Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Carin de Bont
9/10 -Rating9
TMap Next Test Engineer is een leuke training, in een vlot tempo.

Mark Voermans
9/10 -Rating9
Lekkere energie en dialoog met trainer. Geeft goede uitleg en praktijkvoorbeelden.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

Onderstaande registraties en keurmerken zijn van toepassing op onze trainingen en cursussen.


Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

Opleidingsadvies

Visie op leren en ontwikkelen

De IT Management Group ondersteunt mensen in het ontwikkelen van hun talenten door het trainen en coachen en op andere wijze stimuleren en motiveren van deelnemers het beste uit zichzelf te halen. Voor de IT Management Group geldt dat geen enkel individu gelijk is. De IT Management Group houdt altijd rekening met individuele behoeften, leerstijlen, achtergronden, ervaring, kennis en normen en waarden van elke deelnemer. Op deze pagina deelt de IT Management Group graag haar visie op leren en ontwikkelen met u.

Blended Learning
Blended learning is een Engelse term die gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Bij Blended Learning wordt een mix van verschillende manieren van leren toegepast met als doel een hoger rendement uit opleidings- ontwikkeltrajecten te halen. De IT Management Group vindt het belangrijk dat het opleidings- of ontwikkelingstraject zo optimaal mogelijk past op de leerdoelen van cursist. De IT Management Group past Blended Learning toe door te werken met een mix aan flexibele leervormen die per training anders kunnen zijn. Ter ondersteuning van het Blended Learning concept beschikt de IT Management Group over een digitale leeromgeving die per cursist op maat wordt gemaakt. In de digitale omgeving beschikt de cursist onder andere over digitaal trainingsmateriaal, artikelen, voorbeeldexamens, huiswerk- en praktijkopdrachten en templates waarmee in de praktijk een snelle start kan worden gemaakt. Binnen de leeromgeving kan ook worden gecommuniceerd tussen deelnemer en docent. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot e-learning, individuele e-coaching en coaching van een trainer op locatie.

Performance- en praktijkgericht
Kenmerkend voor de opleidingen van de IT Management Group is de sterke focus op resultaat en praktijk. Zowel bij onze in-company opleidingen als bij onze opleidingen die op basis van open inschrijving worden verzorgd, zullen we altijd het achterliggende doel voor het volgen van een training achterhalen zodat we met onze opleiding maximaal kunnen aansluiten bij uw doelstelling. Wanneer de gelegenheid wordt geboden, begeleiden we een deelnemer of organisatie graag door vóór de training de leer- en organisatiedoelen SMART te maken en na de training de deelnemer of de organisatie te helpen met het zetten van de eerste stappen in de praktijk. Al onze docenten zijn actief binnen hun vakgebied en hebben naast actuele kennis van de theorie ruime ervaring in de praktijk.

Duurzaam
De IT Management Group hecht groot belang aan duurzaamheid en onderneemt op een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit komt onder tot uiting in een milieubewuste bedrijfsvoering en het zo veel mogelijk papierloos werken. We moedigen cursisten aan om bij de trainingen gebruik te maken van hun eigen device (BYOD) en digitaal trainingsmateriaal en boeken in plaats van een trainingsmap.

Social Return
Social Return is een principe van de overheid en betreft het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De IT Management Group ondersteunt dit principe en geeft mensen graag een kans om via een ontwikkelings- of opleidingstraject eventueel gecombineerd met een stageplaats deze afstand te overbruggen. Door onze opleidingsfaciliteiten en ons uitgebreide advies- en detacheringsnetwerk beschikken we over de juiste middelen om dit voor elkaar te krijgen. Maakt u deel uit van deze doelgroep, neemt u dan contact op met de IT Management Group voor een advies op maat.