Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Trainingslocaties


Referenties


W. Ulrich REAAL
De training PRINCE2 Foundation van de IT Management Group heeft een goede inhoud. Er wordt een goede koppeling naar de praktijk gemaakt.

W. Veenstra-Hoving Deltion College
ITIL SOA is een prima training, met een heldere uitleg.

Overzicht referenties

Klanten van ITMG


Baltimore Aircoil Company
MoneYou
Uva
Eurofiber
FUJI
Ziekenhuis Jeroen Bosch
Enduris
Provincie Overijssel
De Nederlandse Zorg Autoriteit
Overzicht klanten

Visie op leren


 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Testen & Security » Certified Security Manager

  CERTIFIED SECURITY MANAGER

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de ICT! Inclusief CISM, Big Data Foundation, Agile Scrum Foundation en ISO27002 Foundation certificeringen

  Kosten opleiding: € 5250,-
  Kosten certificering: € 1430,-
  Totale kosten: € 6680,-
  Duur: 15 dagen
  Locatie: Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam

  Zie data op de website (Amsterdam, Utrecht of Den Haag)

  De IT Management Group verzorgt deze training op de hierboven vermelde locaties. Bij inschrijving kunt u uw voorkeurslocatie kenbaar maken. Indien de training op uw voorkeurslocatie niet doorgaat, krijgt u van ons een aanbod voor een alternatieve locatie. Wanneer u zich hierin niet kunt vinden, kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Bekijkt u de pagina trainingslocaties voor een impressie van onze trainingslocaties.

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Al enige jaren is de krapte in de ICT sector op de arbeidsmarkt onderwerp van gesprek. De IT Management Group heeft onderzocht aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group 10 functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager is één van de 10 opleidingsprofielen waarmee u uw carrièrekansen binnen de IT optimaliseert.

  Het accent ligt bij de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager op het inrichten en toetsen van informatiebeveiliging en data privacy maatregelen. Met deze functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager krijgt u in 15 dagen tijd een diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van IT Security zowel in theorie als praktijk. De theorie wordt daarbij afgewisseld met de praktijk. U maakt kennis met ervaren security professionals uit de publieke en commerciële sector. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken voor IT Security zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Tijdens de Masterclass Data Privacy en Data Protection wordt u op de hoogte gebracht van de relevante wetgeving zoals WBP, AVG enGDPR. U leert over de meldplicht Datalekken, over privacy Impact Assessments en andere werkwijzen om risico’s te inventariseren en over een Data Privacy- en Data Protection strategie. Behalve deze inhoudelijke componenten komen de (zachte) competenties aan bod die nodig zijn om als IT Security Manager binnen het vakgebied van IT Security een verandering door te voeren of die nodig zijn om een resultaat tot stand te brengen. Ten slotte worden ook de laatste trends behandeld die invloed hebben op het vakgebied van IT Security.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: Security Specialist,Security Manager, Data Privacy Specialist, Data Privacy Manager, Cyber Security Specialist.

  Praktijkgericht
  Tijdens de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben ruime praktijkervaring als Security Manager of Security specialist. U leert niet alleen de theorie maar gaat ook hands-on met deze ervaren trainers aan de slag!

  Certificering
  Binnen de functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager wordt de belangrijkste theorie op het gebied van IT Security behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in ISO27002, Agile Scrum Foundaiton, Big Data Foundation en bent u Certified Information Security Manager (CISM). Daarnaast bent u bekend met de persoonlijke competenties die u als IT Security Manager minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders.

  Inhoud opleidingsprofiel
  De functiegerichte oopleiding tot Gecertificeerd Security Manager bestaat uit de volgende modules:

  Intake opleiding Gecertificeerd Security Manager – telefonisch
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager start met een telefonische intake. In deze intake worden uw persoonlijke leerdoelen doorgenomen evenals de planning van uw opleiding. Indien nodig worden aanpassingen op maat gemaakt.

  Certified Information Security Manager (CISM) – 3 dagen
  CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als security professional.De training CISM van de IT Management Group leidt u op voor het officiële CISM examen van ISACA. Binnen de CISM certificering worden de volgende vier security domeinen onderkend:

  – Information Security Governance
  – Information Risk Management and Compliance
  – Information Security Program Development and Management
  – Information Security Incident Management

  U leert hoe u informatiebeveiliging in lijn kunt brengen met uw business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen. Ook wordt ingegaan op informatiebeveiligingsrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. U leert tijdens de training hoe u de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging kunt bepalen.
  Zie ook: Certified Information Security Manager (CISM)

  Big Data Foundation – 3 dagen
  Big Data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van Big Data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. Dit komt bijvoorbeeld doordat big data een bedrijf in staat stelt om financiële risico’s beter in te schatten, producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen, afzetkansen in kaart te brengen, betere gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, fraude (eerder) te ontdekken maar er zijn ook uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van privacy of de te gebruiken technologie en tools. Het is in ieder geval duidelijk dat het verzamelen, analyseren, verwerken en gebruiken van data en informatie de komende jaren alleen maar toe zal nemen. De training Big Data Foundation is ontwikkeld om u te leren wat Big Data inhoudt en wat de mogelijkheden zijn van Big Data binnen organisaties. U krijgt inzicht in de basisbegrippen van Big Data, u maakt kennis met de belangrijkste bronnen van Big Data en leert over Data Mining. Tenslotte krijgt u direct toepasbaar inzicht in de twee meest populaire technieken in Big Data processing, te weten Hadoop en MongoDB. De opleiding Big Data Foundation en het bijbehorende examen is gecertificeerd door het EXIN en de Cloud Credential Council (CCC).
  Zie ook: Big Data Foundation

