Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


D. Andre ING
8/10 -Rating8
Het is een prima training, met een goede balans tussen theorie en voorbereiding op het examen. Het tempo was goed en erg prettig dat er inspraak was over inhoud en indeling van het programma.

Hicham Meziane NENCO
10/10 -Rating10
De uitleg en het overbrengen van de informatie vond ik persoonlijk goed. De lesstof die erbij hoort is duidelijk en sluit goed aan. Conclusie, ik ben tevreden en raad de training aan!


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto


Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

Opleidingsadvies
Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Certified DevOps Engineer

Certified DevOps Engineer

Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

Kosten opleiding: €8025,-
Duur: 16 dagen

Locaties en data

De training Certified DevOps Engineer kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

inschrijven opleidingstraject

De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

Een Certified DevOps Engineer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van applicaties. Het accent ligt op het creëren van waarde voor de business door hecht met hen samen te werken om verbeteringen aan te brengen in de business value streams. Het is een veelzijdige functie waarbij u veel verschillende aspectgebieden van DevOps goed moet begrijpen en uitoefenen. Zo heeft u kennis van de DevOps aspectgebieden Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring en Continuous Assessment.

U moet strategisch kunnen meedenken over de product vision en product roadmap maar ook concreet en praktisch oplossingen kunnen uitwerken die invulling geven aan het releaseplan. Voor de planning en design aspectgebieden op tactisch niveau bent u in staat om goed te communiceren met de product owner, business analisten en gebruikers teneinde requirements te verzamelen en deze in een Agile planning en Agile design op te nemen. Door deze rol van ontwerper bent u in staat om operationeel invulling te geven aan rol van DevOps engineer door de benodigde business logica om te zetten in applicaties en infrastructuur componenten, deze te deployen naar de productie omgeving en te monitoren en beheren.

Als Certified DevOps Engineer houdt u zich onder andere bezig met het adviseren over de product roadmap en het releaseplan om vervolgens te assisteren bij het opstellen en refinen van de product backlog. Vervolgens analyseert u business value streams om bottlenecks te vinden en kunt u use case diagrams en use cases opstellen om de functionaliteit vast te leggen en requirements te eliciteren. Op basis daarvan bent u in staat om de applicaties te programmeren en de infrastructuur componenten te configureren die u in productie neemt middels een gekozen deployment strategie. Na de vrijgave van de release aan de gebruiker bent u in staat om de applicatie en de infrastructuur te monitoren en incidenten en problemen op te lossen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer wordt u in 14 dagen opgeleid tot Certified Certified DevOps Engineer. De kern van het traject bestaat uit het opdoen van kennis die u nodig heeft in uw dagelijkse werk als Certified DevOps Engineer. Het gaat daarbij vooral om inzicht te hebben in de werking van het DevOps Lemniscaat waarbinnen de Continuous Everything aspecten plaatsvinden. Ook is er aandacht voor social skills. Het opleidingstraject leidt op tot een zogenaamde E-shaped DevOps engineer. E-shaped refereert hierbij aan de holistisch aanpak van strategische meedenken, tactisch beïnvloeden en operationeel realiseren van een outcome verbetering door een brede en diepe kennis van diverse rollen op te doen.

Praktijkgericht

Tijdens de opleiding tot Certified DevOps Engineer krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen.

Certificering

Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer wordt de belangrijkste theorie op het gebied van DevOps en Continuous Everything behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de verschillende DevOps en CE examens ontvangt u de badge Certified DevOps Engineer. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified DevOps Engineer minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer is inclusief de volgende trainingen en examens:

– Module Effectief Communiceren (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname
– Module Praktijktraining Agile en DevOps (3 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Masterclass Continuous Design (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Masterclass Continuous Testing (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Masterclass Continuous Integration (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Masterclass Continuous Deployment (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Masterclass Continuous Monitoring (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
– Module Internet of Things (1 dag) Afronding: Bewijs van deelname

Inhoud opleidingsprofiel

De opleiding tot Certified DevOps Engineer bestaat uit de volgende modules:

Intake opleiding
De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer start met een intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

Effectief Communiceren – 2 dagen of 3 avonden
De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.

Deelnemers die de training Effectief Communiceren al hebben gevolgd, volgen de training Timemanagement en resultaatgericht werken. De training Timemanagement en resultaatgericht werken is bestemd voor iedereen die maximaal resultaat uit de dag wil halen en daarbij geen stress wil ervaren.

Praktijktraining Agile en DevOps – 3 dagen
De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua information management, application management als infrastructure management. Deze training van drie dagen is bij uitstek ook geschikt voor iedereen die wil weten wat de concepten Agile en DevOps inhouden en wil weten hoe Agile en DevOps werkt in de praktijk.

Deelnemers die de Praktijktraining Agile en DevOps hebben gevolgd, volgen de training Agile en DevOps professional. De training Agile en DevOps Professional is een vervolg op de Praktijktraining Agile en DevOps. U bent al bekend met de begrippen Agile en Devops. Het accent van de training ligt op Agile en DevOps in relatie tot IT beheer.

Masterclass Continuous Design - 2 dagen
In de Masterclass Continuous Design leert u op een simpele en gestructureerde wijze een Agile design te maken voor een informatiesysteem. Dit ontwerp is holistisch om het niet alleen de applicatie omvat maar ook de value streams van de business en DevOps. Tevens wordt aandacht gegeven aan de benodigde kennis en kunde aan de hand van profielen. Daarmee omvat het design de aspectgebieden People, Process en Technology (PPT).
Zie ook: Masterclass Continuous Design

Masterclass Continuous Testing - 2 dagen
In de Masterclass Continuous Testing leert u het op agile wijze voortbrengen van software door voorafgaand aan de codering de testcases op te stellen en net zo lang cyclisch de testcases en sourcecode te ontwikkelen totdat een user story gerealiseerd is. Dit betekent dat de ontwikkeling van de broncode gedreven wordt op basis van de testcases die ontleend zijn aan de user stories. Testen en programmeren worden geïntegreerd. Hiermee realiseert u op een professionele wijze een informatiesysteem dat goed onderhoudbaar en uitbreidbaar is.
Zie ook: Masterclass Continuous Testing

Masterclass Continuous Integration - 2 dagen
In de Masterclass Continuous Integration leert u hoe software continu kan worden voortgebracht door een team van developers op een efficiënte en effectieve wijze, rekening houdend met de behoeften vanuit de business en met het beheer van de applicatie.
Zie ook: Masterclass Continuous Integration

Masterclass Continuous Deployment - 2 dagen
In de Masterclass Continuous Deployment leert u hoe software op een continue wijze in productie kan worden genomen door een DevOps team op een efficiënte en effectieve wijze, rekening houdend de behoefte vanuit de business en het beheer van de applicatie.
Zie ook: Masterclass Continuous Deployment

Masterclass Continuous Monitoring - 2 dagen
In de Masterclass Continuous Monitoring leert u op een simpele en gestructureerde wijze op welke wijze u een integrale monitoring voorziening kunt inrichten die een adequate invulling geeft in de bestuurlijke behoefte van uw value streams dan wel uw processen. De business case en de architectuurprincipes en -modellen van de monitorvoorziening worden besproken waarna de verschillende monitorvormen van het monitorlagenmodel worden besproken. Deze training is een onderdeel van de Continuous Everything reeks van trainingen die ITMG verzorgt.
Zie ook: Masterclass Continuous Monitoring

Internet of Things Foundation – 1 dag
Internet of Things (IoT) betekent eenvoudigweg dat een apparaat is verbonden met internet – dit kan een koffiezetapparaat, een auto, telefoon, laptop of wasmachine zijn. Vervolgens kan de data die door deze dingen geproduceerd worden ingezet worden in allerlei ICT toepassingen. De training Internet of Things Foundation is ontwikkeld om u te leren welke IoT concepten relevant zijn, wat gebruikstoepassingen zijn, met welke security aspecten u rekening dient te houden en hoe u business cases succesvol implementeert.
Zie ook: Internet of Things Foundation

Onderwijsvorm, contacturen, studiebelasting en doorlooptijd en opleidingsniveau

De opleidingsdagen worden gegeven in de vorm van klassikaal onderwijs. De voorkeursvorm is fysiek klassikaal onderwijs overdag. Omdat het project zich ook richt op werkenden en omdat uit ervaring is gebleken dat niet iedereen vrij kan krijgen voor het volgen van opleidingen overdag, bestaat ook de mogelijkheid om de opleidingen te volgen in de avonduren. Mochten de omstandigheden fysiek klassikaal onderwijs niet toelaten, bijvoorbeeld in verband met (corona)maatregelen of vanwege persoonlijke voorkeuren van de deelnemers in verband met reistijden, kan worden uitgeweken naar online klassikale les (via Zoom of MS Teams). Er is in elk geval altijd direct persoonlijk contact met en begeleiding door de docent.

Het totale traject bestaat uit 14 klassikale opleidingsdagen (overdag) of 21 opleidingsavonden (avond). Een scholingstraject bestaat uit respectievelijk 84 contacturen (overdag) óf 63 contacturen (avond). Buiten de contacturen besteedt een deelnemer gemiddeld 50 uur aan zelfstudie en zal er regelmatig contact zijn tussen de deelnemer en de ITMG backoffice en trainers. Per omscholingstraject wordt hierbij uitgegaan van 4 contacturen. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijke intake bepaald of een kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname en of het opleidingstraject past bij de kandidaat en naar verwachting succesvol kan worden afgesloten.

Gemiddeld worden per week 2 dagen of 2 avonden klassikale training gepland, daarnaast wordt zelfstudie van de deelnemer verwacht. Na de opleiding kan de deelnemer de afrondende eindtoetsen afleggen.

De totale doorlooptijd van het traject van intake tot afsluitend examen is circa 10 tot 12 weken.

De opleidingen zijn geschikt voor deelnemers met MBO+ werk- en denkniveau.

Profiel

De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer is geschikt voor ontwikkelaars en beheerders die werken in een agile omgeving en die willen leren hoe je waarde van de ICT-serviceverlening kan verhogen door vanuit een business perspectief te denken en te werken. De opleiding richt zich op de kennis en kunde van zowel Development als Operations voor nieuwe bouwtrajecten, renovaties en bestaande ICT landschappen. De context waarbinnen u werkt kent een hoge druk vanuit de business om met een korte time to market snel en goed nieuwe of aangepaste functionaliteit te leveren.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen €8025,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch, examengeld en exclusief BTW.

Planning

U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Materiaal

Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Bij dit traject zijn onder meer de volgende gerenommeerde docenten betrokken:

Trainer Bart de Best   Trainer Louis van Hemmen

Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

inschrijven opleidingstraject