Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


D. Grapendaal
9/10 -Rating9
ITIL Service Transition is een prima training. De trainer heeft aandacht voor het (energie)niveau van de deelnemers en hij stemt het tempo hierop af.

Roel van der Vegte
8/10 -Rating8
Veel praktijkvoorbeelden, genoeg aandacht voor ervaringen en vragen van de cursisten.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Masterclass Agile Procesmanagement

  Masterclass Agile Procesmanagement

  Procesmanagement: het agile inrichten en borgen van IT-beheerprocessen

  Prijs: € 1450,-
  Duur: 3 dagen

  Locaties en data

  De training Masterclass Agile Procesmanagement kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk. Hieronder staan de nu ingeplande trainingsmogelijkheden op basis van open inschrijving. Staat uw voorkeurslocatie er niet bij? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.


  inschrijven voor deze training

  Aan de services die beheerorganisaties leveren worden steeds hogere eisen gesteld, zowel door wet en regelgeving als door de hogere eisen vanuit de gebruikersorganisaties. Dit impliceert ook hogere eisen aan de beheerprocessen op basis waarvan de services verleend worden. Ook verandert de structuur van (beheer)organisaties steeds sneller en worden samenwerkingsverbanden aangegaan met externe partijen. Dit vereist een hoge mate van aanpassingsvermogen van een beheerorganisatie. En dat terwijl beheerprocessen steeds sneller en goedkoper vormgegeven moeten worden. Dit betekent dat alleen aan de belangrijkste procesrequirements invulling gegeven kan worden en dat de realisatie van deze invulling aangetoond moet worden. Sta daarom eens stil bij de volgende vragen:

  • Wat zijn de requirements die aan uw beheerprocessen worden gesteld?
  • Hoe bepaalt u wat de minimale samenhangende set van requirements is per proces?
  • Weet u aan welke requirements wordt voldaan?
  • Wanneer is de beheerprocesinrichting goed genoeg?
  • Hoe flexibel is uw beheerorganisatie in het vormgeven van beheerprocessen?
  • Hoe moeten de beheerprocessen getoetst worden op een juiste werking?
  • Waar zitten de gaten in de procesinrichting waar zit de overhead?

  Veel beheerorganisaties hanteren ITIL, ASL of BISL als best practice model voor beheer, maar heeft u zich wel eens afgevraagd:
  • of er bespaard kan worden op procesinrichting of dat er juist geinvesteerd moet worden?
  • of uw beheerorganisatie wel invulling geeft aan de business doelen?
  • wat de kritieke succesfactoren en onderliggende risico’s zijn waar u op moet letten bij het opstellen van procesdoelen?
  • of deze risicofactoren wel goed beheerst worden?
  • of de beheerprocessen adequaat uw service-verlening ondersteunen?

  In deze training leert u hoe u op basis van de requirements van de stakeholders uw processen kunt vormgeven. Hierbij kiest u zelf het ambitieniveau en de prioriteit van de vormgeving van de procesrequirements. In de training leert u hoe u de processen adequaat kunt reviewen en auditen in zowel de ontwerpfase (opzet), inrichtingsfase (bestaan) als de verrichtingsfase (werking) van de beheerprocessen. Daarmee borgt u niet alleen de juiste functionaliteit van de beheerprocessen, maar toetst of tevens of de beheerprocessen effectief en efficiënt werken.
  Hierdoor verkrijgt u een IT beheerorganisatie die een koers vaart die in het verlengde ligt van de businessdoelen.

  Uw profiel
  Bent u werkzaam op het gebied van Procesmanagement in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de Masterclass Agile Procesmanagement voor u interessant:

  • Beleidmaker
  • ICT architect
  • Business architect
  • Beheerarchitect
  • Servicemanager
  • Service Level Manager
  • Service Coördinator
  • Contractmanager
  • Demand Manager
  • ICT Manager
  • Servicedesk Manager
  • Service Coördinator
  • Kwaliteitsmanager
  • Functioneel beheerder
  • Applicatiebeheerder
  • Projectmanager
  • Programmamanager
  • Procesmanager
  • Consultant
  • Inkoper of een andere verantwoordelijke voor contracten en afspraken

  Tevens is deze masterclass geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en verrichting van de beheerwerkzaamheden zoals de ICT beheerproces-eigenaren, ICT beheerprocesmanagers, ICT beheerders, ICT auditors en andere functionarissen die betrokken zijn bij ICT beheer onder architectuur.

  Inhoud training
  In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe formuleert u doelen voor de procesinrichting?
  • Welke requirements stelt u aan uw processen?
  • Hoe legt u uw procesontwerp zodanig vast dat invulling wordt gegeven aan alle van belang zijnde aspecten?
  • Hoe krijgt u grip op de inrichting van beheerprocessen?
  • Hoe reviewt en audit u beheerprocessen?
  • Welke eisen worden gesteld aan de review van processen?
  • Hoe zet u verbeterpunten om in verbeterplannen?

  Leerdoelen
  Na deze masterclass:
  • kunt u aangeven wat de mogelijke stakeholders zijn van processen;
  • wat de bronnen zijn van procesrequirements;
  • wat de relatie is tussen requirements en de vormgeving van processen;
  • Hoe processen qua opzet, bestaan en werking kunt vormgeven op basis van requirements;
  • kunt u aangeven hoe u doelen stelt aan de beheerprocesinrichting op basis van requirements;
  • weet u wat het verschil is tussen beleiduitgangspunten, architectuurprincipes en requirements;
  • weet u hoe beheerprocessen te ontwerpen en welke eisen gesteld moeten worden aan het ontwerp;
  • weet u wat het verschil is tussen bottom-up en top-down inrichten van beheerprocessen;
  • leert u het veranderparadigma kennen om invulling te geven aan de procesinrichting;
  • leert u het verschil tussen reviewen en auditen van het proces;
  • leert u de verbeterpunten vorm te geven in Service Improvement Plans en Service Quality Plans;
  • weet u wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van een procesreviewer en procesauditor;
  • kent u de verschillen tussen de rollen van beheerarchitect, kwaliteitsmanager, proceseigenaar, procesmanager en procesuitvoerende kennen;
  • kent u het QCA-model en kunt u dit relateren aan BiSL, ASL en ITIL;
  • bespaart u kosten door vroegtijdig afwijkingen in procesinrichting te traceren en te corrigeren.

  Inhoud Masterclass Agile Procesmanagement

  Agenda Dag 1
  • Module I – Introductie
  o Wat is een proces, procedure, werkinstructie, requirement, beleidsuitgangspunt, architectuurprincipe en architectuurmodel?
  o Wat zijn de verschillen tussen deze begrippen?
  o Hoe vindt processturing plaats?
  o Wat is een functioneel doel, kwaliteitsdoel en volwassenheidsdoel?
  o Wat is Quality Control & Assurance?
  o Wat is de rol van de kwaliteitsmanager?
  o Welke kaders worden gesteld aan kwaliteitsmanagement?

  • Module II – Stellen van doelen
  o Wat zijn procesdoelen?
  o Waar komen doelen vandaan?
  o Hoe werkt de Balanced Score Card?
  o Wat zijn Kritieke Succes Factoren?
  o Hoe operationaliseert u doelen?
  o Wat neemt u op in uw Service Quality Plan (SQP)
  o Wat is het toetsingskader voor doelen?

  • Module III – Ontwerpen van processen
  o Wat is een procesontwerp?
  o Welke requirements neemt u op in uw procesontwerp?
  o Hoe stelt u een procesontwerp op?
  o Wat is het verandermanagement principe?
  o Welke organisatiekundige principes moeten worden toegepast?
  o Wat is een contextdiagram, RACI of RASCI, Dataflow Diagram, swimminglane?
  o Welke kaders stelt u aan de het procesontwerp?
  o Bespreken van een voorbeeld procesontwerp.
  o Bespreken van uw eigen procesontwerp en/of procesontwerp vraagstukken

  Agenda Dag 2
  Bespreking van een procesontwerp ‘change management’ op basis van
  de stap ‘doelen stellen’
  de stap’proces ontwerp’.
  Bespreking van een eigen proces ontwerp

  Agenda Dag 3
  • Module IV – Inrichten van processen
  o Hoe wordt een proces ingericht?
  o Wat is een goed plan van aanpak voor procesinrichting?
  o Welke valkuilen moeten worden voorkomen?

  • Module V – Processen reviewen
  o Wat is een procesreview?
  o Hoe vindt een procesreview plaats?
  o Hoe wordt de steekproef genomen?

  • Module VI – Processen auditen
  o Wat is procesaudit?
  o Hoe vindt een procesaudit plaats?
  o Wat is een goed auditmeetinstrument?
  o Welke maatregelen kunnen getroffen worden bij normafwijkingen?

  • Module VII – Procesdoelen bewaken
  o Welke doelen moeten bewaakt worden?
  o Wat is de relatie met het Service Quality Plan en Service Improvement Plan?
  o Welke maatregelen kunnen getroffen worden bij normafwijkingen?

  Trainingsduur en kosten
  De Masterclass Agile Procesmanagement duurt 3 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1450,-. Deze prijs is inclusief het boek “Quality Control & Assurance” en “Beheren onder Architectuur”, digitaal materiaal, koffie, thee en lunch en exclusief examenkosten en BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

  Bij de kosten voor de masterclass is inbegrepen:

  – Boek “Quality Control & Assurance” en “Beheren onder Architectuur”
  – Voorbeeld set van requirements voor het incident management proces.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Trainer Bart de BestDeze Masterclass wordt verzorgd door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HBO niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  G. Minett UWV
  8/10 -Rating8
  De Masterclass IT Procesmanagement is erg nuttig. Ik heb veel geleerd. Het tempo was goed.

  S. Nour
  9/10 -Rating9
  Masterclass IT Procesmanagement is een goede training.

  T. Tulleners UWV
  9/10 -Rating9
  De Masterclass IT Procesmanagement is zeer goed. De training is logisch ingedeeld en inhoudelijk goed onderbouwd.

  inschrijven voor deze training

  Eerstvolgende startdata Masterclass Agile Procesmanagement: