Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


M. Markus Marquz B.V.
ITIL V3 Foundation is een goede training.

R. Maljers
ITIL Foundation is een uitstekende training die op een zeer prettige wijze wordt gegeven door een vakkundige trainer. Ik heb de training als zeer prettig ervaren!

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Pensioenfonds Horeca en catering
Justitiële Informatie Dienst
Vestia
Enschede
Katwijk
AnyLinq
Amway
DJI
Hoogheemraadschap Rijnland
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Projectmanagement » Masterclass Project- en Portfolio management

  MASTERCLASS PROJECT- EN PORTFOLIOMANAGEMENT

  Prijs: op aanvraag
  Duur: 2 dagen
  Locatie: In Company


  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - informatie aanvragen -

  Herkent u dit? Het aantal projecten neemt voortdurend toe. Er moeten bovendien steeds méér projecten worden afgerond met minder tijd en minder geld. Hoe zorgt u ervoor dat u die projecten prioriteert die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de omgeving? Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de projecten die worden uitgevoerd in één lijn liggen met de visie, missie, kernwaarden en strategie van uw organisatie? En: hoe zorgt u ervoor dat de projecten die worden gestart ook daadwerkelijk tot een succesvolle afronding komen?
  Portfoliomanagement wordt formeel omschreven als het managen van het totaal van investeringen van een organisatie in veranderingen die nodig zijn om strategische doelstellingen te realiseren.
  Het portfoliomanagement brengt daartoe onderhanden investeringen en nieuw te prioriteren investeringen goed in kaart, zodat uw organisatie de volgende beoogde voordelen kan bereiken:
  – Het realiseren van transparantie in het maken van keuzen voor investeringen en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.
  – Het stoppen van overbodige, elkaar overlappende en slecht presterende programma’s en projecten;
  – Het verbeteren van de coördinatie over de verschillende projecten
  – Het afwegen en optimaliseren van de inzet van beperkte mensen en middelen voor projectwerkzaamheden en reguliere (beheer) werkzaamheden.

  Met de Masterclass Project- en Portfoliomanagement krijgt u instrumenten in handen waarmee u in staat wordt gesteld regie te voeren op uw projecten.

  Deze Masterclass is bedoeld voor diegenen zich (verder) willen bekwamen in de invoering van projectmatig werken en portfoliomanagement in uw organisatie. U heeft bij voorkeur al enige jaren ervaring in de praktijk met projectmanagement en projectmatig werken of portfoliomanagement.

  Agenda
  In deze professionele en praktijkgerichte masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Inleiding Portfoliomanagement
  – Wat zijn projecten?
  – Wat is portfoliomanagement?
  – Hoe voer je een integrale omgevings- en organisatie-analyse uit ten behoeve van het afbakenen van de juiste projecten?
  – Hoe krijg je met portfoliomanagement meer regie op projecten?
  – Welke beste praktijken zijn er en welke tooling wordt daarbij ingezet?
  – Hoe bed je project- en portfoliomanagement professioneel in, in staande organisatiestructuren?

  Inleiding Projectmatig werken
  – Wat is projectmanagement?
  – Nut en noodzaak van projectmatig werken
  – Welke beste praktijken en projectaanpakken zijn er en welke tooling wordt daarbij ingezet?
  – Hoe zorg je ervoor dat projectaanpak en staande organisatiestructuren optimaal op elkaar worden afgestemd?

  Invoeren Portfoliomanagement en projectmatig werken
  – Aanpak bij het invoeren project- en portfoliomanagement
  – Volwassenheidsniveau van de organisatie ten aanzien van projectmatig samenwerken
  – Implementatie strategieën project- en portfoliomanagement (Top down, Bottum up)
  – Inrichting afstemmingsprocessen tussen portfolio- en projectmanagement
  – De betekenis van organisatiecultuur voor de invoering van project- en portfoliomanagement

  Praktijkcasus project- en portfoliomanagement
  – Hoe gaat het in de praktijk? Hoe gaat het in uw praktijk?
  – Valkuilen bij invoering van portfoliomanagement
  – Tips en trucs

  De theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en voorbeelden en oefeningen. Wij moedigen u aan ook uw eigen cases mee te brengen naar de masterclass.

  Trainingsduur en kosten
  De Masterclass Project- en Portfoliomanagement duurt 2 dagen. De kosten voor de masterclass zijn op aanvraag beschikbaar. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, de twee basisboeken Management of Portfolio (Axelos) en Toekomstbestendig ondernemen, de OK! methode als basis, koffie, thee en lunch en exclusief BTW. De boeken ontvangt u tijdens de les en het lesmateriaal voor deze masterclass wordt digitaal geleverd. Wanneer u de sheets tijdens de masterclass op uw eigen device wilt meelezen, dan dient u een eigen device mee te brengen.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  - informatie aanvragen -

  Trainingsdata Masterclass Project- en Portfolio management zijn bespreekbaar