Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Alliander
9/10 -Rating9
De training werd op een goed tempo gegeven, met voldoende opdrachten om de aandacht er goed bij te houden en de trainer hield zich goed aan de tijden die gereserveerd waren voor de training. Er was van tevoren materiaal beschikbaar, waaronder slides. Deze varieerden echter net van de slides die gebruikt werden (bijvoorbeeld de opdrachten waren net anders). Ik had wat efficiënter de opdrachten kunnen uitvoeren als de slides die voor ons beschikbaar waren gesteld dezelfde waren als die tijdens de training gebruikt waren.


9/10 -Rating9
Het kan lastige stof zijn, maar de trainer weet het duidelijk over te brengen


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto


Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

Opleidingsadvies

Referenties trainingen

De IT Management Group heeft veel ervaring met het verzorgen van trainingen, zowel op basis van open inschrijving als in-company. De IT Management Group verzorgt zowel certificeringstrainingen als maatwerktrainingen, die volledig worden afgestemd op uw behoeften. Veel klanten gingen u voor!

Hieronder treft u enkele referenties van onze klanten. Bent u op zoek naar een referentie van een specifieke training, kijkt u dan bij de training waar het om gaat.

Referenties in-company trainingen

S. Kloos Hotelschool The Hague
8/10 -Rating8
Manager afdeling Automatisering De medewerkers van de helpdesk en netwerk service desk hebben de training ITIL Foundation bij de IT Management Group gevolgd. Zowel training als trainer waren inspirerend voor de medewerkers en er was veel ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden. Ik ben tevreden over de kwaliteit die IT Management Group levert en daarom gaan de functioneel beheerders tevens op voor een training BiSL Foundation bij ITMG.

Rixt Veurman Gemeente Heerenveen
9/10 -Rating9
Adviseur Bedrijfsvoering De gemeente Heerenveen heeft een belangrijke volgende stap gezet in de verdere professionalisering van haar IT medewerkers. Dee gemeente Heerenveen heeft allereerst een Apollo 13 Game gevolgd en vervolgens een ITIL Foundation training. De Apollo 13 Game geeft een goed inzicht in hoe wordt samengewerkt en wat eventueel verbeterd kan worden. ITIL Foundation is een best practice op het gebied van IT Management. Alle 14 deelnemers hebben het hoog aangeschreven certificaat weten te behalen!

Niels Wullink Provincie Gelderland
8/10 -Rating8
Medewerker Advies I&A De Provincie Gelderland heeft met 10 van haar medewerkers een maatwerk training BiSL in één dag doorlopen. De doelstelling was om met elkaar kennis te maken met BiSL als best practice voor functioneel beheer en om daarbij direct een duidelijke verbinding naar de praktijk te leggen. Enkele quotes van onze deelnemers: "Het was een pittige training, het tempo lag goed en de trainer heeft ervoor gezorgd dat iedereen goed werd meegenomen!" "Deze training heeft mij geholpen om met een andere blik naar mijn eigen werkzaamheden te kijken en ook naar de verbanden met de rest van de organisatie."

Ilya Wit- Hoornweg Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
9/10 -Rating9
In 2019 hebben circa 20 medewerkers van de afdeling Planning & Control van de Directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ontwikkeltraject doorlopen om zich voor te bereiden op de veranderingen in hun werkomgeving. Vooral de vermeerdering van de vraag naar data vergt een aanscherping van de competenties. Het ontwikkeltraject bestond uit een boeiende mix van trainingen, waaronder een Workshop Big Data en Data analytics in de P&C praktijk, de softskill trainingen Adviesvaardigheden en Klantgericht communiceren en als afsluiting de Serious Game “TeamUp!” Plaatsvervangend afdelingshoofd Ilya Wit- Hoornweg licht toe: “na lang zoeken bij diverse onderwijsinstellingen, zijn we door het meedenken van de IT Management Group relatief snel tot een passend opleidingsaanbod gekomen. Erg blij zijn we met de flexibele houding van de trainers en begeleiders van de IT Management Group. We hebben samen een mooie stap gezet en kunnen vanuit dit gelegde fundament verder bouwen met de afdeling. Om het geleerde vast te houden is het belangrijk dat we nu doorgaan met het werken aan de verbeterpunten die uit de trainingen zijn voortgekomen.”

Ilhan Yalcin Q8
9/10 -Rating9
Q8 was op zoek naar een partner voor het standaardiseren van hun IT processen internationaal gezien ter voorbereiding op een ITSM pakketkeuze. De IT Management Group heeft voor Q8 daartoe een aantal workshops georganiseerd om het gewenste procesverloop vast te stellen voor de processen incident management, change management en configuration management. Voor de analyse van de processen en tijdens de workshops is de ITIL best practice gebruikt. Q8 is zeer tevreden over de vlotte wijze waarop de IT Management Group invulling heeft gegeven aan deze opdracht.

J. Franken ING
9/10 -Rating9
Teammanager Servicedesk NL De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.

Jeroen Witte TNO
10/10 -Rating10
De uitleg was duidelijk en antwoorden goed en duidelijk op alle gestelde vragen.

Ralph Kant Pieter van Foreest
9/10 -Rating9
Prima uitleg en het was goed te volgen. Fijn ook dat er voldoende ruimte en tijd was voor vragen. Geen vraag was te gek.

M. van Grieken Ministerie van SZW
9/10 -Rating9
Hoofd Document en Informatie Management SZW Aan de IT Management Group is gevraagd om mijn afdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het verder professionaliseren van het team functioneel beheer. De IT Management Group heeft DIM FB onder andere ondersteund bij het verder inrichten van kennisdeling en achtervang, het verder verkrijgen van inzicht en overzicht over de verschillende beheerdomeinen, het verder structureren van taken en verantwoordelijkheden en het gezamenlijk opzetten van een belangrijkste beheerprocessen zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingenbeheer, transitie en gebruikersondersteuning. Als uitgangspunt voor deze professionalisatie is de best practice BiSL gebruikt. De IT Management Group heeft ook een aantal trainingen voor mijn team verzorgd: BiSL, Klantgericht Communiceren en Testen volgens TMap. Gedurende het traject is met het team door de IT Management Group ook gewerkt aan teambuilding en eigenaarschap. Het traject is na een half jaar afgesloten met een geslaagde teambuildingsdag. Ik ben erg tevreden over de inzet, kennis en kunde van IT Management Group.

Gert Wijsman Realworld-Systems
8/10 -Rating8
Field Manager Samen met elf van mijn collega’s heb ik de in-company de training TOGAF Foundation bij de IT Management Group gevolgd. De training sloot aan bij het doel dat wij voor ogen hadden en was erg interessant. Een onbekende wereld ging open. Het is droge stof, maar deze werd goed gebracht.

Referenties open inschrijving trainingen


10/10 -Rating10
De trainer is zeer bekwaam binnen het vakgebied en daarbuiten. De concepten worden helder, beknopt en volledig, voor zover mogelijk, overgebracht. Een zeer verhelderende training en prettige interactie.

E. van Krimpen
8/10 -Rating8
ISM Foundation is een prima training. Het tempo en de inhoud zijn prima. Het dekt de lading volledig.

M. Kodde Allianz Global Assistance
9/10 -Rating9
ITIL Foundation is een interessante training.

Ad Vissers
10/10 -Rating10
Op sommige momenten heel verrassend, Arno is een heel prettige docent die ook heel makkelijk blijft boeien.

D. Kox Valid Consultancy BV
8/10 -Rating8
ITIL Service Transition is een dynamische training. De training heeft een hoog tempo met voldoende afwisseling.

C. van Saarloos Unilever
8/10 -Rating8
De PRINCE2 Foundation training is prima, helder en duidelijk. Er werd gebruik gemaakt van goede voorbeelden uit de praktijk en er was genoeg tijd om de cases te oefenen.

Carin de Bont
9/10 -Rating9
TMap Next Test Engineer is een leuke training, in een vlot tempo.

Jeroen Haarsma de Alliantie
10/10 -Rating10
De training was voor mij perfect! Ik werk nu al een aantal jaar binnen ICT en deze training heeft mij echt extra informatie en handvaten gegeven. Jan Heunks verdient een compliment: wat een ontzettend fijne trainer! Zelf ben ik geen voorstander van digitaal lezen. Dus dat is de enige kanttekening die ik heb: overhandig de cursisten bijtijds de schriftelijke (op papier dus) benodigdheden.

P. van Gils Sodexo B.V.
9/10 -Rating9
PRINCE2 Foundation is een leuke en zeer leerzame training. Een leuke docent.

Danielle Hennephof ING
8/10 -Rating8
BiSL Foundation is een goede en leerzame training. De trainer is een zeer gedegen man met veel kennis.