Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Gerrie Rijsdijk Sanquin
10/10 -Rating10
Voor mij geen verbeterpunten op dit moment aanwezig

Daisy van den Broek
8/10 -Rating8
De leraar heeft met heel veel passie en liefde de les gegeven. Je ziet hoeveel hij van het vak houdt en hoe enthousiast het hem maakt en dat is mooi om te zien.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken en registraties

Op onze trainingen en cursussen is de CRKBO registratie en het NRTO keurmerk van toepassing.


Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

Opleidingsadvies
Home » Training » Informatiemanagement & Big Data » Certified Informatieadviseur

Certified Informatieadviseur

  • Prijs: €7500,-
  • Duur: 14 dagen of 21 avonden

De opleiding tot Certified Informatieadviseur is gericht op effectieve samenwerking tussen de business en de IT en leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!


Locaties en data Certified Informatieadviseur

Hieronder staan de nu ingeplande trainingsmogelijkheden op basis van open inschrijving. De training kan online of klassikaal worden gevolgd. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

De opleidingsdagen zijn standaard van 10:00 tot 16:00 uur. De opleidingsavonden zijn standaard van 18:30 tot 21:30 uur. Afhankelijk van uw training kan van deze tijden worden afgeweken. De tijden worden voorafgaand aan de training aan u gecommuniceerd. De vroegste starttijd is 09:00 en de uiterste eindtijd is 17:00. Staat uw voorkeurslocatie er niet bij? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

- Vele startmomenten, planning in overleg.Omschrijving opleidingstraject Certified Informatieadviseur

De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld waar het traject tot Certified Informatieadviseur er één van is.

Een informatieadviseur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van één of meerdere informatiesystemen. Het opleidingstraject leidt op tot beroepen zoals informatiemanager, informatieadviseur, stelselspecialist.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: informatieadviseur, informatiemanager, business analist, proces designer, ICT consultant.


Inhoud opleiding Certified Informatieadviseur

Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel tot Certified Informatieadviseur is de aandacht voor samenwerking tussen de business en de IT kant binnen een organisatie. Een informatieadviseur zorgt dat de interne en externe stroom van bedrijfsinformatie optimaal verloopt en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Goede samenwerking tussen business en IT (business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Data (big data) en informatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data en informatie vormen ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Informatieadviseur krijgt u in 14 dagen of 21 avonden een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht in hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT (beheer) kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als informatieadviseur binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen.

Programma

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatieadviseur is inclusief de volgende trainingen en examens. Wilt u meer informatie over een training dan kunt u de training opzoeken op de site. Voor aanvullende informatie of aanpassingen van de het trainingsprogramma kunt u altijd contact opnemen.

Intake opleiding
De functiegerichte opleiding tot Certified Informatieadviseur start met een intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

Effectief Communiceren – 2 dagen of 3 avonden
De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.

Praktijktraining Lean – 2 dagen
Lean Six Sigma is momenteel een van de meest bekende procesverbetermethodieken ter wereld. Lean Six Sigma is al bekend sinds de jaren zestig. In de laatste 15 jaar kent Lean een enorme opmars, ook binnen de IT dienstverlening. In deze Praktijktraining Lean worden de volgende instrumenten uitgelegd: Voice of the Customer (VOC), Value Stream Mapping, Kaizen, 5S, Poka Yoke, Push en Pull productie en DMAIC.

Introductie Artificial Intelligence – 1 dag of 1 avond
Artificial Intelligence en ChatGPT zijn sterk in opkomst. Tijdens deze training van drie dagen leert u de beginselen van Artificial Intelligence en ChatGPT. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Machine Learning (ML), Neurale Netwerken, Deep Learning (DL), Natural Language Processing (NLP), Computer Vision en AI Ethiek.

Masterclass Effectieve Business Intelligence - 3 dagen of 5 avonden

Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. BI wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. U leert de data die in uw organisatie beschikbaar is in te zetten om uiteindelijk kennis te ontwikkelen en onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Masterclass Service Level Agreements - 2 dagen of 3 avonden
Tijdens deze training gaat u praktisch aan de slag met Service Level Agreements. U leert hoe u een professionele Service Level Agreement (SLA) kunt opstellen en beheren. Hiermee leert u de basis voor het maken afspraken tussen afnemer en aanbieder zodat een optimale dienstverlening kan plaatsvinden. U heeft de mogelijkheid hands-on aan de slag te gaan met uw eigen SLA of u werkt met een voorbeeld SLA. Na afloop kent u de ins en outs van Service Level Agreements in theorie en praktijk.

COBIT Foundation - 2 dagen of 3 avonden
COBIT 2019 is een raamwerk voor de beheersing van uw IT. Met COBIT wordt de balans gezocht tussen het creëren van toegevoegde waarde en het optimaliseren van risiconiveaus en middelengebruik. COBIT is een generiek regie- en controle raamwerk met richtlijnen die zich richten op “wat dient er te gebeuren” in plaats van “hoe moet het gebeuren”. Deze richtlijnen vormen praktische handvatten voor management, gebruikers, auditors, controllers en beveiligingsspecialisten om binnen organisaties effectief IT governance vraagstukken op te lossen. COBIT is een prachtig raamwerk dat gebruikt kan worden om meerwaarde te bieden aan uw organisatie!

Masterclass Datagedreven Werken - 2 dagen of 3 avonden
Datagedreven werken is het gebruik maken van data als fundamenteel onderdeel van het tot stand komen en uitvoeren van beleid. Data vormt de basis voor het nemen van beslissingen. Datagedreven werken past in een datagedreven organisatie, waarin alle medewerkers datagedreven werken om een proces op gang te krijgen naar meer inzicht, kennis en gefundeerde beslissingen. Data kan gebruikt worden om beleid efficiënter, effectiever en inclusiever te maken. Met betere prestaties als beoogd resultaat.


Uw profiel

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatieadviseur is geschikt voor (toekomstige) Informatieadviseurs die een solide opleiding willen volgen, waarbij eveneens aandacht is voor de belangrijkste brede (generieke) vakkennis die u nodig heeft als Informatieadviseur. Er is een groot tekort aan Informatieadviseurs. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd.


Examens Certified Informatieadviseur

Binnen deze opleiding tot Certified Informatieadviseur wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Informatiemanagement behandeld. Daarnaast wordt u bekend gemaakt met het onderwerp Lean en leert u de beginselen van Artificial Intelligence. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als informatieadviseur minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

De kosten van de examens zitten bij de totaalprijs van de opleiding inbegrepen.


Praktische informatie

De kosten voor de functiegerichte opleiding tot Certified Informatieadviseur bedragen €7500,-. Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en lunch en examengeld en exclusief BTW.

Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

Onderwijsvorm, studiebelasting, doorlooptijd en opleidingsniveau
De opleidingsdagen worden gegeven in de vorm van klassikaal onderwijs. De voorkeursvorm is online klassikaal onderwijs overdag. Omdat is gebleken dat niet iedereen vrij kan krijgen voor het volgen van opleidingen overdag, bestaat ook de mogelijkheid om de opleidingen te volgen in de avonduren. Zowel bij de dagopleidingen als avondopleidingen is er altijd direct persoonlijk contact met en begeleiding door de docent.

Het totale traject bestaat uit 14 klassikale opleidingsdagen (overdag) of 21 opleidingsavonden (avond).

Gemiddeld worden per week 2 dagen of 2 avonden klassikale training gepland, daarnaast wordt zelfstudie van de deelnemer verwacht. Na de opleiding kan de deelnemer de afrondende eindtoetsen afleggen.

De totale doorlooptijd van het traject van intake tot afsluitend examen is circa 10 tot 12 weken.

De opleidingen zijn geschikt voor deelnemers met MBO+ werk- en denkniveau.

Planning
U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.