Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650

HNK

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam

Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


D. Pieplenbosch Ministerie van BZK
9/10 -Rating9
Ik waardeer de training ASL met een 9. Ik heb veel geleerd van de trainer en de interactieve manier van lesgeven.

Arend Wesdijk
9/10 -Rating9
Prettige docenten, deskundig en toegankelijk. Diverse to-the-point aspecten rond netwerk- en adviesvaardigheden; niet te lang doorgegaan op één onderwerp. Volledig.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Projectmanagement » Certified Product Owner

  Certified Product Owner

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Certified Product Owner

  Prijs: €6150,-
  Duur: 14 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Product Owner kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Als Product Owner bent u namens de organisatie de eigenaar van een product of dienst. De product owner is als eigenaar verantwoordelijk voor het product of dienst gedurende de gehele levenscyclus. Organisaties gaan in toenemende mate agile werken. De agile werkwijze kwam in eerste instantie tot uitdrukking in software ontwikkelingsprocessen maar komt tegenwoordig ook in andere onderdelen van de organisatie terug. Zo komt een agile werkwijze onder andere ook terug bij het inrichten van beheerprocessen en testprocessen en uitvoeren van projecten.

  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner krijgt u in 14 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van agile, scrum, DevOps en SAFe zowel in theorie als praktijk. Ook maakt u kennis met agile werken binnen beheerprocessen en testprocessen. De theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Behalve deze inhoudelijke competenties komen gedurende het opleidingstraject ook de (persoonlijke) competenties aan bod die nodig zijn om als Certified Product Owner daadwerkelijk een verandering door te voeren.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: product owner, agile specialist en scrum specialist.

  Praktijkgericht

  Tijdens de opleiding tot Certified Product Owner krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring. Onderdeel van het traject is het maken van een praktijkcasus.

  Certificering
  Binnen deze opleiding tot Certified Product Owner wordt de belangrijkste theorie op het gebied van agile, scrum, DevOps, SAFe, ITIL en TMAP behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de examens ontvangt u het certificaat Certified Product Owner. Ook bent u zich bewust van de persoonlijke competenties die u als Certified Product Owner minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar collega’s, opdrachtgevers en stakeholders.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner is inclusief de examens:

  – DevOps Foundation
  – Leading SAFe
  – ITIL Foundation
  – TMAP Quality for cross functional teams
  – Professional Product Owner
  – Effectief Communiceren

  Inhoud opleidingsprofiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  DevOps Foundation - 2 dagen
  De DevOps Foundation training is ideaal for IT en business professionals die DevOps willen begrijpen en willen begrijpen hoe een organisatie zijn voordeel kan doen met de principes van DevOps. Deze training is uitermate geschikt voor diegenen die deel (gaan) uitmaken van een DevOps team en diegene die in zijn of haar werk met DevOps of DevOps teams heeft te maken. In deze DevOps Foundation training leert u alle basisbegrippen en concepten van DevOps kennen.
  Zie ook: DevOps Foundation

  Leading SAFe– 2 dagen Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van lean en agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met agile en in agile teams. De afstemming tussen de verschillende agile teams en het afstemmen van de agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging. Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer deze afstemming structureel wordt verbeterd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij. Zie ook: Leading SAFe

  ITIL 4 Foundation – 3 dagen of 6 avonden
  ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Met de kennis van deze integrale servicemanagement benadering weet u hoe op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren.

  TMAP Quality for cross-functional teams - 3 dagen of 5 avonden
  TMAP staat voor Test Management Approach. TMAP Quality for cross-functional teams is onderdeel van de nieuwste release van TMAP trainingen. In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality”, hetgeen verder gaat dan testen alleen.

  Professional Scrum Product Owner – 2 dagen
  Deze tweedaagse training Professional Scrum Product Owner (PSPO I) bereidt u voor op het officiële examen van scrum.org. Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze training gaat specifiek in op de rol van de Product Owner en leert u hoe de Return On Investment (ROI) te maximaliseren en de Total Cost of Ownership (TCO) te optimaliseren van uw softwareproducten en systemen. Zie ook: Professional Product Owner

  Effectief Communiceren – 2 dagen of 3 avonden
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.

  Praktijkcasus – 1 dag
  Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner is geschikt voor (toekomstige) product owners die een solide opleiding willen volgen waarbij zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk en de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van uw rol als scrum master, agile consultant of scrum consultant. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en – bij het met goed gevolg afleggen van de examens – de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als scrum master direct aan de slag te gaan!

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Certified Product Owner duurt 14 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €6150,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie, thee, lunch en examengeld en exclusief BTW.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers hebben ruime ervaring, zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Kwaliteitsprofiel Product Owner e-CF en KWIV

  Voor deze opleiding Certified Product Owner is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Product Owner. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

  De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het (business) product en de werkzaamheden van het ontwikkelteam. Hoe dit precies gedaan wordt verschilt enorm per organisatie, scrum team en individu. Een Product Owner bij bijvoorbeeld een ontwikkelafdeling van een uitvoeringsorganisatie zal die rol waarschijnlijk full time vervullen en met name inhoudelijk werkzaam zijn. Een Product Owner werkzaam in een beleidsdirectie heeft veel meer een procesmatige rol die parttime kan worden ingevuld. De Product Owner is de enige persoon die verantwoordelijk is voor het managen van de Product Backlog zoals benoemd in Scrum. In SAFe heet deze de Program of Solution Backlog of Team Backlog. In een SAFe omgeving heeft de Product Owner meer focus op het scrumteam dan op andere zaken zoals de buitenwereld. Dat laatste wordt vaak ingevuld door de Product Manager.