  Effectief Communiceren en Presenteren – 3 dagen
  Tijdens deze module is er aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u als Security Manager nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap. Ook worden verschillende presentatietechnieken besproken.
  Zie ook: Effectief Communiceren en Presenteren

  Informatiebeveiling op basis van ISO27002 Foundation – 2 dagen
  ISO27002 is de formele benaming van de Code voor Informatiebeveiliging. De code bestaat uit twee delen: een norm (NEN ISO 27001) en een ‘code of practice’ (NEN ISO 27002). Certificering gebeurt tegen de norm, de ‘code of practice’ geeft handreikingen voor de implementatie van maatregelen in de organisatie. ISO27001 en ISO27002 maken onderdeel uit van de ISO27000 serie. ISO 27000 biedt het overzicht van managementsystemen voor informatiebeveiliging, en termen en definities die in de ISMS-normenfamilie algemeen worden gebruikt. Deze internationale norm is van toepassing op organisaties van alle soorten en omvang (bijv. commerciële ondernemingen, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties).
  Zie ook: Informatiebeveiling op basis van ISO27002 Foundation

  Data Privacy en Data Protection – 2 dagen
  Privacy wet- & regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsbescherming (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn voor elk bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en Big Data technologieën zijn organisaties steeds beter in staat data en persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Veelal maakt u voor de verwerking gebruik van (de kennis van) derden. Het is van cruciaal belang dat u alle data goed beschermt en alleen die data vastlegt die u volgens de richtlijnen mag vastleggen. Als u de data onvoldoende beschermt, loopt u het risico aangesproken te worden op schending van de privacy van klanten, medewerkers of gebruikers. Daarbij is de kans op reputatieschade als gevolg van een enkel incident erg groot. Daarbij riskeert u mogelijke vervolging en boetes door de toezichthouders. Uw organisatie is optimaal beschermd als u goed bent geïnformeerd en een privacy-strategie heeft waarin u beschrijft hoe uw organisatie persoonsgegevens gebruikt en beschermt. Vanuit deze strategie benoemt u cruciale rollen zoals die van de Data Privacy Officer en neemt u maatregelen om de integriteit van deze persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
  Zie ook: Data Privacy en Data Protection

  Agile Scrum Foundation – 2 dagen
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds dat te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt of dat er niets wordt opgeleverd. Het centraal stellen van de mens in het ontwikkelproces en het elimineren van overhead maakt dat Scrum steeds vaker door organisaties wordt ingezet om hun innovatie efficiënter en effectiever te maken. De training Agile Scrum Foundation geeft u in 2 dagen op Foundation niveau inzicht in Agile Scrum, gecombineerd met de kennis over de scrum praktijk.
  Zie ook: Agile Scrum Foundation

  Profiel
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager is geschikt voor (toekomstige) Security Managers, Security Officers en Security Specialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de theorie van de IT Security Manager als de persoonlijke competenties die van belang zijn bij de dagelijkse uitvoering van Security Management. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als Security Manager of als Security Specialist direct aan de slag te gaan.

  Vrijstelling
  Indien u reeds in het bezit bent van een certificering CISM, Big Data Foundation of ISO27002 Foundation dan kunt u voor deze modules een vrijstelling aanvragen. De kosten voor de vrijstelling zullen dan in mindering worden gebracht. Neemt u voor meer informatie over deze vrijstelling contact met ons op.

  Trainingsduur en kosten
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager duurt 15 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen:

  Kosten opleiding: € 5250,-
  Kosten certificering: € 1430,-
  Totale kosten: € 6680,-

  Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, examens, koffie/thee en lunch en exclusief BTW.

  Materiaal
  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.
  Bent u niet in het bezit van een eigen device (iPad, tablet of laptop) dan kunt u bij deze opleiding een device meebestellen, neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Docenten en locaties
  De functiegerichte opleiding tot Gecertificeerd Security Manager wordt gegeven op onze luxe trainingslocaties in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten die thuis zijn in zowel de theorie en in de praktijk. Bij de opleiding tot Gecertificeerd Security Managerzijn onder meer de volgende gerenommeerde docenten betrokken:

  Docenten en locaties
  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.

  Advies en detachering
  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  Referenties

  K. Kuijpers
  Agile Scrum Foundation is een prima training. De stof is leerzaam en direct toe te passen.

  A. van Schaik-Breederland
  Agile Scrum Foundation is een heldere training, in een goed tempo. Er is een goede interactie en de trainer geeft goede praktijkvoorbeelden.

  Bart Wientjens
  Zeer fijne training met een goede trainer!

  - inschrijven voor deze opleiding -

  Planning
  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Neem hiervoor contact met ons op.