverklaring

De IT Management Group is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO Register). Door middel van deze certificering is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Wanneer u als particulier of via een van BTW vrijgestelde organisatie een training volgt, dan kunt u bij de IT Management Group BTW-vrijstelling krijgen. U betaalt geen BTW maar kunt ook geen BTW terugvorderen.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt en vaststelt of deze aan onderstaande aspecten voldoen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut onder meer moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, zijn:

– Duidelijke informatie in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen
– Een duidelijke website met cursusinhoud en prijzen
– Theorieles en gestructureerde praktijklessen met duidelijke dagindelingen
– Goed opgeleide docenten en een heldere administratie
– Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
– Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
– Helder lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
– De uitrusting van het cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
– Overzichtelijke werkprocessen en een klachtenprocedure
– Duidelijke betalings- en leveringsvoorwaarden

Wanneer u een training volgt via een van BTW vrijgestelde organisatie of als particulier, dan dient u rekening te houden met een opslag op de listprijs van 10%.