Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


S. Nelwan Erasmus MC
Ik waardeer de training TOGAF Foundation met een 8. De trainer maakte de theorie levendig met opdrachten en praktijkvoorbeelden, erg leuk!

E. Dekker
PRINCE2 Foundation is een to the point training, in een prima tempo.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Riscure
Symantec
Springest
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Arrow
Staedion
Enexis
Avanade
Xantara-IT
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Certified Agile, DevOps en SAFe Specialist

  CERTIFIED AGILE, DEVOPS EN SAFe SPECIALIST

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT!Inclusief certificeringen Agile Scrum Foundation, DevOps Foundation, DevOps Professional en SAFe Agilist 4.5 (SA)

  Kosten opleiding: € 5250,-
  Kosten certificering: € 850,-
  Totale kosten: € 6100,-

  Duur: 14 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  Zie data op de website (Amsterdam, Utrecht of Den Haag)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

  Organisaties gaan in toenemende mate Agile werken. De agile werkwijze kwam in eerste instantie tot uitdrukking in software ontwikkelingsprocessen maar komt tegenwoordig ook in andere onderdelen van de organisatie terug. Zo komt een Agile werkwijze onder andere ook terug bij het inrichten van beheerprocessen en testprocessen en uitvoeren van projecten. De Agile manier van werken is nog volop in beweging. Ook de mate van volwassenheid waarin Agile werkwijzen binnen organisaties zijn geïmplementeerd is nog erg divers.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist krijgt u in 15 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Agile, Scrum, DevOps en SAFe zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Na de Agile Scrum Foundation en de DevOps Foundation training, die zorgen voor de basiskennis en die het fundament leggen voor de opleiding, leert u in de DevOps Professional training hoe de onderdelen “Development” en “Operations” met elkaar de samenwerking aangaan. Daar komt de naam ook vandaan: Dev staat voor Development en Ops voor Operations: DevOps. In DevOps zitten een tweetal kernprincipes: Continuous Integration en Continuous Delivery. De samenwerking tussen Agile en traditionele onderdelen van de organisatie komt ook terug bij Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum waarbij u leert hoe u beheerprocessen op een Agile manier kan inrichten. Organisaties die al wat verder zijn met agile werken en die in verschillende teams met elkaar samenwerken hebben de behoefte om over de scrum teams heen de resultaten met elkaar af te stemmen. Het SAFe framework biedt daar handvatten voor. De DevOps Professional training bouwt voort op de opgedane kennis tijdens de Foundation trainingen. Behalve deze inhoudelijke competenties komen gedurende het opleidingstraject ook de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Agile, DevOps en SAFe Specialist een een verandering door te voeren.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: DevOps coach, Scrum Master, Product Owner, DevOps/Agile Consultant en vele andere populaire functies.

  Praktijkgericht
  Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van Agile, Scrum, DevOps en SAFe.

  Certificering
  Binnen deze opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Agile, Scrum, DevOps en SAFe behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in DevOps Foundation, Agile Scrum Foundation, DevOps Master en Leading SAFe. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen Agile Servicemanagement met Scrum en ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als DevOps/Agile consultant minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  Inhoud opleidingsprofiel
  De opleiding totGecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist – telefonisch
  De opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Agile Scrum Foundation – 2 dagen
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk.
  Zie ook: Agile Scrum Foundation

  DevOps Foundation – 2 dagen
  De afgelopen jaren hebben veel bedrijven de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua information management, application management als infrastructure management. Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de Agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De Agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen. Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum – 3 dagen
  Centraal in de Masterclass Agile Servicemanangement staat de vraag hoe innovaties op het gebied van systeemontwikkeling zoals Agile Scrum kunnen worden ingepast in uw service organisatie. In de Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde.
  – Wat betekenen de begrippen Agile ontwikkelen, Scrum, Kanban, DevOps?
  – Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen Scrum en ITIL?
  – Welke patronen zijn er om een organisatie vorm te geven?
  – Wat betekent Scrum voor mijn beheerprocessen?
  – Wat zijn de risico’s en wat de tegenmaatregelen?
  – Hoe kan ik mijn beheerorganisatie Agile maken met ITIL?
  Zie ook: Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum

  Leading Safe – 2 dagen
  Scaled Agile framework (SAFe) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van Lean en Agile principes. De afstemming tussen de verschillende Agile teams en het afstemmen van de Agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging. Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer de Agile teams onderling en met de rest van de organisatie worden afgestemd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij. SAFe zorgt ervoor dat een totaalproduct door meerdere Agile teams tegelijkertijd kan worden opgeleverd. De kracht van dit framework is ook dat het strategisch doel en de teamactiviteiten nauw op elkaar worden afgestemd. Het SAFe framework gaat in op de rollen, teams, activiteiten een organisatie nodig heeft bij het opschalen van Agile werken. De training Leading SAFe® is gebaseerd op de meest recente versie van SAFe 4.5
  Zie ook: Leading Safe

  DevOps Professional – 2 dagen
  De training DevOps Professional geeft u in 2 dagen op Practitioner niveau inzicht in DevOps, gecombineerd met de kennis over de DevOps praktijk. Er wordt dieper ingegaan op ‘DevOps Adoption’, de ‘three ways’ en ‘Information Security and Change Management’. Na afloop van de training bent u voorbereid op het door Exin gecertificeerde examen DevOps Professional.
  Zie ook: DevOps Professional

  Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
  De module Effectief Communiceren en Presenteren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Informatiemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
  Zie ook: Effectief Communiceren en Presenteren

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist is geschikt voor (toekomstige) DevOps/Agile Consultant die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als DevOps/Agile Consultant. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens –de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als DevOps/Agile Consultant direct aan de slag te gaan!

  Vrijstelling
  Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op het gebied van Agile Scrum Foundation, DevOps Foundation, Leading SAFe of DevOps Master of heeft u al voldoende ervaring met een van de andere modules, dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile, DevOps en SAFe Specialist duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Kosten opleiding: € 5250,-
  Kosten certificering: € 850,-
  Totale kosten: € 6100,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  K. Kuijpers
  Agile Scrum Foundation is een prima training. De stof is leerzaam en direct toe te passen.

  A. van Schaik-Breederland
  Agile Scrum Foundation is een heldere training, in een goed tempo. Er is een goede interactie en de trainer geeft goede praktijkvoorbeelden.

  Bart Wientjens
  Zeer fijne training met een goede trainer!

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Planning
  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.