Kernwaarden


Betrouwbaar, Bekwaam, Daadkrachtig, Doelgericht, Flexibel en Ondernemend

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken en registraties

Op onze trainingen en cursussen is de CRKBO registratie en het NRTO keurmerk van toepassing.

BTW Vrijstelling

Algemeen Klanten van ITMG Inschrijven nieuwsbrief Online betalen BTW vrijstelling Algemene voorwaarden Huisregels coronavirus Missie en visie Klachtenprocedure Privacyverklaring Inschrijven subsidie nieuwsbrief

De IT Management Group is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO Register). Deze registratie maakt het mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Wanneer u als particulier of via een van BTW vrijgestelde organisatie een training volgt, dan kunt u bij de IT Management Group BTW-vrijstelling krijgen. U betaalt geen BTW maar kunt ook geen BTW terugvorderen.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt en vaststelt of deze aan door het CRKBO vastgestelde kwaliteitsaspecten voldoen op het gebied van organisatie, docenten, voorlichting, contractvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. Op het moment dat een organisatie aan de kwaliteitsbepalingen en normen voldoet, volgt inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Wanneer u een training volgt via een van BTW vrijgestelde organisatie of als particulier, dan dient u rekening te houden met een opslag op de listprijs van 10%.