Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


Anton van Rosmalen
ITIL V3 Foundation is een prima verzorgde training, in een goed tempo. De trainer heeft veel kennis van zaken.

W. Ulrich REAAL
De training PRINCE2 Foundation van de IT Management Group heeft een goede inhoud. Er wordt een goede koppeling naar de praktijk gemaakt.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Oikocredit
MoneYou
Talent en Pro
Centrum voor Dienstverlening
Sowmedia
DSV
IGJ
Avanade
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Informatiemanagement & Big Data » Certified Information Manager

  CERTIFIED INFORMATION MANAGER

  De functiegerichte opleiding tot Certified Information Manager (Gecertificeerd Informatiemanager) leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief Big Data Foundation, Agile Scrum Foundation en BiSL certificeringen

  Kosten opleiding: € 8280,-

  Duur: 16 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  Zie data op de website (Amsterdam, Utrecht of Den Haag)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Information Manager is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

  Belangrijk onderdeel van het opleidingsprofiel Certified Information Manager is de aandacht voor samenwerking tussen de Business en de IT kant binnen een organisatie. Goede samenwerking tussen Business en IT (Business-IT alignment) is al jaren een grote uitdaging bij veel organisaties. Hoewel er zeker stappen zijn gezet en best practices zijn geïntroduceerd om samenwerking te bevorderen en grenzen weg te nemen zal de komende jaren op dit gebied nog veel inspanning noodzakelijk zijn. Een ander belangrijk aandachtsgebied in het opleidingsprofiel is de toenemende hoeveelheid aan data en informatie. Data (Big Data) is essentieel voor een goede bedrijfsvoering en biedt grote kansen en mogelijke concurrentievoordelen voor een organisatie, maar grote hoeveelheden data vormt ook een bedreiging. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van data privacy mag alleen specifieke data worden gebruikt en opgeslagen en zijn organisaties verplicht om maatregelen te nemen om data te beschermen.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Information Manager krijgt u in 16 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Informatiemanagement zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt afgewisseld met de praktijk en ook maakt u kennis met ervaren informatiemanagers uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor informatiemanagement zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. U krijgt inzicht hoe u vanuit de business een sterke samenwerking kan opzetten met de IT kant van uw organisatie en u leert hoe u regie kunt voeren op uw leveranciers. U maakt kennis met de wereld van Big Data, Data Privacy en Data Protection. Ook krijgt u inzicht in kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Informatiemanager binnen het vakgebied van informatiemanagement een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Tot slot worden ook de laatste trends die invloed hebben op het vakgebied van informatiemanagement behandeld als onderdeel van deze functiegerichte opleiding zoals Agile Scrum, SAFe en DevOps.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Informatiemanager, Business Analist,Proces Designer, ICT Consultant, Functioneel Beheerder, Data specialist, Data Privacy Officer.

  Praktijkgericht
  Tijdens deze opleiding tot Certified Information Manager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van informatiemanagement. Daarnaast maakt u kennis met ervaren informatiemanagers uit de publieke en commerciële sector.

  Certificering
  Binnen deze opleiding tot Certified Information Manager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van Informatiemanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in BiSL Foundation, Agile Scrum Foundation en Big Data Foundation. Daarnaast bent u bekend met de onderwerpen kwaliteitsmanagement, Data Privacy, SAFe en DevOps, en ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Informatiemanager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  Inhoud opleidingsprofiel
  De opleiding tot Certified Information Manager bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding Gecertificeerd Informatiemanager – telefonisch
  De opleiding tot Certified Information Manager start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Strategisch business informatiemanagement – 1 dag
  Een van de modules van de opleiding tot Certified Information Manager betreft de module Strategisch business informatiemanagement. Tijdens deze unieke module worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen van de informatie strategie en informatie architectuur, informatie lifecyclemanagement, informatie portfoliomanagement, bepalen keten-ontwikkelingen, bepalen technologie ontwikkelingen, bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen, coördinatie van informatie, inrichting van de Informatie Voorziening(IV) functie, leveranciersmanagement, ketenpartnermanagement. Theorie wordt afgewisseld met discussies en oefeningen.
  Zie ook: Training: Strategisch Business Informatiemanagement

  Tactisch en operationeel informatiemanagement – 2 dagen
  Tijdens deze module gaat u aan de slag met tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze module wordt met name ingegaan op functioneel beheer en aspecten van tactisch informatiemanagement zoals Planning en Control, Financieel Management, Behoeftemanagement, Contractmanagement, Gebruikersondersteuning, Operationele IT-aansturing, Beheer Bedrijfsinformatie, Wijzigingenbeheer, Transitie en Specificeren. Ook worden relaties gemaakt met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich certificeren in de module BiSL Foundation.
  Zie ook: Training: Tactisch en Operationeel Informatiemanagement

  Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen – 3 dagen
  Tijdens de module Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen krijgt u uitleg over de belangrijkste aspecten van kwaliteitsmanagement. U leert het belang van deze aspecten en de onderlinge samenhang. Naast uitleg zal ook met cases een verdieping worden aangebracht zodat u zelf in staat bent de behandelde stof direct binnen uw organisatie toe te passen. Binnen drie dagen zal een traject worden doorlopen waarbij de opzet, de invoering en het beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem zullen worden behandeld. Na afloop krijgt u uw eigen kwaliteitsplan mee!
  Zie ook: Training: Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen

  Big Data Foundation – 3 dagen
  De module Big Data Foundation behandelt in twee dagen tijd het begrip Big Data, de grondbeginselen en de mogelijkheden van Big Data. Het verkrijgen van Big Data is tegenwoordig niet meer het probleem maar wel hoe Big Data kan worden omgezet naar waardevolle informatie!
  Zie ook: Training: Big Data Foundation

  Agile Scrum Foundation – 2 dagen
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk.
  Zie ook: Training: Agile Scrum Foundation

  Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
  Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident erg groot. Daarbij riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
  Zie ook: Training: Data Privacy en Data Protection

  Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
  De module Effectief Communiceren en Presenteren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Informatiemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
  Zie ook: Training: Effectief Communiceren en Presenteren

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Information Manager is geschikt voor (toekomstige) informatiemanagers die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie en de certificering van de hedendaagse informatiemanager als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als informatiemanager. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens –de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als informatiemanager direct aan de slag te gaan!

  Vrijstelling
  Bent u reeds in het bezit bent van een certificering op het gebied van BiSL, Big Data of Agile Scrum Foundation of heeft u al voldoende ervaring met een van de andere modules, dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Informatiemanager duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Totale kosten: € 8280,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.
  Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop) dan kunt u bij deze opleiding een device meebestellen, neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  K. Kuijpers
  Agile Scrum Foundation is een prima training. De stof is leerzaam en direct toe te passen.

  A. van Schaik-Breederland
  Agile Scrum Foundation is een heldere training, in een goed tempo. Er is een goede interactie en de trainer geeft goede praktijkvoorbeelden.

  Bart Wientjens
  Zeer fijne training met een goede trainer!

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Planning
  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.