Kernwaarden


Betrouwbaar, Bekwaam, Daadkrachtig, Doelgericht, Flexibel en Ondernemend

Overzicht klanten

Certificeringen


BTW Vrijstelling

Algemeen Klanten van ITMG Inschrijven nieuwsbrief Online betalen BTW vrijstelling Algemene voorwaarden Huisregels LV4-5 coronavirus Missie en visie Klachtenprocedure Privacyverklaring

De IT Management Group is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO Register). Door middel van deze certificering is het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Wanneer u als particulier of via een van BTW vrijgestelde organisatie een training volgt, dan kunt u bij de IT Management Group BTW-vrijstelling krijgen. U betaalt geen BTW maar kunt ook geen BTW terugvorderen.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt en vaststelt of deze aan door het CRKBO vastgestelde kwaliteitsaspecten voldoen op het gebied van organisatie, docenten, voorlichting, contractvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. Op het moment dat een organisatie aan de kwaliteitsbepalingen en normen voldoet, volgt inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Wanneer u een training volgt via een van BTW vrijgestelde organisatie of als particulier, dan dient u rekening te houden met een opslag op de listprijs van 10%.