Rating9

Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
St Jacobsstraat 123-135

ITMG Utrecht

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam
Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Elisa Jochims Belastingdienst
8/10 -Rating8
Duidelijke uitleg! Ondanks dat ik thuis zat, heb ik alles heel goed kunnen volgen.

J. Beek Visions Connected
8/10 -Rating8
De Masterclass Service Level Agreements is een compacte training. Het is goed te volgen. De trainer voelt de groep goed aan.

Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Projecten » DIA-ESF » Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist DIA-ESF

  CERTIFIED AGILE, DEVOPS EN SAFE SPECIALIST DIA-ESF

  De functiegerichte opleiding tot Agile, DevOps en SAFe Specialist leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief Agile, DevOps en SAFe certificeringen.

  Prijs: € 8280,-
  Duur: 16 dagen
  Locatie: Utrecht en Den Haag

  Prijs met ESF subsidiekorting: € 4140,-

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld.

  inschrijven voor deze training

  Voorwaarden voor ESF-Subsidie
  De voorwaarden om deze functiegerichte opleiding te kunnen volgen met gebruikmaking van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zijn:
  – U of uw werknemer dient op het moment van inschrijving werkzaam te zijn in de ICT, in loondienst of op ZZP-basis.
  – U of uw werknemer is werkzaam in een functie die op de lange termijn geen perspectief biedt, en u wilt zich of diegene door middel van het volgen van een loopbaanoriëntatie- en opleidingstraject omscholen naar een nieuwe functie in de ICT.
  Zie ook: Project DIA-ESF

  Al enige jaren is de krapte in de ICT-sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist is één van de functiegerichte opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT duurzaam optimaliseert.

  Organisaties gaan in toenemende mate agile werken. De agile werkwijze kwam in eerste instantie tot uitdrukking in software ontwikkelingsprocessen maar komt tegenwoordig ook in andere onderdelen van de organisatie terug. Zo komt een agile werkwijze onder andere ook terug bij het inrichten van beheerprocessen en testprocessen en uitvoeren van projecten. De agile manier van werken is nog volop in beweging. Ook de mate van volwassenheid waarin agile werkwijzen binnen organisaties zijn geïmplementeerd is nog erg divers.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Agile, Scrum, DevOps en SAFe zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Na de Agile Scrum Foundation en de DevOps Foundation training, die zorgen voor de basiskennis en die het fundament leggen voor de opleiding, leert u in de DevOps Professional training hoe de onderdelen “Development” en “Operations” met elkaar de samenwerking aangaan. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor Development en Ops voor Operations: DevOps. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous Integration en Continuous Delivery.

  De samenwerking tussen agile en traditionele onderdelen van de organisatie komt ook terug bij Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum waarbij u leert hoe u beheerprocessen op een agile manier kunt inrichten. Organisaties die al wat verder zijn met agile werken en die in verschillende teams met elkaar samenwerken hebben de behoefte om over de scrum teams heen de resultaten met elkaar af te stemmen. Het SAFe framework biedt daar handvatten voor. De DevOps Professional training bouwt voort op de opgedane kennis tijdens de Foundation trainingen. Behalve deze inhoudelijke competenties komen gedurende het opleidingstraject ook de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Agile, DevOps en SAFe Specialist daadwerkelijk een verandering door te voeren.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: DevOps coach, scrum master, product owner, DevOps/agile consultant en vele andere populaire functies.

  Praktijkgericht
  Tijdens de opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van agile, scrum, DevOps en SAFe.

  Certificering
  Binnen deze opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist wordt de belangrijkste theorie op het gebied van agile, scrum, DevOps en SAFe behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in DevOps Foundation, Agile Scrum Foundation en Leading SAFe. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen DevOps in de praktijk en Agile Servicemanagement met Scrum en ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als DevOps/agile consultant minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist is inclusief de examens:

  – Agile Scrum Foundation
  – DevOps Foundation
  – Leading SAFe
  – Agile Servicemanagement met Scrum

  Programma
  De opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist bestaat uit de volgende modules:

  Introductie en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 1 – 1 dag
  De opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist start met een introductie van 1 dag gecombineerd met deel 1 van de module netwerk- en adviesvaardigheden. U maakt kennis met de groep en de trainer neemt met u uw leerdoelen door. U krijgt inzicht in waar u nu staat en het pad dat u gaat doorlopen om de nieuwe kennis en competenties te verkrijgen die horen bij de functie van Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist.

  Agile Scrum Foundation – 2 dagen
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in agile scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk.
  Zie ook: Agile Scrum Foundation

  Leading SAFe– 2 dagen
  Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van lean en agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met agile en in agile teams. De afstemming tussen de verschillende agile teams en het afstemmen van de agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging. Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer deze afstemming structureel wordt verbeterd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij.
  Zie ook: Leading SAFe

  DevOps Foundation – 2 dagen
  De afgelopen jaren hebben veel bedrijven de voordelen ervaren van de toepassing van agile methoden zoals scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua informatiemanagement, applicatiemanagement als infrastructuurmanagement. Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele op controle gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen. Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing.
  Zie ook: DevOps Foundation

  DevOps in de praktijk – 2 dagen
  In deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op de theorie van DevOps, ondersteund door voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze professionele en praktijkgerichte training: agile ontwikkeling, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Testing, Continuous Monitoring, agile ITIL processen, agile Tools, DevOps inrichtingsaspecten.
  Zie ook: DevOps in de praktijk

  Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum – 3 dagen
  Centraal in de Masterclass Agile Servicemanangement met Scrum staat de vraag hoe innovaties op het gebied van systeemontwikkeling zoals agile scrum kunnen worden ingepast in uw service organisatie. Tijdens de Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde.
  – Wat betekenen de begrippen agile ontwikkelen, scrum, Kanban, DevOps?
  – Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen scrum en ITIL?
  – Welke patronen zijn er om een organisatie vorm te geven?
  – Wat betekent scrum voor mijn beheerprocessen?
  – Wat zijn de risico’s en wat de tegenmaatregelen?
  – Hoe kan ik mijn beheerorganisatie agile maken met ITIL?
  Zie ook: Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Training: Effectief Communiceren

  Trends in IT– 1 dag
  In deze module van 1 dag wordt u meegenomen in de toekomst van de IT. Wat zijn de ontwikkelingen van de toekomst, en waar moet u zich op voorbereiden of rekening mee houden? Onderwerpen in deze module zijn zeer actueel. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn automatisering van beheer, artificial intelligence, Internet of Things en robotisering.

  Afsluiting en en Netwerk- en Adviesvaardigheden deel 2 – 1 dag
  Het opleidingsleidingstraject sluit of met de 2e dag Netwerk- en Adviesvaardigheden. U evalueert samen met de groep het opleidingstraject. Daarnaast wordt op deze laatste dag actief aandacht besteed aan de stap naar de praktijk. Op basis van de opgedane kennis en stappen en activiteiten die u heeft ondernomen gedurende het opleidingstraject worden de concrete mogelijkheden verkend om over te stappen naar de functie van Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist.

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist is geschikt voor (toekomstige) DevOps/agile consultants die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als DevOps/agile Consultant. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens –de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als DevOps/agile Consultant direct aan de slag te gaan!

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Prijs: € 8280,-
  Prijs met ESF subsidie: € 4140,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.

  Vrijstelling en maatwerk

  Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Ook is het mogelijk om op onderdelen maatwerk toe te passen. Bent u bijvoorbeeld nog niet in het bezit van een Agile Foundation certificering dan kunt u één van de trainingen omruilen voor een Agile Foundation training.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten en locaties

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

  inschrijven voor deze training