Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Informatie TMap
 • Wat is TMap?
 • 2020 TMAP
 • Trainingslocaties


  Den Haag
  Lange Vijverberg 4-5

  ITMG Den Haag

  Utrecht
  Arthur van Schendelstraat 650

  HNK

  Amsterdam
  Kromwijkdreef 11

  ITMG Amsterdam

  Eindhoven
  Kennedyplein 1

  ITMG Eindhoven

  Rotterdam

  Beursplein 37

  ITMG Rotterdam
  Overzicht locaties

  Referenties algemeen


  D. Korbijn Intermin
  8/10 -Rating8
  PRINCE2 Foundation is een goede, duidelijke training, af en toe in een iets te hoog tempo. Leuke en enthousiaste docent.

  O.Hesp KLPD
  9/10 -Rating9
  ITIL V3 OSA is een prima training.


  Overzicht referenties

  Klanten

  Schiphol
  NS
  Fuji
  Ikea
  Gemeente Amsterdam
  Thales
  ING
  Belastingdienst
  SVB
  Universiteit of Twente
  TU Delft
  Gemeente Nissewaard
  Oxfam Novib
  Ministerie van Defensie
  Gemeente Leiden
  Gemeente Utrecht
  Rabobank
  Provincie Zuid-Holland
  AMC
  Erasmus MC
  ABN-AMRO
  Rijkswaterstaat
  Reclassering
  DSV
  Overzicht klanten

  Keurmerken

  nrto


  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

  Opleidingsadvies
  Home » Training » Informatie » Best Practices » TMap Best Practice

  TMAP BEST PRACTICE

  Wat is TMap? TMap strong>Test Management Approach, afgekort TMap, is een aanpak voor het testen van software. TMap is ontwikkeld door Sogeti. De eerste versie van TMap stamt uit de jaren 90. In 2006 kwam het vervolg: “TMap Next”, 10 jaar later weer opgevolgd door TMap Suite.

  Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende officiële TMap trainingen:

  De IT Management Group verzorgt deze trainingen op basis van open inschrijving. Het is ook mogelijk deze trainingen in-company te volgen.

  Waarom testen?
  Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van IT-producten en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. Op basis daarvan kan een gefundeerde go/no go-beslissing genomen worden ten aanzien van het al dan niet in productie nemen van (onderdelen van) het geteste systeem. Op deze manier worden onbekende risico’s vermeden. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan financiële risico’s maar anderzijds aan risico’s als verlies van imago.

  Gestructureerd testen
  De gestructureerde testmethodiek Test Management Approach (TMap®) helpt u bij de oplossing van het probleem waarmee iedereen te maken heeft: “meer voor minder en sneller en beter”. Voordelen van gestructureerd testen voor uw organisatie zijn onder andere:

  • is inzetbaar in elke situatie, ongeacht wie de opdrachtgever is of welke systeemontwikkelaanpak wordt gebruikt;
  • geeft inzicht in- en advies over eventuele risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het geteste systeem;
  • vindt fouten in een vroeg stadium;
  • voorkomt fouten;
  • het testen bevindt zich zo kort mogelijk op het kritieke pad van de totale ontwikkeling, waardoor de totale doorlooptijd van de ontwikkeling korter wordt;
  • de testproducten (bijvoorbeeld testgevallen) zijn herbruikbaar;
  • het testproces is inzichtelijk en beheersbaar.

  De 4 essenties van TMap
  De TMap invulling van een gestructureerde testaanpak is in een viertal essenties samen te vatten:

  1. TMap is gebaseerd op een business driven testmanagement (BDTM) aanpak;
  2. TMap beschrijft een gestructureerd testproces;
  3. TMap bevat een complete gereedschapkist;
  4. TMap is een adaptieve testmethode.

  Business Driven
  De kern van testen is dat er tests worden uitgevoerd aan de hand van bijvoorbeeld testgevallen of checklists. Maar wat voor tests zijn dit? Om het testen zinvol te laten zijn, moeten de tests zijn gericht op het testen van die kenmerken en onderdelen van een testobject waarvoor men een risico ziet als deze later in productie onvoldoende goed werken. Dit betekent dat er, voordat er met de testuitvoering kan worden gestart, blijkbaar al diverse afwegingen hebben plaatsgevonden. Er is dus al nagedacht over wat van welke onderdelen van het testobject niet, wel, hoe en met welke dekking moet worden getest. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat en hoe zwaar moet worden getest. Deze keuzes zijn afhankelijk van de risico’s die een organisatie denkt te lopen, van de beschikbare hoeveelheid geld en tijd en van het resultaat wat de organisatie wil bereiken. Het feit dat de keuzes gebaseerd zijn op risico’s, resultaat, tijd en kosten wordt business driven genoemd en is de basis voor de BDTM aanpak.

  Gestructureerd Testproces
  Het gestructureerde testproces bestaat uit:

  · Ondersteunende processen;

  · Mastertestplan, managen van het totale testproces;

  · Acceptatie- en systeemtesten;

  · Ontwikkeltesten.

  Complete gereedschapskist
  Het goed kunnen uitvoeren van het gestructureerde testproces wordt door TMap ondersteund door een complete gereedschapkist. Deze gereedschapkist richt zich op de invulling van de onderwerpen:

  · Technieken: hoe wordt er getest?

  · Infrastructuur: waar en waarmee wordt er getest?

  · Organisatie: wie testen er?

  Adaptief
  TMap is een aanpak die in alle testsituaties en in combinatie met elke willekeurige systeemontwikkelmethode toepasbaar is. Het biedt de tester een scala aan elementen voor zijn test, zoals: testontwerptechnieken, testinfrastructuur, teststrategie, fasering, testorganisatie, testtools, enzovoort. De tester kiest, afhankelijk van de situatie, de elementen uit TMap die hij gaat inzetten. Het adaptief zijn van TMap richt zich niet op een specifiek aspect van de methode, maar het zit door de hele methode verweven. Adaptief is meer dan het alleen kunnen inspelen op de veranderende omgeving. Het is ook het kunnen gebruiken van deze verandering ten voordele van het testen. Dit betekent dat TMap toepasbaar is in elke situatie én dat TMap toepasbaar is bij een veranderende situatie. Tijdens projecten en testen kunnen veranderingen optreden die impact hebben op eerder gemaakte afspraken. TMap biedt de elementen om met deze veranderingen om te gaan.

  Eerstvolgende startdata TMap® Suite Test Engineer:

  29 January 2024
  Training TMap Suite Test Engineer
  ITMG Locatie
  (Online)
  _____ _____ _____
  30 May 2024
  Training TMap Suite Test Engineer
  ITMG Locatie
  (Online)
  _____ _____ _____