Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


A. Schaaij Ministerie van Veiligheid en Justitie
8/10 -Rating8
PRINCE2 Foundation is een zeer goede training. De trainer is uitstekend!

R. Stultjens
9/10 -Rating9
ITIL Foundation is een goede en prima verzorgde training. De trainer staat boven de stof. Ik waardeer de training met een 9 en de trainer met een 10!


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Certified Scrum Master

  Certified Scrum Master

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Certified Scrum Master

  Prijs: €6150,-
  Duur: 14 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Scrum Master kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Een Scrum Master is (dienend) leider voor het Scrum Team. Organisaties gaan in toenemende mate agile werken. De agile werkwijze kwam in eerste instantie tot uitdrukking in software ontwikkelingsprocessen maar komt tegenwoordig ook in andere onderdelen van de organisatie terug. Zo komt een agile werkwijze onder andere ook terug bij het inrichten van beheerprocessen en testprocessen en uitvoeren van projecten.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master krijgt u in 14 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van agile, scrum, DevOps en SAFe zowel in theorie als praktijk. Ook maakt u kennis met agile werken binnen beheerprocessen en testprocessen. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Behalve deze inhoudelijke competenties komen gedurende het opleidingstraject ook de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Certified Scrum Master daadwerkelijk een verandering door te voeren.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: scrum master, agile specialist, scrum specialist en vele andere populaire functies.

  Praktijkgericht

  Tijdens de opleiding tot Certified Scrum Master krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring. Onderdeel van het traject is het maken van een praktijkcasus.

  Certificering
  Binnen deze opleiding tot Certified Scrum Master wordt de belangrijkste theorie op het gebied van agile, scrum, DevOps, SAFe, ITIL en TMAP behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de examens ontvangt u het certificaat Certified Scrum Master. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified Scrum Master minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar collega’s, opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master is inclusief de examens:

  – DevOps Foundation
  – Leading SAFe
  – ITIL Foundation
  – TMAP Quality for cross functional teams
  – Professional Scrum Master
  – Effectief Communiceren

  Inhoud opleidingsprofiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  DevOps Foundation - 2 dagen
  De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Leading SAFe– 2 dagen Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van lean en agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met agile en in agile teams. De afstemming tussen de verschillende agile teams en het afstemmen van de agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging. Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer deze afstemming structureel wordt verbeterd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij. Zie ook: Leading SAFe

  ITIL 4 Foundation – 3 dagen
  ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.
  Zie ook: ITIL 4 Foundation

  TMAP Quality for cross-functional teams - 3 dagen
  TMAP staat voor Test Management Approach. TMAP Quality for cross-functional teams is onderdeel van de nieuwste release TMAP trainingen. In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality”, hetgeen verder gaat dan testen alleen.
  Zie ook: TMAP Quality for cross-functional teams

  Professional Scrum Master – 2 dagen
  De tweedaagse training Professional Scrum Master I (PSM I) is de training ter voorbereiding op het officiële examen van Scrum.org. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Zie ook: Professional Scrum Master

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Praktijkcasus – 1 dag
  Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master is geschikt voor (toekomstige) scrum masters die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als scrum master, agile consultant of scrum consultant. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als scrum master direct aan de slag te gaan!

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Certified Scrum Master duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €6150,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en examengeld en exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie op het gebied van Agile, SAFe of DevOps? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject