Rating9


Onze trainingen zijn gecertificeerd en worden zeer goed gewaardeerd!

Opleidingsadvies

Trainingsvorm

Wat is klassikaal?

U volgt de training interactief samen met anderen fysiek op de aangegeven locatie.

Wat is online?

U volgt de training interactief samen met anderen achter uw computer.

Wat is e-learning?

U volgt de training individueel en in uw eigen tempo achter uw computer.

Trainingslocaties


Den Haag
Lange Vijverberg 4-5

ITMG Den Haag

Utrecht
St Jacobsstraat 123-135

ITMG Utrecht

Amsterdam
Kromwijkdreef 11

ITMG Amsterdam

Eindhoven
Kennedyplein 1

ITMG Eindhoven

Rotterdam
Beursplein 37

ITMG Rotterdam
Overzicht locaties

Referenties algemeen


L. Kwok
9/10 -Rating9
Met de training TMap Next Test Engineer zijn mijn persoonlijke doelstellingen behaald. De trainer gaf een duidelijk verhaal en er was ruimte voor vragen. Er werd gebruik gemaakt van veel praktijkvoorbeelden.

F. van Velzen Dunea
8/10 -Rating8
Masterclass IT Risicomanagement is een masterclass met goede diepgang. De trainer is duidelijk een man met ervaring.


Overzicht referenties

Klanten

Schiphol
NS
Fuji
Ikea
Gemeente Amsterdam
Thales
ING
Belastingdienst
SVB
Universiteit of Twente
TU Delft
Gemeente Nissewaard
Oxfam Novib
Ministerie van Defensie
Gemeente Leiden
Gemeente Utrecht
Rabobank
Provincie Zuid-Holland
AMC
Erasmus MC
ABN-AMRO
Rijkswaterstaat
Reclassering
DSV
Overzicht klanten

Keurmerken

nrto
VOI

Visie op leren
 • Blended Learning
 • Praktijkgericht
 • Duurzaam
 • Social Return
 • Home » Training » Testen & Testmanagement » Certified Agile Testmanager

  Certified Agile Testmanager

  Deze functiegerichte opleiding leidt op tot één van de meest gevraagde functies in de IT!

  Agile testmanager

  Kosten opleiding: €6750,-
  Duur: 15 dagen

  Locaties en data

  De training Certified Agile Testmanager kan online of klassikaal worden gevolgd. Klassikale training vindt plaats in Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Amsterdam of Eindhoven. Ook is in-company training of maatwerk mogelijk.

  inschrijven opleidingstraject

  De IT Management Group onderzoekt continu aan welke functies in de ICT de komende jaren naar verwachting het meest behoefte is. Op basis van dit onderzoek heeft de IT Management Group een aantal functiegerichte opleidingsprofielen opgesteld.

  Bij de functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager ligt het accent op het opzetten en regievoeren op agile testtrajecten. Met deze praktijkgerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager krijgt u in 15 dagen tijd diepgaand inzicht in en kennis van de belangrijkste best practices en ontwikkelingen op het gebied van testmanagement, testen in agile en DevOps teams en requirements engineering zowel in theorie als praktijk. Er wordt ingegaan op de belangrijkste marktconforme methoden en technieken van testen en testmanagement zoals ISTQB, TMAP en requirements engineering waarmee u de juiste handvatten aangereikt krijgt om uw doelen te bereiken.

  Daarnaast komen de (persoonlijke) competenties die nodig zijn om als testmanager een goed testtraject te coördineren tijdens deze opleiding aan bod. Een goed resultaat is immers niet alleen afhankelijk van het bereiken van een inhoudelijke doelen zoals het verzamelen en vastleggen de juiste requirements, het selecteren van de beste testmethoden en tools en het betrekken van de medewerkers met de benodigde competenties, vaak gaat het juist om het verbinden van de verschillende stakeholders en belanghebbenden en het begeleiden van het testtraject en het motiveren van de verschillende medewerkers die bij het testtraject betrokken zijn.

  Dit opleidingsprofiel leidt op voor functies als: testmanager, testspecialist, testmaster, requirements engineer, tester, test engineer etcetera.

  Praktijkgericht

  Tijdens de opleiding tot Certified Agile Testmanager krijgt u te maken met verschillende trainers. De trainers van de IT Management Group zijn niet alleen thuis in de theorie maar hebben tevens ruime praktijkervaring als consultant op het vakgebied van testen. Onderdeel van het traject is het maken van een praktijkcasus.

  Certificering

  Binnen deze opleiding worden de belangrijkste best practices en testtechnieken op het gebied van test engineering en testmanagement behandeld. Na het doorlopen van de opleiding en het succesvol afsluiten van de deelexamens bent u officieel gecertificeerd in TMap Suite Test Master, ISTQB Foundation, TMAP Quality for cross-functional teams en de Continuous Testing. Daarnaast bent u bekend met requirements management en met de persoonlijke competenties die u als tester, testmanager, test engineer of requirements specialist minimaal nodig heeft om duidelijk en effectief te communiceren naar opdrachtgevers en stakeholders en bent u bekend met de persoonlijke competenties die minimaal nodig zijn om een groep testers aan te sturen. U bent in staat groepsinteractie te herkennen en hierop te anticiperen.

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager is inclusief de examens:

  – ISTQB Foundation
  – TMap Suite Test Master
  – TMAP Quality for cross-functional teams
  – Continuous Testing
  – Praktijktraining Requirements
  – Effectief Communiceren voor Testers

  Inhoud opleidingsprofiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager bestaat uit de volgende modules:

  ISTQB Foundation – 3 dagen
  Deze module staat in het teken van ISTQB. De ITSQB Foundation training heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: testprincipes & standaarden, testmanagement, testfasering, statische- en dynamische testtechnieken (o.a. white-box, black-box) en testtools. De training is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB zijn gesteld.
  Zie ook: ISTQB Foundation

  TMap Suite Test Master- 3 dagen
  Tijdens de training TMap Suite Test Master ligt de nadruk op het beheren van het totale testproces. U krijgt inzicht in de verschillende fases van het testproces en de verschillende soorten testen zoals acceptatie- en systeemtesten en ontwikkeltesten. U krijgt inzicht in het opstellen van het testplan en de ondersteunende processen. Na afloop van de training TMap Suite Test Master beschikt u over de kennis om het gehele testtraject te coördineren.
  Zie ook: TMap Suite Test Master

  TMAP Quality for cross-functional teams – 3 dagen
  TMAP Quality for cross-functional teams is onderdeel van de nieuwe 2020 TMAP trainingen. In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality”, hetgeen verder gaat dan testen alleen.
  Zie ook: TMAP Quality for cross-functional teams

  Masterclass Continuous Testing – 2 dagen
  Masterclass Continuous Testing is het op agile wijze voortbrengen van software door voorafgaand aan de codering de testcases op te stellen en net zo lang cyclisch de testcases en sourcecode te ontwikkelen totdat een user story gerealiseerd is. De gebruikte werkwijze wordt steeds meer de standaard in Agile- en DevOps teams. Kennis van deze manier van testen is daarom van grote toegevoegde waarde zowel voor testers als testmanagers en regievoerders.
  Zie ook: Masterclass Continuous Testing

  Praktijktraining Requirements Engineering – 1 dag
  Requirements zijn een kritische succesfactor voor ieder project. Het verzamelen, analyseren en vastleggen van requirements is een kunst. Hoe krijgt u de juiste requirements boven water? En hoe legt u deze eenduidig vast? Deze praktijktraining is een introductie in het requirements engineering vakgebied. Deze training heeft een praktische insteek, en combineert de theorie met praktijk. Hierdoor kunt u het theoretisch kader direct handen en voeten geven in een praktijkgerichte case. De training krijgt daardoor een zeer interactief karakter waardoor het geleerde direct gebruikt kan worden in het alledaagse werkgebied van de requirements engineer.
  Zie ook: Praktijktraining Requirements Engineering

  Effectief Communiceren – 2 dagen
  De module Effectief Communiceren schenkt aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling. De training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de belangrijkste communicatie- en presentatietechnieken die u nodig heeft tijdens uw overleggen met collega’s, leveranciers, leidinggevenden en opdrachtgevers. Tijdens de training wordt met name ingegaan op de mondelinge communicatie en het effectief overbrengen van uw communicatieboodschap.
  Zie ook: Effectief Communiceren

  Praktijkcasus – 1 dag
  Gedurende uw certificeringstraject maakt u een praktijkcasus. Met deze praktijkcasus maakt u een verbinding tussen de theorie en de praktijk.

  Uw profiel

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager is geschikt voor (toekomstige) testmanagers en testspecialisten die een solide opleiding willen volgens waarbij zowel aandacht is voor de best practices op het gebied van testen als voor de persoonlijke competenties die van belang zijn bij Testmanagement en Testengineering. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en bij het met goed gevolg afleggen van de examens ook de certificeringen die op dit moment in de markt worden gevraagd. U bent aantoonbaar klaar om als testspecialist of testmanager aan de slag te gaan.

  Trainingsduur en kosten

  De functiegerichte opleiding tot Certified Agile Testmanager duurt 15 dagen. De kosten voor deze opleiding bedragen €6750,-. Deze prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie,thee, lunch, examengeld en exclusief BTW. Voor elke training is één examen in de prijs opgenomen. Indien u een herexamen wilt doen, geldt hiervoor de prijs op onze website.