  A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

  CompetentienaamCompetentieomschrijving
  A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategiehet organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn
  A.02 Management dienstverleningsniveaude inhoud van de SLA garanderen
  het onderhandelen over herziening van SLA’s in overeenstemming met de organisatiedoelstellingen en het garanderen van het succes van de geplande resultaten
  A.03 Ontwikkelen van bedrijfsplannenhet gebruik maken van specifieke (product) kennis voor markt analyses
  het organiseren en borgen van een Informatie Systeem strategie dat voldoet aan de vereisten van de organisatie, inclusief risico’s en kansen
  A.04 Product- of serviceplanninghet gebruik maken van specifieke kennis om complexe documentatie te maken en te onderhouden
  het organiseren en borgen van het ontwikkelen en onderhouden van de planning
  A.08 Duurzame ontwikkelinghet bepalen van doel en strategie voor duurzame ontwikkeling van informatiesystemen in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie
  het bevorderen van bewustzijn, trainingen en borging (via hulpmiddelen) voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling
  A.10 Gebruikergedreven ontwerpenhet bewerkstelligen en cultiveren van relaties met klanten en gebruikers om hun taken, behoeften en doelen te begrijpen. Gebruikt een breed scala aan specialistische methoden om belangrijke gebruikersbetrokkenheid te krijgen
  het bieden van deskundige begeleiding om continue verbetering te garanderen en een succesvolle omnichannel gebruikerervaring te bewerkstelligen.
  B.03 Testenhet gebruik maken van specifieke kennis om complexe testprogramma’s uit te (laten) voeren, het borgen dat tests en testresultaten gedocumenteerd zijn om als input te dienen voor proceseigenaren zoals designers, gebruikers of beheerders en verantwoordelijk voor het naleven van testprocedures en voor een gedocumenteerd audittrail
  B.05 Vervaardigen van documentatiehet detailniveau bepalen op basis van het doel en de doelgroep
  C.02 Ondersteunen van wijzigingenhet zorgen voor de integriteit van het systeem door het toepassen van functionele-updates, software- of hardware toevoegingen en het inregelen van onderhoudsactiviteiten; het voldoen aan de budget requirements
  C.03 Dienstverleninghet opzetten van roosters voor operationele taken, het beheren van kosten en budget op basis van interne procedures en externe beperkingen, het vaststellen van het optimaal benodigde aantal fte voor de infrastructuur van het Informatiesysteem
  D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategiehet gebruiken van uiteenlopende specifieke kennis en het zorgen dat gebruik wordt gemaakt en het autoriseren van externe standaarden en best practices
  D.05 Verkoopontwikkelinghet op creatieve wijze ontwikkelen van proposals/voorstellen in complexe situaties. Het waar nodig aanpassen van oplossingen in een complexe technische en juridische omgeving, waarbij de haalbaarheid, legitimiteit en technische validiteit worden zekergesteld
  het reviewen en implementeren van een passende verkoopstrategie om de organisatiedoeleinden te behalen. Het bepalen en alloceren van doelen om de marktcondities aan te pakken. Het coördineren van multidisciplinaire teams
  het samenwerken in de totstandkoming van proposals/voorstellen in overeenstemming met de bedrijfscapaciteit en klantbehoeften
  D.10 Informatie- en kennismanagementde juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving
  het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur
  D.11 Behoeftemanagementbetrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften
  het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities
  E.01 Ontwikkelen van prognosesde verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van lange termijn prognoses; het identificeren en evalueren van input uit de wijde omgeving inclusief de politieke en sociale context
  de verantwoording nemen voor de eigen activiteiten en die van het projectteam, werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden en daarbij afspraken maken en instructies geven, het optimaal afstemmen van activiteiten en resources, het leiding geven aan het projectteam, het vaststellen van het projectdoel en producten en het zorgen voor de benodigde documentatie
  E.02 Project- en portfoliomanagementde verantwoordelijkheid nemen voor de eigen activiteiten en die van het projectteam, werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden en daarbij afspraken maken en instructies geven, het optimaal afstemmen van activiteiten en resources, het leiding geven aan het projectteam, het vaststellen van het projectdoel en producten en het zorgen voor de benodigde documentatie
  het managen van complexe projecten en/of programma’s, inclusief de interactie met andere projecten en/of programma’s, het beïnvloeden van de project- / programmastrategie op basis van nieuwe of alternatieve oplossingen waarbij de balans blijft tussen effectiviteit en efficiency, het herzien van regels en het kiezen van standaarden, het nemen van de volledige verantwoordelijk voor de project- / programma resultaten inclusief budget en resource management en het werken voorbij begrenzing van het project
  E.03 Risicomanagementhet in staat zijn de juiste acties te ondernemen om de veiligheid te borgen en risicoblootstelling te vermijden, evalueert, managet en garandeert de validering van uitzonderingen, voert audits uit op IV-processen en -omgeving
  het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen, waaronder technische, economische en politieke kwesties en daarbij taken te delegeren
  E.05 Procesverbeteringhet organiseren en borgen van innovatieve implementaties / verbeteringen die bijdragen aan grotere efficiëntie; het aantonen aan de directie dat de organisatie voordeel heeft van potentiële wijzigingen
  het toepassen van specifieke kennis om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en het aanbevelingen kunnen worden opgesteld
  E.06 ICT kwaliteitsmanagementhet evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen
  het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie op het gebied van Agile, SAFe of DevOps? Neem dan contact op met de IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject