Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
St Jacobsstraat 123-135

ITMG Utrecht

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam
Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Ger Hamers Inter Access
9/10 -Rating9
TMap Next Test Engineer is een training die erg prettig te volgen is, door de praktische benadering en de interactie.

D. de Caluwé Flowserve BV
8/10 -Rating8
De training PRINCE2 Foundation is een praktijkgerichte training. Echt een aanrader! De trainer was erg energiek, geen saaie momenten!


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Development » Certified Front-end Developer

  Certified Front-end Developer

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Front-end Developer

  Kosten opleiding: €5700,-
  Duur: 14 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Front-end Developer kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Als Front-end ontwikkelaar houdt u zich bezig met het ontwikkelen van de front-end van (web)applicaties voor zowel interne als externe klanten. U bouwt webpagina’s en applicaties of u bent verantwoordelijk voor het onderhoud, testen, en/of optimaliseren van de applicaties. Als Front-end developer houdt u zich bezig met de grafische interface voor gebruikers, en de verbinding van deze voorkant (het design) met de back-end.

  Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik van de agile werkwijze. Als ontwikkelaar maakt u dan deel uit van een zogenaamd agile scrum team. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van (gewijzigde) applicaties en/of informatiesystemen.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer wordt u in 14 dagen opgeleid tot Certified Front-end Developer. De kern van het traject bestaat uit het leren van HTML5, JavaScript en CSS3, maar u leert ook de belangrijkste zaken die komen kijken bij softwareontwikkeling. Ook is er aandacht voor social skills. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals Front-end developer, Front-end programmeur, Front-end bouwer, Front-end ontwerper etcetera.

  Praktijkgericht

  Tijdens deze opleiding tot Certified Front-end Developer krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als programmeur of consultant.

  Certificering

  Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer wordt de belangrijkste theorie op het gebied van DevOps applicatieontwikkeling behandeld en leert u programmeren in Front-end talen. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de examens ontvangt u de badge Certified Front-end Developer.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer is inclusief de examens:
  – Front-end Fundamentals
  – Front-end Advanced
  – Effectief Communiceren
  – DevOps Foundation

  Inhoud opleidingsprofiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer start met een telefonische intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Front-end Fundamentals - 2 dagen
  Tijdens de training Front-end Fundamentals leert u de basis van het programmeren in Front End talen zoals Python, HTML5, en CSS3. U krijgt in 2 dagen een duidelijk inzicht in de werking en het gebruik van Front-end technologie. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen en opdrachten. De training is een hands-on training waarin u oefent met programmeren in Front-end.
  Zie ook: Front-end Fundamentals

  DevOps Foundation - 2 dagen
  De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Front-end Advanced – 8 dagen
  Tijdens de training leert u de Front-end technieken op advanced niveau. U krijgt in 8 dagen een duidelijk inzicht in de werking en het gebruik van de Front-end technologie. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen en opdrachten. De training behandelt de verschillende Front-end applicaties zoals HTML5, JavaScript, en CSS3. De training is een hands-on training, waarin u theorie afwisselt met programmeren in Java. De training sluit af met het examen Front-end Advanced.

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Zelfstudie

  Bij zowel de module Front End Fundamentals als de module Front End Advanced moet u rekening houden met zelfstudie ter voorbereiding op de klassikale lessen.

  Uw profiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer is geschikt voor (toekomstige) applicatieontwikkelaars die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Certified Front-end Developer in een nieuwe rol direct aan de slag te gaan!

  Trainingsduur en kosten

  De functiegerichte opleiding tot Certified Front-end Developer duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €5700,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch en examengeld en is exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Vrijstelling en maatwerk

  Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Ook is het mogelijk om op onderdelen maatwerk toe te passen en kunt u bv een training omruilen voor een andere training.

  Materiaal

  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd. Om te kunnen oefenen met de opgedane kennis dient u een eigen laptop mee te brengen.

  Docenten en locaties

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

  Kwaliteitsprofiel Front-end Developer e-CF en KWIV

  Voor deze opleiding Certified Front-end Developer is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Front-end Developer. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

  KWIV Profiel Front-end Developer

  Applicatieontwikkeling vindt tegenwoordig op een andere manier plaats dan een aantal jaren geleden. Geen enkel systeem wordt meer van de grond af aan geprogrammeerd. De meeste nieuwe systemen zijn opgebouwd uit bouwstenen, of zijn standaardapplicaties waarvan de parameters zodanig zijn ingesteld dat de standaardapplicatie geschikt wordt gemaakt voor een specifieke situatie. De manier van technisch ontwerpen en applicatieontwikkeling is hierop aangepast. Verder is er een sterke specialisatie rond de te gebruiken technologie. Als afzonderlijke deskundigheid is het gebruik van open software toegevoegd. Veel gebruikte methodieken bij het ontwikkelen van softwaresystemen zijn agile scrum, agile XP en SAFe, waarbij de ontwikkelaars in toenemende mate deel gaan uitmaken van DevOps teams. In dat laatste geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten worden.

