Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.


Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


Piet Hoekstra Rabobank Nederland
8/10 -Rating8
Masterclass Integratie ITIL, ASL, BiSL is een prima training, met een gedreven trainer.

G. Schonewille
8/10 -Rating8
De Masterclass Agile Servicemanagement met Scrum is een goede training, in een prima tempo. De training is zeer uitgebreid en er worden goede praktijkvoorbeelden gebruikt ter illustratie.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto


Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina's.

Opleidingsadvies
Home » Training » Informatiemanagement & Big Data » Certified Informatiemanager

Certified Informatiemanager

Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

Informatiemanager

Kosten opleiding: €6850,-
Duur: 14 dagen

Locaties en data

De training Certified Informatiemanager kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

inschrijven opleidingstraject

De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel tot Certified Informatiemanager is de aandacht voor samenwerking tussen de business en de IT kant binnen een organisatie. Een informatiemanager zorgt dat de interne en externe stroom van bedrijfsinformatie optimaal verloopt en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Goede samenwerking tussen business en IT (business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Onderdeel van deze opleiding is de Masterclass Datagedreven werken. Steeds meer organisaties zien in dat de data aanwezig in de organisatie, wanneer goed gelinked aan andere data van enorme toegevoegde waarde kan zijn. Data (big data) en informatie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data en informatie vormen ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager krijgt u in 14 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met de praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT (beheer) kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U maakt kennis met de wereld van Data Privacy en Data Protection en krijgt een introductie in werken in Agile en DevOps teams. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Informatiemanager binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen.

Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: informatiemanager, informatieadviseur, business analist, proces designer, ICT consultant.

Praktijkgericht

Tijdens de opleiding tot Certified Informatiemanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen.

Certificering

Binnen deze opleiding tot Certified Informatiemanager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Informatiemanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in BiSL, DevOps Foundation, ITIL en Datagedreven werken. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen data privacy en data protection. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als informatiemanager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager is inclusief de examens:
– Tactisch informatiemanagement (BiSL)
– ITIL 4 Foundation
– Datagedreven werken
– Data Privacy en Data Protection
– DevOps Foundation

Inhoud opleidingsprofiel

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager bestaat uit de volgende modules:

Intake opleiding – telefonisch
De functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager start met een telefonische intake. Tijdens deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

Strategisch Business Informatiemanagement - 1 dag
Een van de modules van de opleiding tot Certified Data Engineer betreft de module Strategisch Business Informatiemanagement. Tijdens deze unieke module worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van de informatiestrategie en informatiearchitectuur, informatie lifecycle management, informatie portfoliomanagement, bepalen keten-ontwikkelingen, bepalen technologie ontwikkelingen, bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen, coördinatie van informatie, inrichting van de Informatie Voorziening(IV)-functie, leveranciersmanagement, ketenpartnermanagement. Theorie wordt afgewisseld met discussies en oefeningen.
Zie ook: Strategisch Business Informatiemanagement

Tactisch en Operationeel Informatiemanagement - 2 dagen
Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van operationeel en tactisch informatiemanagement zoals planning en control, financieel management, behoeftemanagement, contractmanagement, gebruikersondersteuning, operationele IT-aansturing, beheer bedrijfsinformatie, wijzigingenbeheer, transitie en specificeren. Ook worden relaties gelegd met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer.
Zie ook: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

Masterclass Datagedreven Werken - 2 dagen of 3 avonden
Datagedreven werken is het gebruik maken van data als fundamenteel onderdeel van het tot stand komen en uitvoeren van beleid. Data vormt de basis voor het nemen van beslissingen. Datagedreven werken past in een datagedreven organisatie, waarin alle medewerkers datagedreven werken om een proces op gang te krijgen naar meer inzicht, kennis en gefundeerde beslissingen. Data kan gebruikt worden om beleid efficiënter, effectiever en inclusiever te maken. Met betere prestaties als beoogd resultaat.

ITIL 4 Foundation – 3 dagen of 6 avonden
ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Met de kennis van deze integrale servicemanagement benadering weet u hoe op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.

