Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


C. van Saarloos Unilever
8/10 -Rating8
De PRINCE2 Foundation training is prima, helder en duidelijk. Er werd gebruik gemaakt van goede voorbeelden uit de praktijk en er was genoeg tijd om de cases te oefenen.

F. Smits
8/10 -Rating8
De lesstof in de training TMap Next Test Engineer werd duideijk en vlot verteld. Het tempo was fijn en er was veel gelegheid om vragen te stellen. De trainer gaf goede tips.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Informatiemanagement & Big Data » Certified Functioneel Beheerder

  Certified Functioneel Beheerder

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Functioneel beheerder

  Kosten opleiding: €6650,-
  Duur: 15 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Functioneel Beheerder kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Een Functioneel beheerder is verantwoordelijk voor één of meerdere applicaties. Het accent ligt op de functioneel (inhoudelijke) werking van de applicatie. Het is een veelzijdige functie waarbij u op veel verschillende gebieden goed moet kunnen functioneren. U heeft kennis van techniek om met technisch beheerders te kunnen sparren maar u bent ook in staat om goed te communiceren met gebruikers en het management. U moet strategisch kunnen denken maar ook concreet en praktisch oplossingen kunnen uitwerken. Als Functioneel Applicatiebeheerder houdt u zich onder andere bezig met het functioneel onderhouden van applicaties, het testen en implementeren van nieuwe en bestaande applicaties, het bijhouden van documentatie, het analyseren en voorkomen van problemen, overleg met gebruikers en het adviseren van het management.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel beheerder wordt u in 15 dagen opgeleid tot Certified Functioneel beheerder. De kern van het traject bestaat uit het opdoen van kennis die u nodig heeft in uw dagelijkse werk als Functioneel Applicatiebeheerder. Het gaat daarbij onder andere om tactisch en operationeel informatiemanagement, testen en IT-beheerprocessen. Daarnaast doet u kennis op van DevOps en Big Data. Ook is er aandacht voor social skills. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals functioneel beheerder, functioneel applicatiebeheerder, functioneel specialist, gebruikersondersteuner etcetera.

  Praktijkgericht

  Tijdens de opleiding tot Certified Functioneel Beheerder krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen. Onderdeel van het traject is het maken van een praktijkcasus.

  Certificering

  Binnen de functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Beheerder wordt de belangrijkste theorie op het gebied van functioneel beheer en IT-beheer behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de examens BiSL, TMap, ITIL, DevOps Foundation en Big Data Foundation ontvangt u de badge Certified Functioneel Beheerder. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified Functioneel Beheerder minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Beheerder is inclusief de examens:

  – BiSL Foundation versie 3
  – ITIL 4 Foundation
  – Big Data Foundation
  – TMAP Quality for cross-functional teams
  – DevOps Foundation
  – Effectief Communiceren

  Inhoud opleidingsprofiel

  De opleiding tot Certified Functioneel Beheerder bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Beheerder start met een telefonische intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Tactisch en Operationeel Informatiemanagement - 2 dagen
  Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals planning en control, financieel management, behoeftemanagement, contractmanagement, gebruikersondersteuning, operationele IT-aansturing, beheer bedrijfsinformatie, wijzigingenbeheer, transitie en specificeren. Ook worden relaties gelegd met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in BiSL .
  Zie ook: Training: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

  ITIL 4 Foundation – 2 dagen
  ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.
  Zie ook: ITIL 4 Foundation

  TMAP Quality for cross-functional teams - 3 dagen
  TMAP Quality for cross-functional teams is onderdeel van de nieuwe 2020 TMAP trainingen. In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality”, hetgeen verder gaat dan testen alleen.
  Zie ook: TMAP Quality for cross-functional teams

  DevOps Foundation - 2 dagen
  De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Big Data Foundation - 3 dagen
  Big data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van big data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. De module Big Data Foundation behandelt in drie dagen tijd het begrip big data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van big data. Het verkrijgen van big data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe big data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
  Zie ook: Big Data Foundation

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Praktijkcasus – 1 dag
  Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

  Profiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Beheerder is geschikt voor (toekomstige) Functioneel (Applicatie) Beheerders die een solide opleiding willen volgen waarbij aandacht is voor de belangrijkste brede (generieke) vakkennis die u nodig heeft als Functioneel Applicatiebeheerder. Er is een groot tekort aan Functioneel Beheerders. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd.

  Trainingsduur en kosten

  De functiegerichte opleiding tot Certified Functioneel Beheerder duurt 15 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €6650,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch, examengeld en exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Vrijstelling en maatwerk

  Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Ook is het mogelijk om op onderdelen maatwerk toe te passen en kunt u bv een training omruilen voor een andere training.

  Materiaal

  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Kwaliteitsprofiel Functioneel Beheerder e-CF en KWIV

  Voor deze opleiding Certified Functioneel beheerder is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Functioneel Beheerder. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

  KWIV Profiel Functioneel Beheerder

  De functioneel beheerder is primair verantwoordelijk dat een informatiesysteem voldoet aan de eisen van de gebruikers, daaraan blijft voldoen en dat de functionaliteit consistent is. De functioneel beheerder werkt nauw samen met gebruikers voor het evalueren van de functionele specificaties van een informatiesysteem en het uitwerken van de functionele specificaties bij gewenste wijzigingen in de functionaliteit. Gerealiseerde wijzigingen worden door de functioneel beheerder getest in acceptatietesten. Daarnaast coördineert de functioneel beheerder de invoering van wijzigingen in de gebruikersorganisatie. Tot slot is de functioneel beheerder een vraagbaak voor gebruikers (in de tweede lijn) en coördineert oplossingen voor problemen.

  A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

  CompetentienaamCompetentieomschrijving
  B.03 Testenhet gebruik maken van specifieke kennis om complexe testprogramma’s uit te (laten) voeren, het borgen dat tests en testresultaten gedocumenteerd zijn om als input te dienen voor proceseigenaren zoals designers, gebruikers of beheerders en verantwoordelijk voor het naleven van testprocedures en voor een gedocumenteerd audittrail
  het uitvoeren van eenvoudige testen op basis van gedetailleerde instructies
  opzetten van testprogramma’s en het bouwen van testscripts zodat potentiële kwetsbaarheden aan stresstests onderworpen kunnen worden; op analytische wijze documenteren en rapporteren van de uitkomsten
  B.04 Implementeren oplossingenhet onder aansturing verwijderen en/of installeren van IV-componenten op basis van gedetailleerde instructies
  het systematisch handelen om systeemelementen te bouwen/of deconstrueren, het identificeren van falende componenten en het vaststellen van de hoofdoorzaken van storingen, biedt ondersteuning aan minder ervaren collega's
  verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van anderen voor het leveren van oplossingen en het initiëren van uitgebreide communicatie met belanghebbenden; het gebruiken van specifieke kennis om de juiste oplossing te bewerkstelligen door advies en begeleiding te geven
  C.01 Gebruikersondersteuningde interactie met gebruikers, het toepassen van basis productkennis om verzoeken van gebruikers te beantwoorden, het oplossen van incidenten en het opvolgen van voorgeschreven procedures
  het beheren van het ondersteuningsproces en het verantwoordelijk zijn voor de overeengekomen SLA, het plannen van middelen om te voldoen aan het gedefinieerde serviceniveau, het creatief handelen, continue serviceverbetering toepassen, het budget voor de ondersteuningsrol beheren
  het systematisch interpreteren van gebruikersproblemen en het identificeren van oplossingen en mogelijke neveneffecten, ervaring gebruiken om gebruikersproblemen aan te pakken en de database uit te vragen voor mogelijke oplossingen; het escaleren van complexe of onopgeloste incidenten, het registreren en volgen van problemen van begin tot einde
  C.02 Ondersteunen van wijzigingenhet systematisch handelen om tijdens wijzigingen te reageren op de dagelijkse operationele behoefte, het voorkomen van serviceonderbrekingen en de samenhang met SLA en informatiebeveiligingsvereisten te handhaven
  het zorgen voor de integriteit van het systeem door het toepassen van functionele-updates, software- of hardware toevoegingen en het inregelen van onderhoudsactiviteiten; het voldoen aan de budget requirements
  C.05 Systeembeheerhet optimaliseren van technische en cloud-ontwikkeling. Het evalueren van systeemperformance en vragen/problemen van gebruikers. Verantwoordelijk voor tijdige vervanging van resources binnen het toegestane budget
  het systematisch dagelijks beheer van operationele behoeften in de IT-systemen, het vermijden van serviceonderbrekingen conform de service- en IT-strategie
  het uitvoeren van basale systeemoperaties
  D.11 Behoeftemanagementbetrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften
  E.02 Project- en portfoliomanagementde verantwoordelijkheid nemen voor de eigen activiteiten en die van het projectteam, werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden en daarbij afspraken maken en instructies geven, het optimaal afstemmen van activiteiten en resources, het leiding geven aan het projectteam, het vaststellen van het projectdoel en producten en het zorgen voor de benodigde documentatie
  het begrijpen en toepassen van projectmanagement principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren
  E.03 Risicomanagementhet begrijpen en toepassen van de principes van risicomanagement en het onderzoeken van IV-oplossingen om geïdentificeerde risico’s te mitigeren
  het in staat zijn de juiste acties te ondernemen om de veiligheid te borgen en risicoblootstelling te vermijden, evalueert, managet en garandeert de validering van uitzonderingen, voert audits uit op IV-processen en -omgeving
  E.05 Procesverbeteringhet toepassen van specifieke kennis om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en het aanbevelingen kunnen worden opgesteld
  E.06 ICT kwaliteitsmanagementhet communiceren over en het toezicht houden op de toepassing van het kwaliteitsbeleid in de organisatie
  het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties
  E.07 Management van veranderingen in bedrijfsprocessentHet evalueren van wijziging requirements en het gebruiken van specifieke vaardigheden om potentiële methoden en standaarden te identificeren die ingezet kunnen worden

  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject