Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
St Jacobsstraat 123-135

ITMG Utrecht

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam
Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


C. Koning SPS
8/10 -Rating8
De Masterclass IT Risicomanagement is een leerzame training. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk(voorbeelden).

Richard Hendriks Enexis
8/10 -Rating8
ITIL Service Transition is een leerzame training, met een goede uitleg.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Architectuur & Security » Certified Security Manager

  Certified Security Manager

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Certified Security Manager

  Prijs: €7450,-
  Duur: 16 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Security Manager kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Het accent ligt bij de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager op het inrichten en toetsen van informatiebeveiliging en data privacy maatregelen. Met deze functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van IT Security zowel in theorie als praktijk.

  U maakt kennis met ervaren security professionals uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor IT Security zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Tijdens de Masterclass Data Privacy en Data Protection wordt u op de hoogte gebracht van de relevante wetgeving zoals WBP, AVG en GDPR. U leert over de meldplicht Datalekken, over privacy Impact Assessments en andere werkwijzen om risico’s te inventariseren en over een Data Privacy- en Data Protection strategie. Ook is er aandacht voor social skills. Dit opleidingstraject leidt op voor functies zoals: security specialist, security manager, data privacy specialist, data privacy manager, data privacy officer, cyber security specialist.

  Praktijkgericht

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen. Onderdeel van het traject is het maken van een praktijkcasus.

  Certificering

  Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van IT Security behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in ISO27001, DevOps Foundation, Big Data Foundation en bent u Certified Information Security Manager (CISM). Daarnaast bent u bekend met de persoonlijke competenties die u als IT Security Manager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar collega’s opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager is inclusief de examens:

  – ISO27001 Foundation
  – CISM
  – Big Data Foundation
  – Data Privacy en Data Protection
  – DevOps Foundation
  – Effectief Communiceren

  Inhoud opleidingsprofiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager bestaat uit de volgende modules:

  Certified Information Security Manager- 4 dagen
  CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als security professional. Daarmee verhoogt u uw marktwaarde. De training CISM van de IT Management Group leidt u op voor het officiële CISM examen van ISACA.

  Tijdens de training die opleidt tot Certified Information Security Manager worden alle belangrijke security domeinen zoals hierboven opgesomd behandeld. U leert u hoe u informatiebeveiliging in lijn kunt brengen met uw business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen. Ook wordt ingegaan op informatiebeveiligingsrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U leert tijdens de training hoe u de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging kunt bepalen. Tenslotte richt de training zich op security incidenten waarin het beperken van de impact van security incidenten voor de business centraal staat.
  Zie ook: Certified Information Security Manager (CISM)

  Informatiebeveiliging op basis van ISO27001 Foundation - 2 dagen
  ISO27001 is de formele benaming van de Code voor Informatiebeveiliging. De code bestaat uit twee delen: een norm (NEN ISO 27001) en een ‘code of practice’ (NEN ISO 27002). Certificering gebeurt tegen de norm, de ‘code of practice’ geeft handreikingen voor de implementatie van maatregelen in de organisatie. ISO27001 en ISO27002 maken onderdeel uit van de ISO27000 serie. ISO 27000 biedt het overzicht van managementsystemen voor informatiebeveiliging, en termen en definities die in de ISMS-normenfamilie algemeen worden gebruikt. Deze internationale norm is van toepassing op organisaties van alle soorten en omvang (bijv. commerciële ondernemingen, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties).
  Zie ook: Informatiebeveiling op basis van ISO27001 Foundation

  Data Privacy en Data Protection - 2 dagen
  Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Deze Masterclass is een must voor iedereen die te maken heeft met Data Privacy en Data Protection. Er wordt op een toegankelijk niveau ingegaan op de juridische, organisatorische en IT-componenten van Data Privacy en Data Protection.
  Zie ook: Data Privacy en Data Protection

  DevOps Foundation - 2 dagen
  De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Big Data Foundation - 3 dagen
  Big data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van big data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. De module Big Data Foundation behandelt in drie dagen tijd het begrip big data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van big data. Het verkrijgen van big data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe big data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
  Zie ook: Big Data Foundation

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Praktijkcasus – 1 dag
  Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

  Profiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager is geschikt voor (toekomstige) security managers, security officers en security specialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de theorie van de IT Security Manager als de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van securitymanagement. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Security Manager of als Security Specialist direct aan de slag te gaan.

  Trainingsduur en kosten

  De functiegerichte opleiding tot Certified Security Manager duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €7450,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch en examengeld exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Vrijstelling en maatwerk

  Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Ook is het mogelijk om op onderdelen maatwerk toe te passen en kunt u bv een training omruilen voor een andere training.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Kwaliteitsprofiel Security Manager e-CF en KWIV

  Voor deze opleiding Certified Security Manager is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Security Manager. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

  KWIV Profiel Security Manager

  IV security/securitymanagement (informatiebeveiliging) omvat het ontwerpen, implementeren, onderhouden en evalueren van beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de IV (hardware en software). De securitymanager is verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatievoorziening/IV. De focus ligt op het beveiligen van de informatievoorziening/IV wat betreft de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie.

  A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

  CompetentienaamCompetentieomschrijving
  A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategiehet organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn
  A.07 Monitoren technologische ontwikkelingenhet gebruik maken van uiteenlopende specialistische kennis van nieuwe en opkomende technologieën, gekoppeld aan diepgaande kennis van de organisatie, om toekomstgerichte oplossingen te voorzien en te verwoorden; het leveren van begeleiding en advies aan het managementteam om de strategie te kunnen bepalen
  D.01 Strategieontwikkeling informatiebeveiliginghet gebruik maken van specifieke kennis en van externe standaarden en best practices
  D.10 Informatie- en kennismanagementde juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving
  het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur
  E.03 Risicomanagementhet in staat zijn de juiste acties te ondernemen om de veiligheid te borgen en risicoblootstelling te vermijden, evalueert, managet en garandeert de validering van uitzonderingen, voert audits uit op IV-processen en -omgeving
  het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen, waaronder technische, economische en politieke kwesties en daarbij taken te delegeren
  E.08 Informatiebeveiligingsmanagementhet evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en het nemen van correctiemaatregelen
  het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten
  E.09 IT-governancehet organiseren en borgen van governance strategie voor Informatie Systemen door relevante processen over de gehele IV-infrastructuur te communiceren, uit te dragen en te beheersen

  Security advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject