Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


R. Uytdewilligen ADT Fire & Security
Overview ITIL, ASL, BiSL geeft een goede basis om verder te gaan met de materie. Ik heb in korte tijd een helder beeld gekregen van ITIL, ASL en BiSL. De training werd gegeven door een enthousiaste docent met veel praktijkervaring.

W. van der lei Enexis BV
TOGAF Foundation is een goede training. Door de theorie te combineren met relevante praktijkvoorbeelden is het goed verteerbaar.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Schiphol Group
Defensie
FME
Longfonds
TVM
Geo Solutions
Nationaal Archief
DWM
ICT
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN

  De IT Management Group ondersteunt mensen in het ontwikkelen van hun talenten door het trainen en coachen en op andere wijze stimuleren en motiveren van deelnemers het beste uit zichzelf te halen. Voor de IT Management Group geldt dat geen enkel individu gelijk is. De IT Management Group houdt altijd rekening met individuele behoeften, leerstijlen, achtergronden, ervaring, kennis en normen en waarden van elke deelnemer. Op deze pagina deelt de IT Management Group graag haar visie op leren en ontwikkelen met u.

  Blended Learning
  Blended learning is een Engelse term die gebruikt wordt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Bij Blended Learning wordt een mix van verschillende manier van leren toegepast met als doel een hoger rendement uit opleidings- ontwikkeltrajecten te halen. De IT Management Group vindt het daarnaast belangrijk dat het opleidings- of ontwikkelingstraject zo optimaal mogelijk past op de leerdoelen van cursist. De IT Management Group past Blended Learning toe door te werken met een mix van flexibele leervormen die per training anders kunnen zijn. Ter ondersteuning van het Blended Learning concept beschikt de IT Management Group over een digitale leeromgeving die per cursist op maat wordt gemaakt. In de digitale omgeving beschikt de cursist onder andere over digitaal trainingsmateriaal, artikelen, voorbeeld examens, toegang tot (diverse) discussiegroepen, huiswerk- en praktijkopdrachten en templates waarmee in de praktijk een snelle start kan worden gemaakt. Binnen de leeromgeving kan ook worden gecommuniceerd tussen deelnemer en docent. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot e-learning, individuele e-coaching en coaching van een trainer op locatie.

  Performance- en praktijkgericht
  Kenmerkend voor de opleidingen van de IT Management Group is de sterke focus op resultaat en praktijk. Zowel bij onze in-company opleidingen als bij onze opleidingen die op basis van open inschrijving worden verzorgd, proberen we altijd het achterliggende doel van de training te achterhalen zodat we met onze opleiding maximaal kunnen aansluiten bij deze doelstelling. Wanneer de gelegenheid wordt geboden, begeleiden we een deelnemer of organisatie graag door vóór de training de leer- en organisatiedoelen SMART te maken en na de training de deelnemer of de organisatie te helpen met het zetten van de eerste stappen in de praktijk. Al onze docenten zijn actief binnen hun vakgebied en hebben naast actuele kennis van de theorie ruime ervaring in de praktijk.

  Duurzaam
  De IT Management Group hecht groot belang aan duurzaamheid en onderneemt op een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoorde wijze. Dit komt onder tot uiting in een milieubewuste bedrijfsvoering en het zo veel mogelijk papierloos werken. We moedigen cursisten aan om bij de trainingen gebruik te maken van hun eigen device (BYOD) en digitaal trainingsmateriaal en boeken in plaats van een trainingsmap. Wij geven cursisten ook de mogelijkheid om een device bij IT Management Group aan te schaffen, zodat het trainingsmateriaal digitaal kan worden gebruikt.

  Social Return
  Social Return is een principe van de overheid en betreft het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De IT Management Group ondersteunt dit principe en geeft mensen graag een kans om via een ontwikkelings- of opleidingstraject eventueel gecombineerd met een stageplaats deze afstand te overbruggen. Door onze opleidingsfaciliteiten en ons uitgebreide advies- en detacheringsnetwerk beschikken we over de juiste middelen om dit voor elkaar te krijgen. Bevindt u zich in deze doelgroep, neemt u dan contact op met IT Management Group voor een advies op maat.