Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


M. Ludwig
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een zeer goede en complete training, in een snel tempo. Ik waardeer de training en de trainer met een 10!

W. van der lei Enexis BV
TOGAF Foundation is een goede training. Door de theorie te combineren met relevante praktijkvoorbeelden is het goed verteerbaar.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Windesheim
SVB
Keylane
vanMarcke
Utrecht
Realworldsystems
Staatsolie
HSO
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Agile Scrum & DevOps » Masterclass DevOps Assessment

  MASTERCLASS DEVOPS ASSESSMENT

  Het in kaart brengen van verbeteropties voor uw voortbrengingsproces.

  Prijs: € 1050,-
  Duur: 2 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  18-12-2019 en 19-12-2019 (Utrecht)
  18-12-2019 en 19-12-2019 en 02-01-2020 en 03-01-2020 (Utrecht - Avondtraining)
  04-06-2020 en 05-06-2020 (Den Haag)
  04-06-2020 en 05-06-2020 en 15-06-2020 en 16-06-2020 (Den Haag- Avondtraining)
  23-09-2020 en 24-09-2020 (Utrecht)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze training -

  In de Masterclass DevOps assessments leert u hoe u op een simpele en gestructureerde wijze verbeterpunten onderkennen in uw softwareontwikkelproces. Er worden twee assessments besproken.

  CE model
  Het eerste model is het CE model dat gebaseerd op Continuous Everything waarin alle relevante DevOps termen in terug te vinden zijn. De te onderzoeken aspectgebieden van Continuous Everything (CE) betreffen:
  • Continuous Integration (CI)
  • Continuous Delivery (CD)
  • Continuous Testen (CT)
  • Continuous Monitoring (CM)
  • Continuous Documentation (CO)
  • Continuous Learning (CL)
  Een voorbeeld van zo’n assessment is hieronder weergegeven:


  Figuur 1. Het CI assessment web.
  Grafische weergave van het CI assessment. Per cel zijn 1 of meer vragen opgenomen in het assessment.

  Cube model
  Het tweede assessment is Cube model. Dit model is gebaseerd op the Three Ways van Gene Kim en drie aanvullende views op het vakgebied van DevOps.
  Deze views zijn gevisualiseerd aan de hand van de zes zijden van een kubus te weten:
  • Zijde 1: Flow.
  • Zijde 2: Feedback.
  • Zijde 3: Continuous Learning & Experimenting.
  • Zijde 4: Governance.
  • Zijde 5: E2E Deployment Pipeline.
  • Zijde 6: QA.


  Figuur 2. Het DevOps Cube assessment model.

  Na afloop van de Masterclass weet u hoe een DevOps organisatie, team of DevOps engineer kunt meten op DevOps kennis en kunde. Aansluitend aan de masterclass DevOps Assessment heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van een examen.

  Uw profiel
  Bent u direct of indirect betrokken in de volgende trajecten:

  Trainingsprogramma:
  Uw DevOps engineers willen zich graag verder professionaliseren. Daartoe hebben behoefte aan een persoonlijke benadering. Op basis van de behoefte kunt u éen of beide assessment modellen gebruiken. De meting kan op persoonlijk niveau, team niveau of organisatie niveau worden uitgevoerd. Van de verbeterpunten kan een trainingsprogramma worden samengesteld voor een individu, team of organisatie.

  Ontwikkelprocesverbetertraject:
  U heeft DevOps al ingevoerd en uw collega’s hebben al een aantal certificaten behaald. Toch zijn er aspecten in het systeemontwikkelproces niet goed uitontwikkeld waardoor de productiviteit niet optimaal is. Aan de hand van het Cube assessment model en/of het CE assessment model kunt u vaststellen welke aspecten van DevOps nog niet zijn uitontwikeld en kunt u een selectie maken van de best practices die leiden tot een verbetering van het ontwikkelproces.

  Aanbesteding:
  U werkt samen met een andere partij en wilt weten tot op welk niveau de competenties zijn ontwikkeld. In uw SLA heeft u een DevOps volwassenheidsnorm afgesproken. Nu wilt u weten of de volwassenheidsnorm is behaald en welke aspecten nog niet op orde zijn. Op basis van het CE assessment kunt u dit vaststellen.
  Het is belangrijk dat u in ieder geval basiskennis heeft van DevOps. Er komen namelijk heel veel begrippen voor in de assessments.

  Programma

  Onderdeel 1: DevOps CE assessment introductie
  • Wat is het doel van het CE assessment?
  • Wat is de toepasbaarheid?
  • Wat zijn de ingrediënten?
  • Kans of een bedreiging?
  • Welke rol speelt de volwassenheid?
  • Roadmap en volwassenheid.
  • Welke rol speelt het DevOps process?

  Onderdeel 2: DevOps CE assessment structuur
  • De assen
  • Dimensie volwassenheid
  • Dimensie DevOps processen
  • Dimensie Aspectgebieden
  • Hoe zijn de CE assessment modellen samengesteld?

  Onderdeel 3: DevOps CE assessment uitvoering
  • Hoe pakt u een CE assessment aan?
  • Welke rollen zijn van belang?
  • Wat zijn belangrijke succesfactoren?
  • Hoe werkt het model?
  • Hoe verwerkt u de resultaten?
  • Benchmarking
  • Verbetertrajecten

  Onderdeel 4: Aan de slag met het CE Assessment
  • Oefening CI self assessment
  • Oefening CD self assessment
  • Oefening CT self assessment
  • Oefening CM self assessment
  • Oefening CO self assessment
  • Oefening CL self assessment

  Trainingsduur en kosten
  De Masterclass DevOps Assessments wordt op twee wijzen aangeboden te weten 2 dagen (09:00 – 17:00) of 4 avonden (19:00 – 22:00). De avondtraining wordt verspreid over drie weken (eerste week twee avonden en de derde week twee avonden).

  De kosten voor de masterclass bedragen: € 1050,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch, het boek DevOps Assessments en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

  Examen DevOps Assessments (optioneel)
  De kosten voor het DevOps Assessments examen bedragen €200,- exclusief BTW. Het examen kan direct aansluitend op de laatste bijeenkomst op locatie worden afgenomen. Tevens is het mogelijk het examen op een ander moment af te leggen.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Deze Masterclass wordt gegeven door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best RI is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HBO niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van een DevOps of Agile omgeving neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  P. Kers
  De Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum is een training met voldoende afwisseling van theorie en praktijk, gegeven door een enthousiaste en kundige trainer. De training voldeed aan mijn verwachtingen.

  J. Rinkel
  De Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum sluit prima aan bij mijn verwachtingen. Veel aspecten kunnen direct worden toegepast. Er wordt voldoende ruimte geboden om eigen punten aan te dragen.

  T. Jansen
  De Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum is een goede training en het voldeed aan mijn verwachtingen. De trainer heeft als doel zoveel mogelijk informatie te delen. De praktijkvoorbeelden zijn goed.

  - inschrijven voor deze training -

  Eerstvolgende startdata Masterclass DevOps Assessments:

  18 December 2019
  Training Masterclass DevOps Assessments (MCDAS)
  ITMG Locatie
  (Utrecht)
  _____ _____ _____
  18 December 2019
  Training Masterclass DevOps Assessments (MCDAS)
  ITMG Locatie
  (Utrecht - Avondtraining)
  _____ _____ _____