  Planning

  U kunt op meerdere momenten per maand starten met de opleiding. Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning op maat voor u samengesteld. Wij nemen hiervoor contact met u op.

  Vrijstelling en maatwerk

  Vrijstelling voor onderdelen van de opleiding is mogelijk wanneer u al in het bezit bent van één of meer certificeringen die tijdens de opleiding aan bod komen. Ook is het mogelijk om op onderdelen maatwerk toe te passen en kunt u bv een training omruilen voor een andere training.

  Materiaal

  Het materiaal voor de trainingen wordt digitaal geleverd, dus wij vragen u uw eigen device mee te brengen.

  Docenten

  De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Onze trainers zijn gecertificeerd en hebben kennis van de theorie en de praktijk.

  Kwaliteitsprofiel Agile Testmanager e-CF en KWIV

  Voor deze opleiding Certified Agile Testmanager is een kwaliteitsprofiel IV beschikbaar. In het kwaliteitsprofiel staan de (e-CF) competenties beschreven die horen bij het kwaliteitsprofiel van Agile Testmanager. Bekijk hieronder het kwaliteitsprofiel

  KWIV Profiel Agile Testmanager

  Veel nieuwe systemen zijn momenteel opgebouwd uit bouwstenen of zijn standaardapplicaties waarvan de parameters zodanig zijn ingesteld dat de standaardapplicatie geschikt wordt gemaakt voor een specifieke situatie. De betrokkenheid van (eind)gebruikers en de wijze van testen zijn hierop aangepast. Daarnaast is door de invoering van agile scrum en test driven development veel meer de nadruk komen te liggen op zoveel mogelijk geautomatiseerde testen door de systemen zelf. De laatste ontwikkelingen in testmanagement liggen op het vlak van testengineering.

  A = Plannen, B = Bouwen, C = Uitvoeren, D = Mogelijk maken, E = Besturen

  CompetentienaamCompetentieomschrijving
  A.10 Gebruikergedreven ontwerpenhet toepassen van digitale interface-opties (web, mobiel, Internet of things) en richtlijnen om bruikbaarheid voor iedereen te bereiken
  B.03 Testenhet gebruik maken van specifieke kennis om complexe testprogramma’s uit te (laten) voeren, het borgen dat tests en testresultaten gedocumenteerd zijn om als input te dienen voor proceseigenaren zoals designers, gebruikers of beheerders en verantwoordelijk voor het naleven van testprocedures en voor een gedocumenteerd audittrail
  het gebruik maken van uiteenlopende specifieke kennis om een proces te ontwerpen voor het gehele testtraject, inclusief het vaststellen van interne teststandaarden en het geven van deskundige begeleiding en advies voor het testteam
  het uitvoeren van eenvoudige testen op basis van gedetailleerde instructies
  opzetten van testprogramma’s en het bouwen van testscripts zodat potentiële kwetsbaarheden aan stresstests onderworpen kunnen worden; op analytische wijze documenteren en rapporteren van de uitkomsten
  D.07 Datascience en analyticshet ontwerpen en creëren van data-analysetools om de organisatorische datalevenscyclus te ondersteunen. Het verifiëren van de waarheidsgetrouwheid van de data. Het verwerken en visualiseren van data-analyseresultaten binnen het domein
  het zoeken en verzamelen van data. Het voor analyses voorbereiden van data uit meerdere bronnen en formaten
  E.02 Project- en portfoliomanagementde verantwoordelijkheid nemen voor de eigen activiteiten en die van het projectteam, werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden en daarbij afspraken maken en instructies geven, het optimaal afstemmen van activiteiten en resources, het leiding geven aan het projectteam, het vaststellen van het projectdoel en producten en het zorgen voor de benodigde documentatie
  het begrijpen en toepassen van projectmanagement principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren
  het managen van complexe projecten en/of programma’s, inclusief de interactie met andere projecten en/of programma’s, het beïnvloeden van de project- / programmastrategie op basis van nieuwe of alternatieve oplossingen waarbij de balans blijft tussen effectiviteit en efficiency, het herzien van regels en het kiezen van standaarden, het nemen van de volledige verantwoordelijk voor de project- / programma resultaten inclusief budget en resource management en het werken voorbij begrenzing van het project
  E.06 ICT kwaliteitsmanagementhet communiceren over en het toezicht houden op de toepassing van het kwaliteitsbeleid in de organisatie
  het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen
  het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties

  Advies en detachering

  Bent u op zoek naar een goed advies met betrekking tot het inrichten of optimaliseren van uw IT organisatie? Neem dan contact op met IT Management Group of kijk op onze advies en detacheringspagina’s.

  inschrijven opleidingstraject