Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


Emile Lommers Thales
ITIL Foundation is een goede training.

Peter de Koe UWV
De Masterclass Servicemonitoring is leuk en afwisselend. De trainer heeft de stof goed gedoseerd gebracht. Ik heb veel kennis opgedaan.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Onderwijsinspectie
SVB
Odin Groep
FUJI
Ministerie Buitenlandse Zaken
Hoogheemraadschap Rijnland
Equalit
HappyCustomers
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » IT Management » Masterclass Service Management

  MASTERCLASS SERVICE MANAGEMENT

  Prijs: € 1450,-
  Duur: 3 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  29-01-2020, 30-01-2020 en 31-01-2020 (Utrecht)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze training -

  Deze masterclass Service Management is bedoeld voor diegenen die al enige kennis hebben van IT beheer en functioneel beheer en de bijbehorende best practices zoals ITIL en BiSL. U heeft al enige jaren ervaring in de praktijk en moetcomplexe vraagstukken oplossen, waar de best practice boeken u geen direct antwoord op geven. In een vlot tempo worden de meest voorkomende vraagstukken met u doorgenomen door een door de wol geverfde servicemanager!

  Op dag één van de training worden de basisconcepten van servicemanagement uitgediept. De vraag is echter hoe udeze basisconcepten nu het best in de praktijk toepast. Tijdens het tweede deel van dag één bespreekt de trainer de stappen die doorlopen dienen te worden vanaf het ontwerp naar de inrichting en de bewaking van procesinrichting. Tevens worden basisconcepten besproken als COPAFIJTS en strategieën zoals top-down/bottom up versus evolutionair/revolutionair. In dit deel van de training kunt u bepalen welke strategie voor u het beste werkt. Een belangrijk aspect van dag I is de mogelijkheid om uw eigen knelpunten voor te leggen aan de trainer.

  Op dag 2 worden de verschillen tussen taak-, proces- en serviceoriëntatie behandeld. Veel organisaties worstelen nog met de vraag of en hoe serviceoriëntatie toe te passen. Een belangrijk aspect is het definiëren van services en het meetbaar maken van deze services. In dit blok kunt u uw eigen servicedefinitie en vraagstukken bespreken.

  Het tweede deel van dag 2 betreft het bespreken van de mogelijkheden om service management te integreren met andere kwaliteitsdisciplines zoals business informatie management (BiSL), projectmanagement (PRINCE2), testmanagement (TMAP Next) en andere best practices. In dit blok worden diverse voorbeelden aangedragen om de integratie van deze vakgebieden vorm te geven.

  Dag 3 gaat in op speciale topics zoals beheerarchitectuur, Agile / Scrum en DevOPS. Deze ontwikkelingen hebben een sterke invloed op de inrichting en verrichting – ofwel uitvoering – van uw beheerprocessen.

  Gezien de vele onderwerpen en interacties ligt het tempo van deze masterclass hoog. Veel onderwerpen zijn echter door uw trainer ook vastgelegd in praktijkboeken die u tijdens de training uitgereikt krijgt, en tijdens en na de training kunt bestuderen:

  – Ketenbeheer in de praktijk
  – Beheren onder architectuur

  Agenda
  In deze professionele en praktijkgerichte masterclass Service Management komen de volgende onderwerpen aan bod:

  DAG I: Processen aan het werk

  Opfrismodule ITIL(3 uur)
  – Wat zijn de basisconcepten?
  – Wat zijn de processen en servicestadia?
  – Wat zijn de belangrijkste beheerprocessen?
  – Wat zijn de belangrijkste toepassingen?

  Processen aan het werk (3 uur)
  – Processen Ontwerpen
  – Processen Inrichten
  – Processen Reviewen en auditen

  U ontvangt een voorbeeld procesontwerp en bespreekt uw eigen procesinrichtingsvraagstuk!

  DAG II: Serviceverlening en integratie

  Serviceoriëntatie (3 uur)
  – Waarom services?
  – Wat zijn services?
  – Hoe maak ik afspraken over services?
  – Hoe monitor ik mijn services?

  Integratie (3 uur)
  – Hoe integreer ik ITIL, ASL en BiSL?
  – Hoe integreer ik servicemanagement in projecten?
  – Hoe integreer ik servicemanagement en testmanagement?

  U ontvangt een voorbeeld van een service analyse document en bespreekt uw eigen service vraagstukken!

  DAG III: Trends in IT

  Beheren onder architectuur (1,5 uur)
  – Wat is een beleidsplan?
  – Wat zijn architectuurprincipes voor beheer?
  – Wat zijn architectuurmodellen voor beheer?
  – Voorbeelden van beheerarchitectuurmodellen
  – Wat is de rol van een architect in uw serviceorganisatie?

  DevOPS en Agile (3 uur)
  – Wat is Agile/Scrum en wat betekent dit voor ITIL-processen en BiSL-processen?
  – Welke varianten van een beheerorganisatie inrichting worden in de praktijk gebruikt?
  – Wat is DevOps en wat betekent dit voor voor ITIL-processen en BiSL-processen?

  Cloud Services (1,5 uur)
  – Welke cloud services zijn te onderkennen?
  – Hoe gaat u daarmee om?
  – Welke invloed heeft dat op de inrichting en verrichting van uw beheerprocessen?

  U ontvangt een aantal voorbeelddocumenten van een beleidsplan, principes, modellen en brengt uw eigen situatie naar voren, zodat u het geleerde na de training direct in praktijk kunt brengen!

  Trainingsduur en kosten
  De Masterclass Servicemanagement duurt 3 dagen. De kosten voor de masterclass bedragen: € 1450,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. Het materiaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

  Docent en locatie
  Deze Masterclass wordt gegeven door Bart de Best. Drs. Ing. Bart de Best is vanaf 1985 werkzaam in de ICT. Hij heeft voornamelijk bij de top 100 van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Ruim twaalf jaar vervulde hij functies in alle fasen van de systeemontwikkeling, inclusief exploitatie en beheer. De laatste 15 jaar heeft hij zich toegelegd op het vakgebied van servicemanagement en vervult hij alle aspecten van de kennislevenscyclus van servicemanagement, zoals het schrijven en geven van trainingen, het adviseren van beheerorganisaties bij de inrichting, het verbeteren of uitbesteden van het beheer, het examineren van servicemanagers en het reviewen en auditen van beheerorganisaties. Hij is op zowel HBO niveau als op universitair niveau afgestudeerd op het beheervakgebied. Deze Masterclass wordt gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  - inschrijven voor deze training -

  Eerstvolgende startdata Masterclass Servicemanagement

  29 January 2020
  Training Masterclass Servicemanagement (MCSMAN)
  ITMG Locatie
  (Utrecht)
  _____ _____ _____