Kernwaarden


Betrouwbaar, Bekwaam, Daadkrachtig, Doelgericht, Flexibel en Ondernemend

Klanten van ITMG


Kasbank
Uva
VanHessen
Enschede
ggze
IKNL
GN
ICT
Overzicht klanten

Certificeringen


Missie en Visie

Algemeen Klanten van ITMG Inschrijven nieuwsbrief Online betalen BTW vrijstelling Algemene voorwaarden Missie en visie Klachtenprocedure Privacyverklaring

Missie
De IT Management Group stelt zich tot doel de complexiteit van de ICT zodanig te ontrafelen en begrijpbaar te maken dat organisaties in staat worden gesteld hun ICT-processen en -voorzieningen optimaal in te zetten om zo hun bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Visie
De (IT-)omgeving van een organisatie is continu in beweging. Het beheersen van deze omgeving grenst aan het onmogelijke. ITMG maakt deze omgeving beheersbaar door het promoten en implementeren van best practices waardoor begrippen eenduidig worden gedefinieerd en eenduidige communicatie mogelijk wordt gemaakt. ITMG staat borg voor de kwaliteit en professionaliteit van degenen die zij voordraagt door een bewezen kwaliteitsstandaard te hanteren. De IT Management Group streeft samen met de klant naar het optimale resultaat!