Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


J. Egbreghts MN
10/10 -Rating10
De training ITIL Managing Across the Lifecycle is een goede en leerzame training.

J. liefhebber Provincie Zuid-Holland
8/10 -Rating8
BiSL Foundation is een zeer leerzame en informatieve training. Ik waardeer de training met een 8!


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Masterclass Continuous Design

  Masterclass Continuous Design

  Het continu vormgegeven en ontwikkelen van het informatiesysteem

  Prijs: €1050,-
  Duur: 2 dagen

  Locaties en data

  De training Masterclass Continuous Design kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk. Hieronder staan de nu ingeplande trainingsmogelijkheden op basis van open inschrijving. Staat uw voorkeurslocatie er niet bij? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

  28-07-2022 en 29-07-2022 (Klassikaal - Utrecht)
  21-11-2022 en 22-11-2022 (Online)

  inschrijven voor deze masterclass

  In de Masterclass Continuous Design leert u op een simpele en gestructureerde wijze een Agile design te maken voor een informatiesysteem. Dit ontwerp is holistisch om het niet alleen de applicatie omvat maar ook de value streams van de business en DevOps. Tevens wordt aandacht gegeven aan de benodigde kennis en kunde aan de hand van profielen. Daarmee omvat het design de aspectgebieden People, Process en Technology (PPT).

  Het design is continuous omdat het incrementeel en iteratief wordt vormgegeven en de ontwikkeling van het informatiesysteem volgt door voor ieder relevant item van de product backlog invulling te geven aan de benodigde requirements.

  Met het Continuous Design wordt een snelle terugkoppeling gegeven aan de stakeholders ten aanzien van het gedrag, de functionaliteit en de kwaliteit van de serviceverlening die de outcome van hun business value streams ondersteunt en verbetert.

  Hiermee realiseert u op een professionele wijze een informatiesysteem dat goed onderhoudbaar en uitbreidbaar is. Het Continuous Design wordt top-down vormgegeven waarbij er in een aantal stappen van grof naar fijn wordt gewerkt zoals in de onderstaande figuur is aangegeven.

  De eerste stap is het Context Diagram. Hiermee wordt de scope van het informatiesysteem beschreven. Aan de hand hiervan worden in de tweede stap flows (value streams) onderkend die gemodelleerd worden in de vorm van een Value Stream Canvas. Daarmee zijn in hoofdlijnen de stappen beschreven die doorlopen worden bij het gebruik van het informatiesysteem. Deze twee stappen worden initieel gedaan voordat de sprints starten om aan de realisatie te beginnen. De rol die hierbij een cruciale rol speelt is de business architect.

  De derde stap is het uitwerken van een value stream in een Use Case diagram. Hierdoor worden de actoren van de flows gerelateerd aan de stappen (use cases). Tevens wordt er hierbij een vertaalslag gemaakt naar de te realiseren software.

  De vierde stap is een enterprise architectuurplaat waarin de flows gerelateerd worden aan de software bouwstenen en de teams die hierbij een rol spelen. Tevens wordt hierbij de pipeline van het ontwikkelproces aan gerelateerd. Hiermee is er een goed beeld van de diverse afhankelijkheden bij de realisatie.

  De vijfde en zesde stap zorgen voor de detaillering Deze stappen kunnen incrementeel en interatief worden doorlopen. Het betreft het documenteren van de use cases die een kapstok vormen voor de user stories en de beschrijving van het gedrag van de use cases aan de hand van de taal Gherkin.

  In deze Masterclass maakt u de vertaling van de klantwensen naar een werkbaar informatiesysteem. Tijdens de Masterclass doorloopt u het proces van het opstellen van een informatiesysteem aan de hand van een praktisch voorbeeld. Ook is het mogelijk om uw eigen informatiesysteem mee te nemen en hiervan tijdens de Masterclass een aantal stappen uit te werken.
  Na afloop van de Masterclass weet u hoe een Continuous Design op te stellen weet u welke methoden en technieken hierbij gebruikt kunnen worden. Aansluitend aan de masterclass Continuous Design heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van een examen.

  Uw profiel

  Deze masterclass is geschikt voor iedereen die werkt in een DevOps of Agile omgeving. Bent u werkzaam in één van de hierna volgende casussen? Dan is de Masterclass Continuous Design extra interessant:

  Nieuwbouw:
  U bent bezig met de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem als business architect, solution architect of DevOps engineer of daar direct bij betrokken als ontwerper, bouwer of tester. U wilt weten wat de minimale zaken zijn die u vastlegt, wie daarbij betrokken zijn en welke rol het ontwerp speelt in een sprint (Agile Scrum) of flow (Kanban). U laat het Continuous design incrementeel en iteratief groeien tegelijkertijd met de groei van het informatiesysteem.

  Renovatie of reverse engineering:
  U heeft een informatiesysteem dat flink verbouwd moet worden of zelfs opnieuw moet worden geschreven terwijl u geen ontwerp heeft. Hierbij heeft u een vormgevende rol als business architect, solution architect of DevOps engineer of helpt u vanuit de techniek de software code te relateren aan de ontwerp deliverables. U gebruikt het Continuous design om de bestaande functionaliteit te achterhalen vanuit de business en de bestaande programmatuur.

  Aanbesteding:
  U wilt een nieuwbouw- of onderhoudsopdracht uitbesteden maar heeft geen ontwerp voor het informatiesysteem. In dat geval geeft u bij de uitbesteding het Agile design mee waarbij u zelf bepaalt hoeveel daarvan vooraf bekend moet zijn.
  Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen. Wel is het handig om Agile begrippen te kennen en affiniteit te hebben met het ontwerpen van business solutions.

  Inhoud Masterclass Continuous Design

  In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Dag 1

  Onderdeel 1: Wat is Continuous Design (CN)
  • Wat is Continuous Design?
  o Wat is de definitie van CN?
  o Wat zijn de karakteristieken van CN?
  o Wat is het verschil tussen CN en het klassieke ontwikkelen?
  o Wat zijn veel voorkomende problemen die CN oplost?
  o Wat is het kernprobleem dat opgelost moet worden met CN?
  • Wat is de CN visie?
  o Praktijk case: Bepaal uw business case voor CN?
  o Hoe geef ik topdown invulling aan CN?
  o Hoe kan ik het veranderparadigma gebruiken voor CN?
  o Praktijk case: Hoe ziet het veranderparadigma er uit voor mijn organisatie?
  • Wat is de CN architectuur?
  o Wat zijn de Leidende principes van CN?
  o Wat zijn de belangrijkste versiebeheer patterns binnen CI?
  • Wat is het CI design?
  o Wat is de value stream voor CN?
  o Wat is de relatie tussen het Continuous design an CN?
  o Welke meta data heeft CN nodig?

  Onderdeel 2: Wat is een Continuous Design
  • Wat zijn de karakteristieken van een Continuous Design?
  • Wat zijn de views van de Continuous Design pyramid?
  • Hoe promoot ik het gebruik van Continuous Design in mijn organisatie?
  • Welke rollen spelen hierbij een roll?
  • Voor welke applicaties is het nodig om een Continuous Design op te stellen?

  Onderdeel 3:Business view
  • Wat is een system context diagram?
  • Hoe ziet een template system context diagram er uit?
  • Waarom is het nodig deze op te stellen?
  • Wat heb ik er aan?
  • Oefening waarin u zelf een context diagram opstelt
  • Wat is een Value Stream Canvas?
  • Waarom is het nodig deze op te stellen?
  • Wat heb ik er aan?
  • Oefening waarin u zelf een Value Stream Canvas opstelt

  Dag 2

  Onderdeel 4: Solution view
  • Wat is een Use Case Diagram?
  • Hoe vertaal ik de Value Stream Canvas naar de Use Case Diagram?
  • Op welke wijze relateer ik mijn applicatie aan de Use Case Diagram?
  • Oefening waarin u zelf een Use Case Diagram opstelt
  • Uit welke bouwstenen bestaat mijn applicatie?
  • Hoe weet ik dat ik compleet ben?
  • Hoe passen de bouwstenen in mijn Use Case Diagram?
  • Wat is een Value Stream Mapping?
  • Wat is hier de toegevoegde waarde van?
  • Hoe bepaalt u de bottlenecks in uw value stream?
  • Hoe relateert u de bouwstenen aan uw value stream?
  • Oefening waarin u zelf een Value Stream Mapping opstelt

  Onderdeel 5: Design view
  • Hoe ziet een Use Case definitie er uit?
  • Wat kan hieruit begrepen worden?
  • Oefening waarin u zelf een aantal Use Cases opstelt

  Onderdeel 6: Requirements view
  • Wat zijn Agile requirements anders dan user stories
  • Hoe beschrijf ik requirements op een Agile manier?
  • Wat is de toepassing van Behavior Driven Development binnen een Agile design?
  • Hoe relateer ik de Agile design artefacts aan de Themes, Epics, Features en Stories?
  • Oefening waarin u zelf Agile requirements opstelt

  Voorkennis en ingangseisen Masterclass Continuous Design

  Er is geen specifieke voorkennis vereist om deze masterclass te volgen. Wel is het handig om agile scrum en begrippen van softwareontwikkeling te kennen en affiniteit te hebben met het ontwerpen en bouwen van business solutions.

  Trainingsduur en kosten

  De Masterclass duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

  Bij deze masterclass is het volgende boek inbegrepen:
  – Continuous Design

  Examen

  De kosten voor het examen Continuous Design bedragen €200,- excl. BTW.

  Certificaat

  Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Continuous Design.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  In-company

  Deze masterclass kan ook in-company worden georganiseerd, onder begeleiding van één van onze ervaren consultants/trainers.

  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goede DevOps engineer, tester, testmanager, testcoördinator of test engineer of bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven voor deze masterclass

  Eerstvolgende startdata Masterclass Continuous Design:

  28 July 2022
  Training Masterclass Continuous Design
  ITMG Locatie
  (Klassikaal - Utrecht)
  _____ _____ _____
  21 November 2022
  Training Masterclass Continuous Design
  ITMG Locatie
  (Online)
  _____ _____ _____