Data Privacy en Data Protection - 2 dagen
Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Deze Masterclass is een must voor iedereen die te maken heeft met Data Privacy en Data Protection. Er wordt op een toegankelijk niveau ingegaan op de juridische, organisatorische en IT-componenten van Data Privacy en Data Protection.
Zie ook: Data Privacy en Data Protection

DevOps Foundation - 2 dagen
De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
Zie ook: DevOps Foundation

Effectief Communiceren – 2 dagen of 3 avonden
De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.

Praktijkcasus – 1 dag
Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

Uw profiel

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager is geschikt voor (toekomstige) Informatiemanagers die een solide opleiding willen volgen, waarbij aandacht is voor de belangrijkste brede (generieke) vakkennis die u nodig heeft als Informatiemanager. Er is een groot tekort aan Informatiemanagers. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd.

Trainingsduur en kosten

De functiegerichte opleiding tot Certified Informatiemanager duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €6850,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch en examengeld en is exclusief BTW.

Planning

U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Materiaal

Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

Docenten

De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

Kwaliteitsprofiel Informatiemanager e-CF en KWIV

Voor deze opleiding Certified Informatiemanager is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Informatiemanager. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

Het vakgebied Informatievoorziening in een digitale werkomgeving is sterk dynamisch en vernieuwt zichzelf voortdurend door nieuwe innovatieve mogelijkheden die een IV-landschap biedt. De informatiemanager stelt – uitgaande van de principes van architectuur – de informatievoorziening op en beheert die informatievoorziening (bijvoorbeeld gelet op gewijzigde informatiebehoeften van gebruikers). De informatiearchitectuur is de structuur van applicaties, databases en andere (data)gegevensverzamelingen (ook die in de niet-geautomatiseerde of in persoonlijke applicaties (zoals spreadsheets). Daarnaast worden de beleidsregels met betrekking tot het beheer van de (elementen van de) informatiearchitectuur opgesteld en beheerd. Een belangrijk aspect van deze rol is de integratie van informatiesystemen en (data) gegevens in een organisatie.

A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

CompetentienaamCompetentieomschrijving
A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategiehet organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn
A.05 Ontwerpen van Architectuurhet gebruik maken van specifieke kennis om relevante IV-technologie en -specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IV-projecten, toepassingen/of infrastructuurverbeteringen
het vanuit een brede verantwoordelijk definiëren van een strategie zodat IV-technologie overeenkomstig de behoeften van de organisatie geïmplementeerd wordt, rekening houdend met de huidige IV-platformen, legacy en de laatste innovatieve ontwikkelingen
A.10 Gebruikergedreven ontwerpenhet bewerkstelligen en cultiveren van relaties met klanten en gebruikers om hun taken, behoeften en doelen te begrijpen. Gebruikt een breed scala aan specialistische methoden om belangrijke gebruikersbetrokkenheid te krijgen
het bieden van deskundige begeleiding om continue verbetering te garanderen en een succesvolle omnichannel gebruikerervaring te bewerkstelligen.
D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategiehet gebruiken van uiteenlopende specifieke kennis en het zorgen dat gebruik wordt gemaakt en het autoriseren van externe standaarden en best practices
D.07 Datascience en analyticshet interpreteren van data-analyseresultaten. Het uitvoeren van omvangrijke data-businessanalyse. Het leveren van inzicht in de organisatorische databehoeften, het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en aanbevelen van nieuwe databronnen. Het creëren van nieuwe modellen en algoritmen voor data, gericht op de strategie. Het organiseren, samenvoegen en doorvertalen van informatie om besluitvorming te faciliteren
D.10 Informatie- en kennismanagementde juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving
het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur
D.11 Behoeftemanagementbetrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften
het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities
E.05 Procesverbeteringhet organiseren en borgen van innovatieve implementaties / verbeteringen die bijdragen aan grotere efficiëntie; het aantonen aan de directie dat de organisatie voordeel heeft van potentiële wijzigingen
het toepassen van specifieke kennis om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en het aanbevelingen kunnen worden opgesteld
E.08 Informatiebeveiligingsmanagementhet evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en het nemen van correctiemaatregelen
het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten

Advies en detachering

Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

inschrijven opleidingstraject