Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


David den Boogert nvt
8/10 -Rating8
Goede verdere uitdieping van de stof die we met DevOps Foundations al hebben geleerd met leuke praktijkvoorbeelden

W. Ophuis Thales
8/10 -Rating8
ITIL Foundation is een goede en duidelijke training! Het tempo was goed, de trainer maakte gebruik van goede praktijkvoorbeelden die de theorie ondersteunen.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Certified DevOps Engineer

  Certified DevOps Engineer

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Kosten opleiding: €8025,-
  Duur: 16 dagen

  Locaties en data

  De training Certified DevOps Engineer kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Een Certified DevOps Engineer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van applicaties. Het accent ligt op het creëren van waarde voor de business door hecht met hen samen te werken om verbeteringen aan te brengen in de business value streams. Het is een veelzijdige functie waarbij u veel verschillende aspectgebieden van DevOps goed moet begrijpen en uitoefenen. Zo heeft u kennis van de DevOps aspectgebieden Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring en Continuous Assessment.

  U moet strategisch kunnen meedenken over de product vision en product roadmap maar ook concreet en praktisch oplossingen kunnen uitwerken die invulling geven aan het releaseplan. Voor de planning en design aspectgebieden op tactisch niveau bent u in staat om goed te communiceren met de product owner, business analisten en gebruikers teneinde requirements te verzamelen en deze in een Agile planning en Agile design op te nemen. Door deze rol van ontwerper bent u in staat om operationeel invulling te geven aan rol van DevOps engineer door de benodigde business logica om te zetten in applicaties en infrastructuur componenten, deze te deployen naar de productie omgeving en te monitoren en beheren.

  Als Certified DevOps Engineer houdt u zich onder andere bezig met het adviseren over de product roadmap en het releaseplan om vervolgens te assisteren bij het opstellen en refinen van de product backlog. Vervolgens analyseert u business value streams om bottlenecks te vinden en kunt u use case diagrams en use cases opstellen om de functionaliteit vast te leggen en requirements te eliciteren. Op basis daarvan bent u in staat om de applicaties te programmeren en de infrastructuur componenten te configureren die u in productie neemt middels een gekozen deployment strategie. Na de vrijgave van de release aan de gebruiker bent u in staat om de applicatie en de infrastructuur te monitoren en incidenten en problemen op te lossen.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer wordt u in 14 dagen opgeleid tot Certified Certified DevOps Engineer. De kern van het traject bestaat uit het opdoen van kennis die u nodig heeft in uw dagelijkse werk als Certified DevOps Engineer. Het gaat daarbij vooral om inzicht te hebben in de werking van het DevOps Lemniscaat waarbinnen de Continuous Everything aspecten plaatsvinden. Ook is er aandacht voor social skills. Het opleidingstraject leidt op tot een zogenaamde E-shaped DevOps engineer. E-shaped refereert hierbij aan de holistisch aanpak van strategische meedenken, tactisch beïnvloeden en operationeel realiseren van een outcome verbetering door een brede en diepe kennis van diverse rollen op te doen.

  Praktijkgericht

  Tijdens de opleiding tot Certified DevOps Engineer krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen.

  Certificering

  Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer wordt de belangrijkste theorie op het gebied van DevOps en Continuous Everything behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de verschillende DevOps en CE examens ontvangt u de badge Certified DevOps Engineer. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified DevOps Engineer minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer is inclusief de volgende trainingen en examens:

  – Module Effectief Communiceren (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname
  – Module Praktijktraining Agile en DevOps (3 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Masterclass Continuous Design (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Masterclass Continuous Testing (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Masterclass Continuous Integration (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Masterclass Continuous Deployment (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Masterclass Continuous Monitoring (2 dagen) Afronding: Bewijs van deelname en examen
  – Module Internet of Things (1 dag) Afronding: Bewijs van deelname

  Inhoud opleidingsprofiel

  De opleiding tot Certified DevOps Engineer bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding
  De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer start met een intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Deelnemers die de training Effectief Communiceren al hebben gevolgd, volgen de training Timemanagement en resultaatgericht werken. De training Timemanagement en resultaatgericht werken is bestemd voor iedereen die maximaal resultaat uit de dag wil halen en daarbij geen stress wil ervaren.

  Praktijktraining Agile en DevOps – 3 dagen
  De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua information management, application management als infrastructure management. Deze training van drie dagen is bij uitstek ook geschikt voor iedereen die wil weten wat de concepten Agile en DevOps inhouden en wil weten hoe Agile en DevOps werkt in de praktijk.
  Zie ook: Praktijktraining Agile en DevOps

  Deelnemers die de Praktijktraining Agile en DevOps hebben gevolgd, volgen de training Agile en DevOps professional. De training Agile en DevOps Professional is een vervolg op de Praktijktraining Agile en DevOps. U bent al bekend met de begrippen Agile en Devops. Het accent van de training ligt op Agile en DevOps in relatie tot IT beheer.

  Masterclass Continuous Design - 2 dagen
  In de Masterclass Continuous Design leert u op een simpele en gestructureerde wijze een Agile design te maken voor een informatiesysteem. Dit ontwerp is holistisch om het niet alleen de applicatie omvat maar ook de value streams van de business en DevOps. Tevens wordt aandacht gegeven aan de benodigde kennis en kunde aan de hand van profielen. Daarmee omvat het design de aspectgebieden People, Process en Technology (PPT).
  Zie ook: Masterclass Continuous Design

  Masterclass Continuous Testing - 2 dagen
  De Masterclass Continuous Testing leert u het op agile wijze voortbrengen van software door voorafgaand aan de codering de testcases op te stellen en net zo lang cyclisch de testcases en sourcecode te ontwikkelen totdat een user story gerealiseerd is. Dit betekent dat de ontwikkeling van de broncode gedreven wordt op basis van de testcases die ontleend zijn aan de user stories. Testen en programmeren worden geïntegreerd. Hiermee realiseert u op een professionele wijze een informatiesysteem dat goed onderhoudbaar en uitbreidbaar is. Om deze aanpak vorm te geven in uw organisatie wordt eerst invulling gegeven aan het concept van Continuous Testing. Daarna wordt de top-down invoering van Continuous Testing besproken vanuit visie naar architectuur en design om vervolgens de hands-on best practices toe te passen.
  Zie ook: Masterclass Continuous Testing

  Masterclass Continuous Integration - 2 dagen
  In de Masterclass Continuous Integration leert u hoe software continu kan worden voortgebracht door een team van developers op een efficiënte en effectieve wijze, rekening houdend met de behoeften vanuit de business en met het beheer van de applicatie.
  Zie ook: Masterclass Continuous Integration

  Masterclass Continuous Deployment - 2 dagen
  De Masterclass Continuous Deployment leert u hoe software op een continue wijze in productie kan worden genomen door een DevOps team op een efficiënte en effectieve wijze, rekening houdend de behoefte vanuit de business en het beheer van de applicatie.
  Zie ook: Masterclass Continuous Deployment

  Masterclass Continuous Monitoring - 2 dagen
  De Masterclass Continuous Monitoring leert u op een simpele en gestructureerde wijze op welke wijze u een integrale monitoring voorziening kunt inrichten die een adequate invulling geeft in de bestuurlijke behoefte van uw value streams dan wel uw processen. De business case en de architectuurprincipes en -modellen van de monitorvoorziening worden besproken waarna de verschillende monitorvormen van het monitorlagenmodel worden besproken. Deze training is een onderdeel van de Continuous Everything reeks van trainingen die ITMG verzorgt.
  Zie ook: Masterclass Continuous Monitoring

  Internet of Things Foundation – 1 dag
  Internet of Things (IoT) betekent eenvoudigweg dat een apparaat is verbonden met internet – dit kan een koffiezetapparaat, een auto, telefoon, laptop of wasmachine zijn. Vervolgens kan de data die door deze dingen geproduceerd worden ingezet worden in allerlei ICT toepassingen. De training Internet of Things Foundation is ontwikkeld om u te leren welke IoT concepten relevant zijn, wat gebruikstoepassingen zijn, met welke security aspecten u rekening dient te houden en hoe u business cases succesvol implementeert.
  Zie ook: Internet of Things Foundation

  Contacturen, studiebelasting en doorlooptijd

  Het opleidingstraject bestaan uit 16 klassikale opleidingsdagen of 16 klassikale avonden. Zowel de opleidingsdagen als de opleidingsavonden worden in principe gegeven op basis van een online virtual classroom. Je volgt de training interactief samen met anderen en jouw docent achter de computer. Je kan daarom vanuit elke locatie deelnemen. De opleidingsdagen zijn van 10:00 tot 16:00 uur. De opleidingsavonden zijn van 18:30 tot 21:30 uur. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie en voorbereiding. Het aantal uren voorbereiding en zelfstudie is voor ieder persoon verschillend. Je kunt uitgaan van 2 tot 4 uur zelfstudie per lesdag of lesavond. Met dit functiegerichte opleidingstraject volg je ICT trainingen die op dit moment bij werkgevers erg populair zijn. Iedere module wordt afgerond met een bewijs van deelname. Een aantal modules wordt afgesloten met een examen en bijbehorende certificering. Dit betreft certificeringen die op dit moment het meest worden gevraagd bij sollicitaties.

  Profiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified DevOps Engineer is geschikt voor ontwikkelaars en beheerders die werken in een agile omgeving en die willen leren hoe je waarde van de ICT-serviceverlening kan verhogen door vanuit een business perspectief te denken en te werken. De opleiding richt zich op de kennis en kunde van zowel Development als Operations voor nieuwe bouwtrajecten, renovaties en bestaande ICT landschappen. De context waarbinnen u werkt kent een hoge druk vanuit de business om met een korte time to market snel en goed nieuwe of aangepaste functionaliteit te leveren.

  Kosten

  De kosten voor deze opleiding bedragen €8025,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch, examengeld en exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Materiaal

  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Bij dit traject zijn onder meer de volgende gerenommeerde docenten betrokken:

  Trainer Bart de Best   Trainer Louis van Hemmen

  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject