Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


D. van Donk GWR
ITIL V3 Foundation is een prima training.

J. Franken ING
Teammanager Servicedesk NL De IT Management Group heeft voor ING inmiddels een aantal in-house trainingen verzorgd voor ITIL en PRINCE2 in zowel Nederlands als Engels en ook hebben een aantal collega’s inmiddels via de open inschrijving trainingen gevolgd op het gebied van ITIL, PRINCE2, ASL en BISL. Beiden groepen waren erg enthousiast over de trainingen door de interactieve manier waarop de trainingen werd gegeven, het hoge kennisniveau van de trainers en bij de open inschrijvingen ook de locatie en catering. Het contact met IT Management Group ervaar ik als erg prettig doordat ze steeds snel een passende offerte voor een goede prijs weten neer te leggen.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Kasbank
LVNL
TVM
Tata Consultancy Services
Pharmapartners
MN
B-Critical
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Informatiemanagement & Big Data » Certified Big Data en Data-architect specialist

  CERTIFIED BIG DATA- EN DATA-ARCHITECT SPECIALIST

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief Big Data Foundation en BiSL certificeringen

  Kosten opleiding: € 5600,-
  Kosten certificering: € 405,-
  Totale kosten: € 6180,-
  Duur: 16 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  Zie data op de website (Amsterdam, Utrecht of Den Haag)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

  Het accent bij het opleidingsprofiel Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist ligt op het inrichten, onderhouden en bruikbaar maken van dataverzamelingen. Big Data zijn dataverzamelingen die niet met standaard databasemanagement systemen kunnen worden verwerkt of worden onderhouden. Big data is vaak ongestructureerd en van grote omvang. Big Data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden er grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van Big Data kan grote voordelen voor een organisatie opleveren. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. Dit komt bijvoorbeeld doordat big data een bedrijf in staat stelt om financiële risico’s beter in te schatten, producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen, afzetkansen in kaart te brengen, betere gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, fraude (eerder) te ontdekken maar er zijn ook uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van privacy of de te gebruiken technologie en tools. Het is in ieder geval duidelijk dat het verzamelen, analyseren, verwerken en gebruiken van data en informatie de komende jaren alleen maar toe zal nemen.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Big Data en Data-architectuur zowel in theorie als praktijk. U maakt uitgebreid kennis met de wereld van Big Data. U leert hoe u Big Data kan inzetten om de prestaties van organisaties te verbeteren. U leert de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U leert ook de gevaarlijke kanten van het gebruik van Big data in de Masterclass Data Privacy en Data Protection. Ook krijgt u inzicht in kwaliteitsmanagement in ICT-omgevingen. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Big Data specialist binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Tot slot worden ook de laatste trends die invloed hebben op het vakgebied van Big Data en informatiemanagement behandeld als onderdeel van deze populaire functiegerichte opleiding.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Data specialist, Informatiespecialist, Data-architect, Big Data consultant.

  Praktijkgericht
  Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van informatiemanagement.

  Certificering
  Binnen de opleiding tot Gecertificeerd Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Big data en Informatiemanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in BiSL Foundation en Big Data Foundation. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen kwaliteitsmanagement, Data Privacy, Data Architectuur en ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Big Data specialist minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  Inhoud opleidingsprofiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding Gecertificeerd Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Big Data Foundation – 3 dagen
  De module Big Data Foundation behandelt in twee dagen tijd het begrip Big Data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van Big Data. Het verkrijgen van Big Data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe Big Data kan worden omgezet naar waardevolle informatie! De training Big Data Foundation is ontwikkeld om u te leren wat Big Data inhoudt en wat de mogelijkheden zijn van Big Data binnen organisaties. U krijgt inzicht in de basisbegrippen van Big Data, u maakt kennis met de belangrijkste bronnen van Big Data en leert over Data Mining. Tenslotte krijgt u direct toepasbaar inzicht in de twee meest populaire technieken in Big Data processing, te weten Hadoop en MongoDB.
  Zie ook: Big Data Foundation

  Strategisch business informatiemanagement – 1 dag
  Een van de modules van de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist betreft de module Strategisch business informatiemanagement. Tijdens deze unieke module worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van de informatie strategie en informatie architectuur, informatie lifecycle management, informatie portfoliomanagement, bepalen keten-ontwikkelingen, bepalen technologie ontwikkelingen, bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen, coördinatie van informatie, inrichting van de Informatie Voorziening(IV) functie, leveranciersmanagement, ketenpartnermanagement. Theorie wordt afgewisseld met discussies en oefeningen.
  Zie ook: Strategisch Business Informatiemanagement

  Tactisch en operationeel informatiemanagement – 2 dagen
  Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals Planning en Control, Financieel Management, Behoeftemanagement, Contractmanagement, Gebruikersondersteuning, Operationele IT-aansturing, Beheer Bedrijfsinformatie, Wijzigingenbeheer, Transitie en Specificeren. Ook worden relaties gemaakt met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in de module BiSL Foundation.
  Zie ook: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

  Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen – 3 dagen
  Tijdens de module Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen krijgt u uitleg over de belangrijkste aspecten van kwaliteitsmanagement. U leert het belang van deze aspecten en de onderlinge samenhang. Naast uitleg zal ook met cases een verdieping worden aangebracht zodat u zelf in staat bent de behandelde stof direct binnen uw organisatie toe te passen. Binnen drie dagen zal een traject worden doorlopen waarbij de opzet, de invoering en het beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem zullen worden behandeld. Na afloop krijgt u uw eigen kwaliteitsplan mee!
  Zie ook: Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen

  Data Architectuur & Big Data – 2 dagen
  Een training die u niet mag missen wanneer u te maken heeft met data-architectuur. Deze training biedt een behandeling van de onderwerpen op het gebied van data-architectuur en Big Data en is daarmee bij uitstek geschikt voor iedereen die met data of architectuur te maken heeft. De training gaat in op zeer actuele onderwerpen zoals Master Data Management, SOA en Big Data. De manier waarop een data-architect zijn rol invult, is bepalend voor de successen die behaald worden. Daarom wordt in de training veel aandacht besteed aan de functie van de data-architect en de kaders die hij inzet om verandering en projecten optimaal te sturen. Bijvoorbeeld met behulp van kwaliteiten, principes en patronen van de data maar ook met methoden en modellen. Uitgebreid gaat de training in op datamodellering op basis van onder andere UML en ArchiMate inclusief onderwerpen als concepten, viewpoints en modelleertools. In de training worden veel praktische tips en praktijkvoorbeelden gegeven.
  Zie ook: Data Architectuur & Big Data

  Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
  Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident erg groot. Daarbij riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
  Zie ook: Data Privacy en Data Protection

  Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
  De module Effectief Communiceren en Presenteren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Informatiemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
  Zie ook: Effectief Communiceren en Presenteren

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist is geschikt voor (toekomstige) Big Data specialisten en informatiemanagers die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie en de certificering als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als informatiemanager. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens –de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Big data specialist en informatiemanager direct aan de slag te gaan!

  Vrijstelling
  Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op het gebied van BiSL, Big Data of heeft u al voldoende ervaring met een van de andere modules, dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen uiteraard in mindering worden gebracht op de totale kosten. Neemt u voor meer informatie over deze vrijstelling contact met ons op.

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Big Data en Data-architectuur specialist duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Kosten opleiding: € 5600,-
  Kosten certificering: € 405,-
  Totale kosten: € 6180,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Materiaal
  Het materiaal voor deze training wordt digitaal geleverd dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  Henk de Joode
  Data-architectuur & Big Data is een duidelijke training, in een goed tempo. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en opdrachten.

  R. Naastepad
  Data-architectuur & Big Data is een goede training. Het raakt alle aspecten van Data architectuur. De trainer legt de stof duidelijk uit.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Planning
  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.