Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Unieke Kans

Unieke kans voor werkgevers op zoek naar goed opgeleid en gemotiveerd ICT personeel!

Interviews

 • Sander Nagtegaal
 • Moniek Verwoert
 • Joost Lagerweij
 • Frankleyn Fransz
 • Distri Data

 • Diploma uitreiking

 • Diploma uitreiking 1
 • Diploma uitreiking 2
 • Diploma uitreiking 3
 • Diploma uitreiking 4


 • Match Event

 • Match Event 1
 • Match Event 2


 • Klanten van ITMG


  Certificeringen


  Trainingslocaties


  Referenties


  R. van de Riet OVSoftware
  Masterclass Service Level Agreements is een hele goede training, het voldeed ruimschoots aan mijn verwachtingen. De trainer is top, hij heeft ruime kennis en praktijkervaring.

  Sabrina Scholtz ING Real Estate BV
  Veel geleerd in deze korte periode wat zeker toegevoegde waarde heeft voor de praktijk en het behalen van het examen.

  Overzicht referenties

  Klanten van ITMG


  ING
  Leiden
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  RVO
  Staedion
  IKNL
  Ikea
  HLTsamen
  Belastngdienst
  Overzicht klanten

  Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Testen & Security » Certified Agile Testmanager

  CERTIFIED AGILE TESTMANAGER

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief TMap, ISTQB en Agile Scrum Foundation certificeringen

  Kosten opleiding: € 5600,-
  Kosten certificering: € 1125,-
  Totale kosten: € 6725,-
  Duur: 16 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  Zie data op de website (Amsterdam, Utrecht of Den Haag)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

  Bij de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager ligt het accent op het opzetten en uitvoeren van agile testtrajecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager krijgt u in 16 dagen tijd diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van Testmanagement, Testengineering en Requirements Engineering zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van testen en testmanagement waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om uw doelen te bereiken. Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als test manager een goed testtraject te coördineren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke doelen zoals het verzamelen en vastleggen de juiste requirements, het selecteren van de beste testmethoden en tools en het betrekken van de medewerkers met de benodigde competenties, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van het testtraject enhet motiveren van de verschillende medewerkers die bij het testtraject betrokken zijn. Tegenwoordig werken veel organisaties op een agile wijze. Het is daarom belangrijk om als testmanager of test engineer kennis te hebben van agile werkwijzen om daar bij de opzet, begeleiding en het uitvoeren van testtrajecten rekening mee te houden. Daarnaast is de trend van agile werken ook van toepassing op het testmanagement zelf. Deze ontwikkeling komt uitgebreid aan bod in de testmanagement modules en Agile Scrum modules.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Test Engineer, Test Specialist, Test Master, Requirements Engineer, Tester.

  Praktijkgericht
  Tijdens deze opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als Testmanager, Testengineer, Testspecialist, organisatie-adviseur en/of coach. U leert niet alleen de theorie maar u gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

  Certificering
  Binnen deze opleiding worden de belangrijkste best practices en testtechnieken op het gebied van test engineering en testmanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in TMap Suite Test Engineer, TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation, ISTQB Agile Tester en Agile Scrum. Daarnaast bent u bekend gemaakt met de persoonlijke competenties die u als tester, Testmanager, Test Engineer of Requirements specialist minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een groep testers aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen.

  Inhoud opleidingsprofiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager start met een intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  TMap Suite Test Engineer – 2 dagen
  Deze module staat in het teken van TMap Suite Test Engineer. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van IT-producten van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap Next® is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen – wereldwijd – TMap toe. TMap® Suite is een mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak die kansen biedt om de kwaliteit van software te verbeteren. Tijdens de opleiding TMap® Suite Test Engineer leert u hoe de TMap® Suite bestaat uit TMap® HD, TMap NEXT® en hoe u als Test Engineer de onderdelen van de suite succesvol kunt toepassen. Vertrouwde en nog steeds relevante stof uit TMap NEXT® is aangevuld met de nieuwe aanpak beschreven in TMap® HD en in de building blocks. Na afloop van de training TMAP Suite Test Engineer beschikt u over de kennis om als zelfstandig tester aan de slag te gaan.
  Zie ook: TMap Suite Test Engineer

  TMap Suite Test Master- 3 dagen
  Tijdens de training TMap Suite Test Master ligt de nadruk op het beheren van het totale testproces. U krijgt inzicht in de verschillende fases van het testproces en de verschillende soorten testen zoals acceptatie- en systeemtesten en ontwikkeltesten. U krijgt inzicht in het opstellen van het testplan en de ondersteunende processen. Na afloop van de training TMap Suite Test Master beschikt u over de kennis om het gehele testtraject te coördineren.
  Zie ook: TMap Suite Test Master

  Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
  Tijdens de training Effectief Communiceren en Presenteren is er aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Servicemanager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
  Zie ook: Effectief Communiceren en Presenteren

  Agile Scrum Foundation – 2 dagen
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met kennis over de scrum praktijk.
  Zie ook: Agile Scrum Foundation

  ISTQB Foundation en ISTQB Agile Tester – 5 dagen
  In tegenstelling tot de TMap standaard die voornamelijk in Nederland wordt gebruikt is ISTQB een internationale standaard. De ISTQB standaard is in Nederland na TMap de tweede standaard best practice op het gebied van testen en testmanagement.

  ISTQB Foundation: Deze module staat in het teken van ISTQB. De ITSQB Foundation training heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: testprincipes & standaarden, testmanagement, testfasering, statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box) en testtools. De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.
  Zie ook: ISTQB Foundation

  ISTQB Agile Tester: Agile testen is een relatief nieuwe aanpak voor software testen, waarbij de principes van agile software ontwikkeling, zoals beschreven in het Agile Manifesto, gevolgd worden. Een tester binnen een agile project zal een andere manier van werken hebben dan een tester binnen een traditioneel project. Testers moeten op de hoogte zijn van de waarden en principes die bij Agile projecten horen en moeten weten hoe ze een integraal onderdeel kunnen zijn van het team, samen met ontwikkelaars en business representanten. Deze cursus besteedt aandacht aan de agile werkwijze en ontwikkelmethodieken en stipt de verschillen tussen een traditioneel en agile ontwikkelaanpak aan. Daarbij geeft deze training de tester handvaten hoe in de nieuwe manier van werken te kunnen acteren.
  Zie ook: ISTQB Agile Tester

  Praktijktraining Requirements Engineering – 1 dag
  Requirements zijn een kritische succesfactor voor ieder project. Het verzamelen, analyseren en vastleggen van requirements is een kunst. Hoe krijgt u de juiste requirements boven water? En hoe legt u deze eenduidig vast? Deze praktijktraining is een introductie in het requirements engineering vakgebied. In 1 dag wordt u, op basis van het boek ‘Succes met de Requirements’ bekend gemaakt met de principes van requirements engineering en krijgt u een introductie van de technieken die daarbij komen kijken. Deze training heeft een praktische insteek, en combineert de theorie met praktijk. Hierdoor kunt u het theoretisch kader direct handen en voeten geven in een praktijkgerichte case. De training krijgt daardoor een zeer interactief karakter waardoor het geleerde direct gebruikt kan worden in het alledaagse werkgebied van de requirements engineer.

  Na afloop van deze training kent u de basisbegrippen van een requirements engineering proces en heeft u praktische handvaten voor het verzamelen, analyseren en valideren van de requirements die u in staat stellen om deze verder te optimaliseren en toe te passen binnen uw eigen omgeving.
  Zie ook: Praktijktraining Requirements Engineering

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager is geschikt voor (toekomstige) testmanagers en testspecialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van testen als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij Testmanagement en Testengineering. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als testspecialist of testmanager aan de slag te gaan.

  Vrijstelling
  Indien u reeds in het bezit bent van een certificering TMap Suite Test Engineer, TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation of ISTQB Agile Tester dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u voor meer informatie over deze vrijstelling contact met ons op.

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Agile Testmanager duurt 16 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Kosten opleiding: € 5600,-
  Kosten certificering: € 1125,-
  Totale kosten: € 6725,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  A. van Schaik-Breederland
  Agile Scrum Foundation is een heldere training, in een goed tempo. Er is een goede interactie en de trainer geeft goede praktijkvoorbeelden.

  Bart Wientjens
  Zeer fijne training met een goede trainer!

  K. Kuijpers
  Agile Scrum Foundation is een prima training. De stof is leerzaam en direct toe te passen.

  - inschrijven voor deze training -

  Planning
  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.