Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Informatie IPMA
 • Wat is IPMA?
 • Trainingslocaties


  Den Haag
  Lange Vijverberg 4-5

  ITMG Den Haag

  Utrecht
  Arthur van Schendelstraat 650

  HNK

  Amsterdam
  Kromwijkdreef 11

  ITMG Amsterdam

  Eindhoven
  Kennedyplein 1

  ITMG Eindhoven

  Rotterdam

  Beursplein 37

  ITMG Rotterdam
  Overzicht locaties

  Referenties algemeen


  Jan de Vries Naboek
  9/10 -Rating9
  Compact en goede indruk gekregen van examen-inspanning

  Michel Vossenberg Fox Consultancy
  8/10 -Rating8
  ITIL V3 OSA is een prima training, een goede verdiepingsslag op de operationele ITIL-processen en functies. De training is aan te raden voor een ieder die werkzaam is binnen dit werkgebied.


  Overzicht referenties

  Klanten

  Schiphol
  NS
  Fuji
  Ikea
  Gemeente Amsterdam
  Thales
  ING
  Belastingdienst
  SVB
  Universiteit of Twente
  TU Delft
  Gemeente Nissewaard
  Oxfam Novib
  Ministerie van Defensie
  Gemeente Leiden
  Gemeente Utrecht
  Rabobank
  Provincie Zuid-Holland
  AMC
  Erasmus MC
  ABN-AMRO
  Rijkswaterstaat
  Reclassering
  DSV
  Overzicht klanten

  Keurmerken

  Onderstaande registraties en keurmerken zijn van toepassing op onze trainingen en cursussen.


  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

  Opleidingsadvies
  Home » Training » Informatie » Best Practices » IPMA Best Practice

  IPMA BEST PRACTICE

  Wat is IPMA?

  IPMA staat voor International Project Management Association, een internationale beroepsvereniging van Projectmanagers. Om meer inzicht te geven in de competenties van projectmanagers heeft IPMA vier certificeringniveaus gedefinieerd: van beginnend manager (niveau D) tot en met de ervaren verantwoordelijk programmamanager in het hoogste management van de organisatie (niveau A).

  Waarom IPMA?

  IPMA zorgt net als PRINCE2 voor een verdere professionalisering van het vakgebied. Op een objectieve en transparante wijze kan inzicht worden verkregen in de competenties van de projectmanager en kunnen deze competenties worden getoetst. Een IPMA-certificering is voor een organisatie een garantie aangaande de kwaliteit van een projectmanager. Voor de projectmanager zelf biedt IPMA een traject van persoonlijke groei. Door certificering kan de projectmanager zijn of haar meerwaarde voor de organisatie aantonen. Net als in het geval van PRINCE2 is IPMA geschikt voor iedere branche en niet exclusief verbonden aan ICT-projecten. IPMA is sterk in opkomst en inmiddels erkend in meer dan 50 landen.

  Voordelen van IPMA voor de organisatie

  Uw projecten worden beter beheersbaar;
  U krijgt objectief inzicht in competenties van uw projectmanagers;
  U kunt naar uw klanten een kenmerk van kwaliteit en transparantie overleggen;
  Het certificeringstelsel is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en kan eenvoudig ingebed worden in het opleidings- en ontwikkelingsbeleid van uw organisatie.
  Voordelen van IPMA voor de projectmanager

  U krijgt de mogelijkheid om door te groeien in projectmanagement;
  U krijgt reflectie en feedback op uw eigen ervaring en competenties;
  U kunt zich verder professionaliseren in uw vakgebied;
  U verkrijgt een internationaal erkend bewijs van deskundigheid.

  De IPMA niveaus

  IPMA neemt de projectmanager als uitgangspunt en richt zich op het gestructureerd ontwikkelen van de competenties van de projectmanager op 4 niveaus:

  IPMA D: Certified Project Management Associate
  IPMA C: Certified Project Manager
  IPMA B: Certified Senior Project Manager
  IPMA A: Certified Projects Director
  Er wordt getoetst op drie categorieen competenties, te weten technische, contextuele en gedragsmatige competenties. Uw kennis en ervaring wordt dus breed bekeken en getoetst. De IPMA-examens worden afgenomen door het CITO.

  IPMA-D Certified Project Management Associate

  U beschikt over voldoende vakkennis op projectmanagementgebied om een projectmanager op uiteenlopende deelgebieden te assisteren of, bij tijdelijke afwezigheid, te vervangen. Examinering: kennistoets (multiple choice en open vragen).

  IPMA-C Certified Project Manager

  U hebt minimaal drie jaar projectmanagementervaring als verantwoordelijk projectmanager van niet-complexe projecten. In een complex project biedt u veelzijdige steun aan de projectmanager. Examinering vindt plaats middels een toets op kennis (IPMA-C examen) en een toets op uw projectmanagementvaardigheden. Dit laatste bestaat uit een interview door twee CITO assessoren aan de hand van een projectrapport. Hierin beschrijft u uw referentieproject en toont u 21 voorgeschreven competenties aan.

  IPMA-B Certified Senior Project Manager

  U heeft minimaal vijf jaar projectmanagementervaring, waarvan drie jaar als verantwoordelijk projectmanager van complexe projecten. U heeft aangetoond grote, complexe projecten tot een goed einde te brengen. Kenmerkend voor de projectomgeving: multidisciplinaire teams uit verschillende, onafhankelijke organisaties en afdelingen, die samen een projectteam vormen; complex stakeholderveld. Examinering: u toont uw projectmanagementvaardigheden aan in een interview met twee CITO assessoren aan de hand van een projectrapport. Hierin beschrijft u uw referentieproject en toont u 28 voorgeschreven competenties aan.

  IPMA-A Certified Projects Director

  U hebt minimaal 5 jaar ervaring in portfolio-, programma- of multiprojectmanagement, waarvan drie jaar in een verantwoordelijke leidinggevende functie (uitgeoefend in het portfoliomanagement van een bedrijf/organisatie of een organisatieonderdeel of in het management van belangrijke programma’s). U geeft leiding aan de totale projectenportfolio van een organisatie. Examinering: u toont uw projectmanagementvaardigheden aan in een interview met twee CITO assessoren aan de hand van een projectrapport. Hierin beschrijft u uw referentieproject en toont u 33 voorgeschreven competenties aan.

  Certificering

  Steeds meer werkgevers stimuleren hun projectmanagers om een IPMA-certificaat te halen. Werken met IPMA-gecertificeerde projectmanagers verbetert namelijk de beheersbaarheid van projecten. Ook projectmanagers zelf zien het IPMA-certificaat als hét bewijs dat zij hun vak beheersen.

  IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vier verschillende niveaus kunnen laten certificeren. Projectmanagers verschillen tenslotte in ervaring en niveau waarop ze binnen de organisatie opereren. Dat geldt ook voor de complexiteit van de projecten waaraan ze leiding geven. IPMA maakt dit onderscheid zichtbaar en biedt duidelijkheid over de kennis en vaardigheden die projectmanagers in huis hebben. Helder voor de werkgever, de klant, maar ook voor de projectmanager zelf! Daarnaast is IPMA een leerzaam bewustwordings- en reflectieproces, dat projectmanagers de mogelijkheid biedt voor verdere verdieping en professionalisering.

  PRINCE2 versus IPMA

  PRINCE2 is een methode om projecten op gestructureerde wijze aan te pakken en zo de kans op succes van het project te vegroten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de opstart, de initiatie, uitvoering en afsluiting van het project. De verschillende rollen in het Project Management Team dragen hierin een verantwoordelijkheid: de Stuurgroep, de Project Manager, de Team Manager, Project Support en Projectborging. PRINCE2 is een generieke methode die op alle typen projecten van toepassing is, in alle branches en zowel bij profit als non-profit organisaties. U kunt PRINCE2 uitstekend gebruiken in combinatie met IPMA.

  PRINCE2 gaat dus veel meer in op het project en het gestructureerd aanpakken van het project. IPMA gaat juist in op de competenties die een projectmanager moet bezitten om een project tot een succes te maken. Beide technieken vullen elkaar dus uitstekend aan.

  Eerstvolgende startdata IPMA D Training:

  27 May 2024
  Training IPMA D
  ITMG Locatie
  (Klassikaal - Utrecht)
  _____ _____ _____
  18 November 2024
  Training IPMA D
  ITMG Locatie
  (Klassikaal - Utrecht)
  _____ _____ _____