  A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

  CompetentienaamCompetentieomschrijving
  A.06 Ontwerp van Applicatiesde verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en die van anderen om te garanderen dat de applicatie op een correcte manier is geïntegreerd in een complexe omgeving en voldoet aan de behoeften van gebruikers / klanten
  het bijdragen aan het ontwerp van applicaties, aan generieke functionele specificaties en aan koppelvlakken
  het organiseren van de totale planning van het ontwerp van de applicatie
  A.10 Gebruikergedreven ontwerpenhet bewerkstelligen en cultiveren van relaties met klanten en gebruikers om hun taken, behoeften en doelen te begrijpen. Gebruikt een breed scala aan specialistische methoden om belangrijke gebruikersbetrokkenheid te krijgen
  het bieden van deskundige begeleiding om continue verbetering te garanderen en een succesvolle omnichannel gebruikerervaring te bewerkstelligen.
  het toepassen van digitale interface-opties (web, mobiel, Internet of things) en richtlijnen om bruikbaarheid voor iedereen te bereiken
  B.01 Applicatie Ontwikkelinghet creatief ontwikkelen van applicaties en het kiezen van de geschikte technische opties; het rekening houden met andere ontwikkelingsactiviteiten; het optimaliseren van applicatieontwikkeling, -beheer en –prestaties door het gebruik van architectuur en het hergebruik van bewezen oplossingen
  het onder aansturing ontwikkelen, testen en documenteren van applicaties
  het systematisch ontwikkelen en valideren van applicaties
  B.02 Systeemintegratiehet gebruik maken van uiteenlopende specifieke kennis voor het creëren van een proces voor de gehele integratiecyclus, inclusief het opzetten van interne standaarden. Het organiseren en borgen van resources voor integratie programma’s
  het systematisch handelen om de verenigbaarheid van soft- en hardware specificatie te identificeren, het documenteren van alle activiteiten, afwijkingen en correcties tijdens het installeren
  verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van anderen in het integratieproces, het naleven van de toepasbare normen en wijzigingsprocedures om de integriteit te bewaren van de gehele functionaliteit en betrouwbaarheid
  B.03 Testenhet gebruik maken van specifieke kennis om complexe testprogramma’s uit te (laten) voeren, het borgen dat tests en testresultaten gedocumenteerd zijn om als input te dienen voor proceseigenaren zoals designers, gebruikers of beheerders en verantwoordelijk voor het naleven van testprocedures en voor een gedocumenteerd audittrail
  het gebruik maken van uiteenlopende specifieke kennis om een proces te ontwerpen voor het gehele testtraject, inclusief het vaststellen van interne teststandaarden en het geven van deskundige begeleiding en advies voor het testteam
  het uitvoeren van eenvoudige testen op basis van gedetailleerde instructies
  opzetten van testprogramma’s en het bouwen van testscripts zodat potentiële kwetsbaarheden aan stresstests onderworpen kunnen worden; op analytische wijze documenteren en rapporteren van de uitkomsten
  B.06 Systeembouwhet borgen van de interoperabiliteit van systeemcomponenten, het inzetten van zeer uiteenlopende specialistische kennis om een compleet systeem te vervaardigen waarbij rekening gehouden is met de beperkingen die een systeem met zich mee brengt en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant
  het omgaan met complexiteit door het ontwikkelen van standaarden en architectuur ter ondersteuning van samenhangende productontwikkeling; het opzetten van systeem requirements ten behoeve van ontwerp en het identificeren van welke systeem requirements behoren bij welke systeemcomponent
  C.04 Probleemmanagementhet gebruik maken van specialistische en diepgaande kennis van de IV-infrastructuur en het probleemmanagementproces om onderbrekingen in de dienstverlening met een minimale impact op te lossen; het vermogen om rationele beslissingen te nemen in een omgeving waar de emoties hoog kunnen oplopen zodat de juiste acties worden ondernomen om de impact op de klantomgeving te minimaliseren; het snel kunnen identificeren van falende componenten en alternatieven voorstellen, zoals repareren, vervangen/of her configureren
  het identificeren en classificeren van soorten incident- en service-interrupties, het vastleggen en catalogiseren van incidenten op basis van oorzaak en oplossing
  het organiseren en borgen van het volledige probleem management proces, het inzetten van goed opgeleide resources; middelen, waaronder diagnostische, zijn beschikbaar voor noodgevallen; het hebben van diepgaande kennis zodat geanticipeerd kan worden op falende kritische componenten en het treffen van voorzieningen om de overlast tot een minimum te beperken; het inregelen van een escalatieprocedure zodat de juiste resources op incidenten kunnen worden ingezet
  D.07 Datascience en analyticshet ontwerpen en creëren van data-analysetools om de organisatorische datalevenscyclus te ondersteunen. Het verifiëren van de waarheidsgetrouwheid van de data. Het verwerken en visualiseren van data-analyseresultaten binnen het domein
  het zoeken en verzamelen van data. Het voor analyses voorbereiden van data uit meerdere bronnen en formaten

  inschrijven opleidingstraject