Kernwaarden


Betrouwbaar, Bekwaam, Daadkrachtig, Doelgericht, Flexibel en Ondernemend

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

Onderstaande registraties en keurmerken zijn van toepassing op onze trainingen en cursussen.

Missie en Visie

Algemeen Klanten van ITMG Inschrijven nieuwsbrief Online betalen BTW vrijstelling Algemene voorwaarden Huisregels coronavirus Missie en visie Klachtenprocedure Privacyverklaring Inschrijven subsidie nieuwsbrief

Missie
De IT Management Group stelt zich tot doel de complexiteit van de ICT zodanig te ontrafelen en begrijpbaar te maken dat organisaties in staat worden gesteld hun ICT-processen en -voorzieningen optimaal in te zetten om zo hun bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Visie
De (IT-)omgeving van een organisatie is continu in beweging. Het beheersen van deze omgeving grenst aan het onmogelijke. ITMG maakt deze omgeving beheersbaar door het promoten en implementeren van best practices waardoor begrippen eenduidig worden gedefinieerd en eenduidige communicatie mogelijk wordt gemaakt. ITMG staat borg voor de kwaliteit en professionaliteit van degenen die zij voordraagt door een bewezen kwaliteitsstandaard te hanteren. De IT Management Group streeft samen met de klant naar het optimale resultaat!