Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Informatie TOGAF

 • Wat is TOGAF?
 • Trainingslocaties


  Referenties algemeen


  Y. Schmeltz De Surinaamsche Bank
  De BiSL training heeft mij meer inzicht gegeven in BiSL als functioneel beheersmethodiek. De kennis zal ik zeker meenemen binnen mijn organisatie.

  J. Tabeau Thales
  ITIL Foundation is een goede training. De trainer heeft zichbaar veel kennis en ervaring.

  Overzicht referenties

  Klanten van ITMG


  ADT
  ASR
  Leiden
  Enschede
  Ziekenhuis Jeroen Bosch
  RadarVertige
  MN
  Dictu
  KPN werkplek
  Overzicht klanten

  Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Informatie » Best Practices » TOGAF Best Practice

  TOGAF BEST PRACTICE

  Wat is TOGAF?
  TOGAF is een methode voor het ontwikkelen en beheren van een Enterprise Architectuur. TOGAF® is een open standaard. TOGAF staat voor ‘The Open Group Architecture Framework’. TOGAF® is een verzameling aan technieken en best practices. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van een Enterprise Architectuur (zie figuur).

  Bij de IT Management Group kunt u terecht voor de volgende officiële TOGAF® trainingen:

  De IT Management Group verzorgt deze trainingen op basis van open inschrijving. Het is ook mogelijk deze trainingen in-company te volgen.

  De TOGAF® 9 trainingen van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group.

  TOGAF 9 overzicht

  TOGAF® is ontwikkeld door The Open Group. In 1995 werd de eerste versie gepresenteerd. Deze versie was gebaseerd op de TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) van het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten.

  Het is een van de weinige architectuurmethoden die niet zijn gelieerd aan een bedrijf (zoals bijvoorbeeld IAF en DYA dat wel zijn). The Open Group is een consortium van bedrijven en instellingen dat diverse standaarden ontwikkelt.

  TOGAF® wordt inmiddels wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een permanente architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF™ zou voor Enterprise Architectuur wel eens hetzelfde kunnen gaan betekenen als wat ITIL betekent voor Service Management en PRINCE2 voor projectmanagement.

  Waarom TOGAF®

  Het Enterprise Architectuur vakgebied is nog relatief jong en de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd. Zo zijn er tal van architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen, veelal afkomstig van adviesorganisaties en niet publiek beschikbaar. Er is echter een duidelijke trend naar open standaarden. Daarnaast heeft TOGAF® een aantal unieke eigenschappen die andere methodieken niet of slechts voor een deel hebben.

  TOGAF® heeft als een van de weinige architectuurstandaarden oog voor de procesmatige kant van architectuur. Bovendien is het een open standaard waardoor iedereen invloed kan uitoefenen. Dit alles maakt TOGAF® tot een serieus raamwerk.

  TOGAF™ Inhoudelijk

  TOGAF™ kent 4 typen architecturen:

  • Business architectuur
  • Information Systems architectuur, bestaande uit
   • Data architectuur
   • Applications architectuur
  • Technische architectuur

  Om deze architecturen te ontwikkelen is TOGAF® onderverdeeld in drie onderdelen:

  • ADM: Architecture Development Method;
  • Enterprise Continuum;
  • Resource base.

  De ADM is het hart van TOGAF. Het is een methode om architecturen te ontwikkelen. De methode bevat de volgende stappen:

  • Preliminary phase: Frameworks en Principles
  • A: Architecture Vision
  • B: Business Architecture
  • C: Information Systems Architecture
  • D: Technology Architecture
  • E: Opportunities and Solutions
  • F: Migration Planning
  • G: Implementation Governance
  • H: Architecture Change Management

  Elke stap bestaat uit weer een (groot) aantal kleinere stappen.

  In principe worden alle stappen cyclisch doorlopen. Als in fase H tot de conclusie wordt gekomen dat een wijziging in de architectuur moet plaatsvinden, dan dient weer gestart worden met fase A.

  Het Enterprise Continuum is een virtuele repository met alle architectuur assets (models, patterns, descriptions) van een bedrijf. In eerste instantie is dit een leeg raamwerk, dat gedurende de uitvoering van de ADM steeds verder gevuld wordt.

  De basis voor een Enterprise Continuum kan de TOGAF Foundation Architecture zijn. Deze bestaat uit:

  • Technical Reference Model (TRM) – een algemeen model met meerdere lagen waarin systemen gemodelleerd kunnen worden;
  • Standards Information Base (SIB) – een lijst met geaccepteerde standaarden die gebruikt kunnen worden;
  • Integrated Information Infrastructure Reference Model (III_RM) – een model voor de ontwikkeling van applicatie architecturen.

  Ook standaarden uit de industrie kunnen onderdeel uitmaken van het Enterprise Continuum.

  De Resource Base is een verzameling resources, guidelines, templates en achtergrondinformatie voor het gebruik van de ADM, waarin onder andere organisatorische aspecten van governance staan.

  TOGAF versie 9

  Begin februari 2009 is TOGAF® 9 gelanceerd door The Open Group. Deze standaard is een goed uitgewerkt en gedegen architectuurraamwerk, gebaseerd op de architectuurervaringen van honderden bedrijven.

  De certificering is enorm verbeterd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een Foundation en Certified certificering. Het Foundation examen test de kennis over en het inzicht in TOGAF 9 met de gebruikelijke multiplechoicevragen. Voor het Certified examen wordt gebruik gemaakt van scenariogebaseerde vragen waarmee vooral analyse en toepassing worden getoetst.

  Hoewel omvangrijk – de specificatie is ruim zevenhonderd pagina’s – is TOGAF® 9 zo opgezet dat een organisatie eenvoudig de relevante delen kan selecteren. De duidelijke structuur waarin proces, content, technieken en richtlijnen, architecture capability en governance uit elkaar zijn getrokken, maken het mogelijk om per bedrijf de relevante elementen te selecteren en te integreren met eigen invullingen.

  De Resource Base uit TOGAF® 8 is vervangen door een aantal concepten dat is opgenomen in TOGAF® 9. Voorbeelden zijn het Architecture Capability Framework, het Architecture Content Framework en de Architecture Repository. Ook zijn architectuurstijlen en invalshoeken, zoals SOA (service-oriented architecture) en security-architectuur nu in aparte hoofdstukken beschreven.

  Bij de concepten zijn voorbeelden beschreven die laten zien hoe de concepten toegepast kunnen worden. Zo kan men een beter beeld krijgen van wat met de concepten wordt bedoeld en welke consequenties het toepassen van deze concepten kan hebben.

  Het nieuwe Architecture Capability Framework beschrijft hoe een architectuurfunctie ingericht kan worden. Het benoemt de rollen met bijbehorende kennis en ervaring en beschrijft welke rol de architectuurfunctie daarbij speelt. Ook wordt de relatie met ontwerpmethoden, projectmanagementmethoden en operations managementmethoden gelegd.

  De beschrijving van het architectuurproces van TOGAF® 8 is in TOGAF® 9 verbeterd en consistenter gemaakt. Als architect heb je behoefte aan inzicht in welke producten en tussenproducten je op moet leveren en in de onderlinge relaties. TOGAF 9 beschrijft een aantal concepten dat je daarbij kunt gebruiken.

  De Architecture Repository is bedoeld voor de opslag van alle tussen- en eindproducten. Daarbij wordt de relatie met andere repositories, zoals de CMDB (Configuration Management Database) niet vergeten. Het in TOGAF™ 8 gebruikte Enterprise Continuum concept is nog steeds aanwezig, maar wordt nu gezien als een categorisering van de inhoud van de Architecture Repository.

  Een belangrijke toevoeging in TOGAF® 9 is het Architecture Content Framework. Dit is bedoeld voor de architect om inzicht te hebben in en overzicht te houden over alles wat hij oplevert. Dit raamwerk gaat vergezeld van een metamodel. Het raamwerk bestaat uit een basisdeel dat, waar nodig, aangevuld kan worden met uitbreidingen. Het metamodel beschrijft alle dingen die voor een architectuur van belang zijn en hun onderlinge relaties, zoals actors, roles, businessservices en principes.

  Eerstvolgende startdata TOGAF 9 Training:

  11 May 2020
  Training TOGAF 9 Training: Foundation (TOGF)
  ITMG Locatie
  (Online - Startgarantie)
  _____ _____ _____
  25 May 2020
  Training TOGAF 9 Training: Foundation (TOGF)
  ITMG Locatie
  (Online)
  _____ _____ _____